Měsíc: Leden 2021

Příspěvek z Karlových Varů

Moje osobní zkušenost s tzv. reformou psychiatrie.   Pracuji 27 let v Karlovarském kraji, kde není žádná psychiatrická léčebna. Máme k dispozici 25 lůžek akutních a 25 psychoterapeutických v ostrovské nemocnici. V oboru jsem od roku 1994, posledních 20 let v ambulanci. Zaměstnávám psychiatrickou sestru. Jako každý z nás mám rozsáhlou síť spolupracujících ordinací psychologie, …

Příspěvek z Karlových Varů Pokračovat ve čtení »

Ambulance a CDZ – sdílení zkušeností

Zkušenost s CDZ Vážení kolegové, rád bych touto cestou navýšil naši/moji informovanost. Centra duševního zdraví (CDZ) by se měla starat o náročné pacienty, zejména tam, kde běžná psychiatrická ambulance není schopná péči poskytnout. Tedy buď tam, kde by bylo potřeba poskytnout zároveň péči kombinovanou (sociální pracovník, psychologickou, psychiatrickou…), ale zejména tam, kde se jedná o …

Ambulance a CDZ – sdílení zkušeností Pokračovat ve čtení »

Reakce na diskuzi k Otevřenému dopisu

Reakce na diskusi Děkuji za otevření platformy pro diskusi ambulantních psychiatrů, která do té doby bývala časově a personálně omezená na občasná krátká osobní setkání. Ze své podstaty to nemohlo být dostačující pro to, abychom si udělali ve věcech, nás všech se týkajících, jasno. Jistě je víc kolegů, kteří i přes své pracovní vytížení mají …

Reakce na diskuzi k Otevřenému dopisu Pokračovat ve čtení »

Skartace zdravotnické dokumentace – doporučený postup

Skartace zdravotnické dokumentace Novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, je účinná od 1.7.2020, novela má číslo 279/2020 Sb. Téma skartace se nachází v příloze č. 3 bod 4 této vyhlášky, a ten od 1.7.2020 zní: Zdravotní péče poskytnutá v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování, včetně zdravotní péče poskytnuté …

Skartace zdravotnické dokumentace – doporučený postup Pokračovat ve čtení »

Diskuzní fórum v ambulantní psychiatrii je otevřeno

Web Ambulantní psychiatrie je míněn jako otevřené diskuzní fórum psychiatrů. Diskuzi mezi ambulanty  vnímáme jako důležitou a potřebnou.  Jsme přesvědčeni, že takto otevřené fórum s možností přímé diskuze mezi ambulanty dosud chybělo. A je o to důležitější, že v české psychiatrii aktuálně dochází k mnoha změnám, které mají přímý vliv na naši práci a budoucnosti. Bude cenné, když …

Diskuzní fórum v ambulantní psychiatrii je otevřeno Pokračovat ve čtení »

Psychiatrické ambulance, Národní akční plán a Reforma psychiatrické péče

 Níže jsou uvedeny informace, týkající se psychiatrických ambulancí, které se nacházejí v textech Národního akčního plánu  NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 2020 —2030, K tomu, aby cílový stav směřoval k dosažení globálních cílů reformy (viz odstavec 6. první kapitoly), vyplynuly ze strategických dokumentů a z diskusí, které proběhly při zpracování této analýzy mezi jejím …

Psychiatrické ambulance, Národní akční plán a Reforma psychiatrické péče Pokračovat ve čtení »

Vyjádření Výboru PS k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví

Výbor Psychiatrické společnosti se na svém zasedání dne 02.12.2020 zabýval Národním akčním plánem pro duševní zdraví v jeho vztahu k psychiatrickým ambulancím. Výbor následně vydal toto prohlášení, které je možno nalézt na stránkách Psychiatrické společnosti: Výbor PS diskutoval otázku budoucího postavení psychiatrických ambulancí v rámci NAPDZ, ve kterém se předpokládá vznik ambulancí s rozšířenou péčí, …

Vyjádření Výboru PS k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví Pokračovat ve čtení »

Ztráta autonomie psychiatrických ambulancí?

Ministerstvo zdravotnictví v tomto roce zveřejnilo Národní akční plán pro duševní zdraví pro roky 2020-2030. Tento popisuje plánované změny v organizaci psychiatrické péče v příštích 10 letech.   https://www.mzcr.cz/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi-2020-2030/   V Příloze č. 3, na straně 48 je znázorněn cílový stav uspořádání ambulantní psychiatrické péče. Z něho vyplývá: Za žádoucí cílový stav je považován takový, …

Ztráta autonomie psychiatrických ambulancí? Pokračovat ve čtení »

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 – budoucnost ambulancí?

 V roce 2020 byl přijat Národní akční plán pro duševní zdraví, který je dokumentem Ministerstva Zdravotnictví. Tento plán se týká bytostně i popisu a budoucnosti psychiatrických ambulancí: Psychiatrickým ambulancím je i přesto, že poskytují péči největšímu počtu nemocných, je věnována v Národním plánu nejmenší pozornost v porovnání s ostatními službami. Jejich další existence je plánována pouze formou splynutí …

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 – budoucnost ambulancí? Pokračovat ve čtení »

Kritika psychiatrických ambulancí

Ambulantní psychiatři jsou explicitně popisováni autory Národního akčního plánu v rámci Reformy jako „nejproblematičtější” poskytovatelé, kteří “neproduktivní” pacienty účelově odesílají do psychiatrických nemocnic. Národní akční plán – Příloha č. 3- strana 17 „Soukromá ambulantní psychiatrická pracoviště představují v celkovém objemu zdravotních psychiatrických služeb větší část (spotřebují až 20 % zdrojů) než krajské nemocnice. Z pohledu zapojení do reformy …

Kritika psychiatrických ambulancí Pokračovat ve čtení »