Názory z terénu

Co je nového v ambulantní psychiatrii v květnu 2022?

  Hodnota bodu na rok 2023 Probíhá dohodovací řízení ohledně hodnoty bodu na rok 2023. Aktuálně jsou k dispozici 3 návrhy: Segmentu ambulantních specialistů (AS), VZP a Svazu pojišťoven. V tabulce jsou návrhy hodnot bodů pro různé poskytovatele v Kč dle 3 navrhovatelů.   Somatici PA pro dospělé PA pro děti a dorost Psychologové, Psychiatři ve Stacionářích Návrh …

Co je nového v ambulantní psychiatrii v květnu 2022? Pokračovat ve čtení »

Co čeká ambulantní psychiatry v roce 2022?

Co čeká ambulantní psychiatry v roce 2022?   Hodnota bodu Je dobré si ve zdravotním programu nastavit pro účely účtování aktuální hodnoty bodu pro rok 2022. Hodnota bodu pro ambulantní psychiatry pro dospělé v roce 2022 je 1,06 Kč. Pokud splňujete kritéria pro bonifikace, je možné tuto hodnotu navýšit: Bonifikace za diplom celoživotního vzdělávání ……………plus 4 haléře …

Co čeká ambulantní psychiatry v roce 2022? Pokračovat ve čtení »

Telemedicína a Covid v PA – výsledky hlasování

V listopadu 2021 se konala konference Psychiatrie pro praxi v Olomouci, kde byly v rámci bloku Sekce ambulantní péče prezentovány zkušenosti, týkající se období Covidu-19 v psychiatrických ambulancích. Zejména se témata týkala změny spektra pacientů v období C-19,  změny v poskytování péče, zkušeností s léčbou a zejména zkušenostmi s Distanční péčí – Telemedicínou. Příspěvky přednesli: …

Telemedicína a Covid v PA – výsledky hlasování Pokračovat ve čtení »

MUDr. Helena Kučerová: Mlčeti stříbro, mluviti zlato

Článek byl převzat z časopisu Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR se svolením autorky a šéfredaktorky Bulletinu paní MUDr. Marty Hotové. Citace: Kučerová H. Mlčeti stříbro, mluviti zlato. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2020; 30(1): 48-51. Mlčeti stříbro, mluviti zlato Helena Kučerová Pro název tohoto článku jsem si dovolila obrátit známé přísloví: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“, …

MUDr. Helena Kučerová: Mlčeti stříbro, mluviti zlato Pokračovat ve čtení »

Psychické příznaky u Postcovidového syndromu – část 1 Úzkost

  U řady osob, které prodělaly Covid se projevují nejen tělesné, ale i psychické příznaky v rámci Postcovidového syndromu. Níže je dostupná prezentace jak pro odborníky, tak pro pacienty – Část 1:  Postcovidový syndrom – úzkost a deprese   Případně je možné stáhnout prezentaci z tohoto odkazu: https://ambulantnipsychiatrie.com/wp-content/uploads/2021/03/Postcovidovy-syndrom-uzkost-a-deprese.pdf

Nesouhlas s postojem výboru PS ČLS JEP

Zatímco ambulantní psychiatři vyjadřují obavy, tak výbor PS ČLS JEP začal okamžitě zpochybňovat nesporná fakta o financování CDZ a jejich pracovním vytížení. Dokonce komentuje svůj výrok pod bodem 1, kde pojišťovny jsou znepokojeny skutečností, že psychiatři pokračují v překračování časových dotací pracovní doby mnohem více, než je tomu u jiných odborností. Výbor zjevně tyto vývody …

Nesouhlas s postojem výboru PS ČLS JEP Pokračovat ve čtení »

Zpětné vazby na Otevřený dopis za 14 dnů od zveřejnění

  Ze zpětných vazeb shrnujeme dominantní témata, která se ze strany ambulantních psychiatrů nejčastěji objevují: Další zpětné reakce jsou vítány. % souhlas % nesouhlas % nehodnotlili Obavy za ztráty autonomie 93 6 1 Dehonestace ambulantních psychiatrů 86 3 11 Ekonomika – hodnota bodu, hypotéka na ordinaci, růst nákladů 79 12 9 Absence možnosti přímé diskuze …

Zpětné vazby na Otevřený dopis za 14 dnů od zveřejnění Pokračovat ve čtení »

Příspěvek z Karlových Varů

Moje osobní zkušenost s tzv. reformou psychiatrie.   Pracuji 27 let v Karlovarském kraji, kde není žádná psychiatrická léčebna. Máme k dispozici 25 lůžek akutních a 25 psychoterapeutických v ostrovské nemocnici. V oboru jsem od roku 1994, posledních 20 let v ambulanci. Zaměstnávám psychiatrickou sestru. Jako každý z nás mám rozsáhlou síť spolupracujících ordinací psychologie, …

Příspěvek z Karlových Varů Pokračovat ve čtení »

Ambulance a CDZ – sdílení zkušeností

Zkušenost s CDZ Vážení kolegové, rád bych touto cestou navýšil naši/moji informovanost. Centra duševního zdraví (CDZ) by se měla starat o náročné pacienty, zejména tam, kde běžná psychiatrická ambulance není schopná péči poskytnout. Tedy buď tam, kde by bylo potřeba poskytnout zároveň péči kombinovanou (sociální pracovník, psychologickou, psychiatrickou…), ale zejména tam, kde se jedná o …

Ambulance a CDZ – sdílení zkušeností Pokračovat ve čtení »

Reakce na diskuzi k Otevřenému dopisu

Reakce na diskusi Děkuji za otevření platformy pro diskusi ambulantních psychiatrů, která do té doby bývala časově a personálně omezená na občasná krátká osobní setkání. Ze své podstaty to nemohlo být dostačující pro to, abychom si udělali ve věcech, nás všech se týkajících, jasno. Jistě je víc kolegů, kteří i přes své pracovní vytížení mají …

Reakce na diskuzi k Otevřenému dopisu Pokračovat ve čtení »