Erik Herman

Mgr. M. Holčáková – Naplňování cílů reformy psychiatrické péče v praxi – z pohledu sociálního

Naplňování cílů reformy psychiatrické péče v praxi – z pohledu sociálního   Dne 19. listopadu jsem se zúčastnila on-line jednání na téma „Transformace psychiatrické péče, její průběh, cíle a dopady“. Vzhledem k současné situaci v sociálních službách jsem neměla možnost se zúčastnit celé konference, přesto si dovoluji reagovat na úvodní prezentace. Aktéry reformy byly předloženy grafy, tabulky …

Mgr. M. Holčáková – Naplňování cílů reformy psychiatrické péče v praxi – z pohledu sociálního Pokračovat ve čtení »

AP a Dohodovací řízení na rok 2022

V květnu a červnu probíhala řada kol Dohodovacího řízení o úhradě zdravotní péče pro rok 2022 mezi Ambulantními Specialisty a Zdravotními pojišťovnami (ZP) Do tohoto dohodovacího řízení vstoupil spolek Ambulantní psychiatrie z.s. (AP) s 37 plnými mocemi. Většina psychiatrů historicky poskytla plné moci k zastupování Sdružení ambulantních specialistů (SAS), nicméně AP letos zastupovala specificky zájmy ambulantních psychiatrů. ZP …

AP a Dohodovací řízení na rok 2022 Pokračovat ve čtení »

MUDr. Marta Holanová – COVID a Schizofrenie – kazuistika

O úzkosti a depresi v souvislosti s „kovidem“ se mluví často a všude, týká se to lidí nemocných i zdravých. O schizofrenicích jsem v této souvislosti zatím nic nezaslechla, takže si dovolím podělit se o vlastní zkušenost. Stabilizovaní schizofrenici jsou dobře spolupracující pacienti, kteří se často řídí názory svých blízkých nebo se zeptají svého psychiatra. Tak si …

MUDr. Marta Holanová – COVID a Schizofrenie – kazuistika Pokračovat ve čtení »

Psychické příznaky u Postcovidového syndromu – část 2 Deprese

U řady osob, které prodělaly Covid se projevují nejen tělesné, ale i psychické příznaky v rámci Postcovidového syndromu. Zde je dostupná prezentace jak pro odborníky, tak pro pacienty – Část 2:  Postcovidový syndrom – deprese   Případně je možné stáhnout prezentaci z tohoto odkazu: https://ambulantnipsychiatrie.com/wp-content/uploads/2021/04/Postcovidovy-syndrom-deprese.pdf

Psychické příznaky u Postcovidového syndromu – část 1 Úzkost

  U řady osob, které prodělaly Covid se projevují nejen tělesné, ale i psychické příznaky v rámci Postcovidového syndromu. Níže je dostupná prezentace jak pro odborníky, tak pro pacienty – Část 1:  Postcovidový syndrom – úzkost a deprese   Případně je možné stáhnout prezentaci z tohoto odkazu: https://ambulantnipsychiatrie.com/wp-content/uploads/2021/03/Postcovidovy-syndrom-uzkost-a-deprese.pdf

Nesouhlas s postojem výboru PS ČLS JEP

Zatímco ambulantní psychiatři vyjadřují obavy, tak výbor PS ČLS JEP začal okamžitě zpochybňovat nesporná fakta o financování CDZ a jejich pracovním vytížení. Dokonce komentuje svůj výrok pod bodem 1, kde pojišťovny jsou znepokojeny skutečností, že psychiatři pokračují v překračování časových dotací pracovní doby mnohem více, než je tomu u jiných odborností. Výbor zjevně tyto vývody …

Nesouhlas s postojem výboru PS ČLS JEP Pokračovat ve čtení »

Naplňování cílů reformy psychiatrické péče v praxi – z pohledu sociálního  

Naplňování cílů reformy psychiatrické péče v praxi – z pohledu sociálního   Dne 19. listopadu jsem se zúčastnila on-line jednání na téma „Transformace psychiatrické péče, její průběh, cíle a dopady“. Vzhledem k současné situaci v sociálních službách jsem neměla možnost se zúčastnit celé konference, přesto si dovoluji reagovat na úvodní prezentace. Aktéry reformy byly předloženy grafy, tabulky …

Naplňování cílů reformy psychiatrické péče v praxi – z pohledu sociálního   Pokračovat ve čtení »

Příspěvek DOTYK II – Josef Svoboda

Vážení, jsem zakladatel služby pro nemocné schizofrenií DOTYK II (www. dotyk2.cz ), rodič schizofrenika, speciální pedagog pracující se zdravotně postiženými dětmi a dospělými od roku 1979 do 2020 a v současné době důchodce sledující dění v psychiatrii a péči o nemocné schizofrenií. Mám čas se více věnovat problematice, která s péčí o schizofreniky souvisí. Rád bych něco přispěl …

Příspěvek DOTYK II – Josef Svoboda Pokračovat ve čtení »

Glosa k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví

Glosa k příloze č. 3 NAPDZ – Národní akční plán pro duševní zdraví Ze zápisu jednání Výboru PS JEP dne 2.12.2020 (viz Česká s slovenská psychiatrie, únor 2021) se dočteme, že se Výbor neztotožňuje s kritikou stávajících psychiatrických ambulancí obsaženou v příloze  č. 3 NAPDZ a pokládá ji za nekorektní. Prof. Mohr byl Výborem pověřen požádat MZ, aby na svých …

Glosa k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví Pokračovat ve čtení »

Léčba psychických příznaků u Covid 19 v psychiatrické ambulanci. Postcovidový syndrom

Covid 19  v psychiatrické ambulanci V souvislosti s pandemií Covid 19 se v psychiatrických ambulancích setkáváme se stále větším počtem pacientů, kterých se tato nemoc dotýká. Reaktivní příznaky Řada našich stávajících pacientů ale i osob, které se dosud psychiatricky neléčily, trpí psychickými příznaky, které se váží na Covid 19. Nejčastěji se jedná o úzkostné příznaky související s obavou z nákazy, se …

Léčba psychických příznaků u Covid 19 v psychiatrické ambulanci. Postcovidový syndrom Pokračovat ve čtení »