Názory z terénu

Nesouhlas s postojem výboru PS ČLS JEP

Zatímco ambulantní psychiatři vyjadřují obavy, tak výbor PS ČLS JEP začal okamžitě zpochybňovat nesporná fakta o financování CDZ a jejich pracovním vytížení. Dokonce komentuje svůj výrok pod bodem 1, kde pojišťovny jsou znepokojeny skutečností, že psychiatři pokračují v překračování časových dotací pracovní doby mnohem více, než je tomu u jiných odborností. Výbor zjevně tyto vývody …

Nesouhlas s postojem výboru PS ČLS JEP Pokračovat ve čtení »

Zpětné vazby na Otevřený dopis za 14 dnů od zveřejnění

  Ze zpětných vazeb shrnujeme dominantní témata, která se ze strany ambulantních psychiatrů nejčastěji objevují: Další zpětné reakce jsou vítány. % souhlas % nesouhlas % nehodnotlili Obavy za ztráty autonomie 93 6 1 Dehonestace ambulantních psychiatrů 86 3 11 Ekonomika – hodnota bodu, hypotéka na ordinaci, růst nákladů 79 12 9 Absence možnosti přímé diskuze …

Zpětné vazby na Otevřený dopis za 14 dnů od zveřejnění Pokračovat ve čtení »

Příspěvek z Karlových Varů

Moje osobní zkušenost s tzv. reformou psychiatrie.   Pracuji 27 let v Karlovarském kraji, kde není žádná psychiatrická léčebna. Máme k dispozici 25 lůžek akutních a 25 psychoterapeutických v ostrovské nemocnici. V oboru jsem od roku 1994, posledních 20 let v ambulanci. Zaměstnávám psychiatrickou sestru. Jako každý z nás mám rozsáhlou síť spolupracujících ordinací psychologie, …

Příspěvek z Karlových Varů Pokračovat ve čtení »

Ambulance a CDZ – sdílení zkušeností

Zkušenost s CDZ Vážení kolegové, rád bych touto cestou navýšil naši/moji informovanost. Centra duševního zdraví (CDZ) by se měla starat o náročné pacienty, zejména tam, kde běžná psychiatrická ambulance není schopná péči poskytnout. Tedy buď tam, kde by bylo potřeba poskytnout zároveň péči kombinovanou (sociální pracovník, psychologickou, psychiatrickou…), ale zejména tam, kde se jedná o …

Ambulance a CDZ – sdílení zkušeností Pokračovat ve čtení »

Reakce na diskuzi k Otevřenému dopisu

Reakce na diskusi Děkuji za otevření platformy pro diskusi ambulantních psychiatrů, která do té doby bývala časově a personálně omezená na občasná krátká osobní setkání. Ze své podstaty to nemohlo být dostačující pro to, abychom si udělali ve věcech, nás všech se týkajících, jasno. Jistě je víc kolegů, kteří i přes své pracovní vytížení mají …

Reakce na diskuzi k Otevřenému dopisu Pokračovat ve čtení »