Akce

Aktuální zprávy o dění v ambulantní psychiatrii jsou zasílány z adresy: ambulantnipsychiatrie@seznam.cz Na tuto adresu je možno směřovat rovněž připomínky a dotazy.