Erik Herman

Za kolik budeme léčit v roce 2023?

  Vážené kolegyně a kolegové, jako každým rokem načíná na jaře Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče na další rok, nyní tedy na 2023. To, co se nás ambulantních psychiatrů pro dospělé týká, je dohodovací řízení v segmentu Ambulantních specialistů (AS)  na jedné straně a zdravotních pojišťoven na straně druhé. V loňském roce se v segmentu AS …

Za kolik budeme léčit v roce 2023? Pokračovat ve čtení »

PF 2022 – Léčba protrahovaným spánkem – sovětské zkušenosti

  Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si koncem roku zavzpomínat nostalgicky na doby minulé. Nyní nalézáme v učebních textech psychiatrie z roku 1953 léčebnou metodu, doporučenou sovětskými kolegy. Léčba protrahovaným spánkem. Stejně jako před 70 lety vidíme i v současnosti, že přejímání zkušenosti od zahraničních kolegů může být inspirativní. Příznivý rok 2022 přeje AP   Repetitorium z psychiatrie, kolektiv …

PF 2022 – Léčba protrahovaným spánkem – sovětské zkušenosti Pokračovat ve čtení »

Telemedicína a Covid v PA – výsledky hlasování

V listopadu 2021 se konala konference Psychiatrie pro praxi v Olomouci, kde byly v rámci bloku Sekce ambulantní péče prezentovány zkušenosti, týkající se období Covidu-19 v psychiatrických ambulancích. Zejména se témata týkala změny spektra pacientů v období C-19,  změny v poskytování péče, zkušeností s léčbou a zejména zkušenostmi s Distanční péčí – Telemedicínou. Příspěvky přednesli: …

Telemedicína a Covid v PA – výsledky hlasování Pokračovat ve čtení »

Covid v PA – co je jinak?

  V listopadu 2021 se konala konference Psychiatrie pro praxi v Olomouci, kde byly v rámci bloku Sekce ambulantní péče prezentovány zkušenosti, týkající se období Covidu-19 v psychiatrických ambulancích. Zejména se témata týkala změny spektra pacientů v období C-19,  změny v poskytování péče, zkušeností s léčbou a zejména zkušenostmi s Distanční péčí – Telemedicínou. Příspěvky …

Covid v PA – co je jinak? Pokračovat ve čtení »

MUDr. Helena Kučerová: Mlčeti stříbro, mluviti zlato

Článek byl převzat z časopisu Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR se svolením autorky a šéfredaktorky Bulletinu paní MUDr. Marty Hotové. Citace: Kučerová H. Mlčeti stříbro, mluviti zlato. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2020; 30(1): 48-51. Mlčeti stříbro, mluviti zlato Helena Kučerová Pro název tohoto článku jsem si dovolila obrátit známé přísloví: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“, …

MUDr. Helena Kučerová: Mlčeti stříbro, mluviti zlato Pokračovat ve čtení »

I přes úsilí Výboru PS ambulantní psychiatrie opět s nejnižšími úhradami. Již navždy?

  Dne 29.10.2021 byla Ministerstvem Zdravotnictví publikována Vyhláška o stanovení hodnot bodu pro rok 2022. Potěšujícím faktem je, že hodnoty bodu za poskytnutou zdravotní péči byly stanoveny vyšší než v roce 2021. Ve Vyhlášce  jsou stanoveny tyto hodnoty bodu pro rok 2022: pro ambulantní psychiatry pro dospělé je 1,06 Kč (při zachování výkonového systému bez regulací), …

I přes úsilí Výboru PS ambulantní psychiatrie opět s nejnižšími úhradami. Již navždy? Pokračovat ve čtení »

Stane se z psychiatrie sociální služba? Vyhynou ambulantní psychiatři?

Směřování psychiatrie od somatické medicíny směrem k sociálním službám pokračuje. Dokladem toho je i čerstvě vydaná vyhláška o hodnotě bodu na rok 2022. „Nově vznikající služby“ se systémem case-managmentu a akcentací sociální péče jsou Ministerstvem Zdravotnictví hodnoceny příznivě a dle toho i řádně zaplaceny. Práce „starých služeb“ – tedy ambulantních psychiatrů pracujících v medicínském modelu – je …

Stane se z psychiatrie sociální služba? Vyhynou ambulantní psychiatři? Pokračovat ve čtení »

Postcovidový syndrom část 3: Kognitivní poruchy

U řady osob, které prodělaly Covid se projevují nejen tělesné, ale i psychické příznaky v rámci Postcovidového syndromu. Níže je dostupná prezentace jak pro odborníky, tak pro pacienty – Část 3:Postcovidový syndrom – kognitivní poruchy  Postcovidový syndrom – kognitivní poruch Zde je možno navštívit přímo odkaz na webové stránce: https://ambulantnipsychiatrie.com/wp-content/uploads/2021/10/Postcovidovy-syndrom-kognitivni-poruchy.pdf

Dopis Výboru Psychiatrické společnosti na MZ

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP zaslal na Ministerstvo Zdravotnictví dopis, týkající se výše hodnoty bodu pro ambulantní psychiatry pro dospělé v roce 2022. https://psychiatrie.cz/aktualni-zpravy/3532-podani-pripominky-v-ramci-vnitrniho-pripominkoveho-rizeni-k-navrhu-novely-vyhlasky V rámci návrhu Úhradové vyhlášky na rok 2022 byla navržena hodnota bodu pro ambulantní psychiatry pro dospělé nižší než u většin ostatních odborností. Podrobněji viz příspěvek Návrh úhradové vyhlášky níže. Výbor …

Dopis Výboru Psychiatrické společnosti na MZ Pokračovat ve čtení »

Mgr. M. Holčáková – Naplňování cílů reformy psychiatrické péče v praxi – z pohledu sociálního

Naplňování cílů reformy psychiatrické péče v praxi – z pohledu sociálního   Dne 19. listopadu jsem se zúčastnila on-line jednání na téma „Transformace psychiatrické péče, její průběh, cíle a dopady“. Vzhledem k současné situaci v sociálních službách jsem neměla možnost se zúčastnit celé konference, přesto si dovoluji reagovat na úvodní prezentace. Aktéry reformy byly předloženy grafy, tabulky …

Mgr. M. Holčáková – Naplňování cílů reformy psychiatrické péče v praxi – z pohledu sociálního Pokračovat ve čtení »