Erik Herman

MUDr. M. Holanová: Znalecká činnost v psychiatrii v roce 2023

  Vážené kolegyně a kolegové, MUDr. M. Holanová popisuje problematiku znalecké činnosti v roce 2023 V závěru svého příspěvku kolegyně Holanová klade otázky, týkající se tohoto tématu . Pokud máte pocit, že se k nim chcete vyjádřit, je to možná jak veřejně v diskuzi pod tímto článkem nebo odpovědí na  email nebo tak přímo k rukám …

MUDr. M. Holanová: Znalecká činnost v psychiatrii v roce 2023 Pokračovat ve čtení »

Past nebo cesta ke spolupráci? – Požadavek na vystavení Poukazu typu K ambulantním psychiatrem k péči v CDZ

  Vážené kolegyně a kolegové,   Mnoho z vás se aktuálně dotazuje na fakt, kdy po ambulantním psychiatrovi požaduje CDZ Poukaz na vyšetření typu K, který má sloužit jako žádanka pro léčbu našeho pacienta v CDZ. Jelikož se jedná o novou situaci, není zcela jasné o co se jedná a jaké důsledky pro nás ambulantní psychiatry vystavení …

Past nebo cesta ke spolupráci? – Požadavek na vystavení Poukazu typu K ambulantním psychiatrem k péči v CDZ Pokračovat ve čtení »

Návrh MZ: Ambulantní psychiatři s nejnižší hodnotou bodu na rok 2024

    Vážené kolegyně a kolegové, Ministerstvo zdravotnictví publikovalo v tomto týdnu návrh Vyhlášky o stanovení hodnot bodu pro rok 2024 (k připomínkám). MZ navrhuje snížení hodnoty bodu u všech odborností v segmentu ambulantních specialistů oproti hodnotě pro rok 2023. Největší snížení však navrhuje u odborností, působících v oblasti léčby psychických poruch. U všech psychiatrických …

Návrh MZ: Ambulantní psychiatři s nejnižší hodnotou bodu na rok 2024 Pokračovat ve čtení »

Audit Reformy Psychiatrické Péče

    Vážené kolegyně a kolegové, v současné době probíhá audit Reformy psychiatrické péče, na kterém spolupracuje HOP  s nezávislou agenturou, která se profesionálně zabývá čerpáním dotací a vyhodnocováním jejich efektivity.   Proč tento audit vzniká? Domníváme se, že přes mnoho tisíc stran textů popisujících dění v průběhu Reformy psychiatrické péče v posledních 10 letech nám, psychiatrům, není plně …

Audit Reformy Psychiatrické Péče Pokračovat ve čtení »

MUDr. Karel Moravec: Jednolůžková psychiatrie

  Jednolůžková psychiatrie. Pokud vezmeme skutečně a vážně, že chceme porozumět pacientovi, pokud se o nemocného chceme opravdu postarat podle nejlepšího vědomí a svědomí, neměli bychom se smířit s tím, že pacientům omezujeme soukromí pobytem na vícelůžkových pokojích. Že tím omezujeme terapeutický vztah, který pak obsahuje více parakomunikací a balastu, než je nutné. Pacienti jsou tak …

MUDr. Karel Moravec: Jednolůžková psychiatrie Pokračovat ve čtení »

Dopis k Výboru PS od členů PS

  Vážené členky a členové Psychiatrické společnosti,   v příloze naleznete dopis k rukám Výboru Psychiatrické společnosti od členů Psychiatrické společnosti. Jeho podstatou je fakt, že na webu PS nebyly dostupné zápisy z jednání výboru za posledních 6 měsíců roku 2023. Tyto byly zveřejněny až minulý týden po upomínce. Nyní je tedy možné se seznámit zpětně …

Dopis k Výboru PS od členů PS Pokračovat ve čtení »

MUDr. Martin Jarolímek – Exposé do historie české psychiatrie

  Vážené kolegyně a kolegové, MUDr. Martin Jarolímek ve svém komentáři  k článku „Reformovat nebo Emigrovat“ shrnul historické události české psychiatrie. Zde jeho komentář uvádíme jako samostatný příspěvek, neboť by byla velká škoda, kdyby se mu nedostalo pozornosti, kterou si zasluhuje. HOP+AP   Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi nejdřív exposi do minulosti mýma očima, …

MUDr. Martin Jarolímek – Exposé do historie české psychiatrie Pokračovat ve čtení »

Obměna klientely část II – Psychiatrické ambulance a CDZ

  Vážené kolegyně a kolegové, Navazujeme na náš předchozí článek a diskuzi pod ním, snažili jsme se blíže vypátrat konkrétní údaje o psychiatrické extramurální péči. Především jak CDZ vstupují do péče o ambulantní pacienty a co se s těmito pacienty děje. I když relevantních  údajů je poskrovnu, předkládáme a interpretujeme ty, které jsou dostupné.   Zde …

Obměna klientely část II – Psychiatrické ambulance a CDZ Pokračovat ve čtení »

Obměna klientely – výkonnost psychiatrických ambulancí, počty nově ošetřených pacientů v roce 2022

      Vážené kolegyně a kolegové, V tomto letním čase není příliš událostí, které by vedly ke komentování. Pro zajímavost však předkládáme některé aktuální statistické údaje, které se týkají poskytování zdravotní péče ve srovnatelných oblastech. Těchto dat je dostupných více, publikovat je budeme postupně. Aktuálně se jedná se o údaje ÚZIS k roku 2022. Z údajů …

Obměna klientely – výkonnost psychiatrických ambulancí, počty nově ošetřených pacientů v roce 2022 Pokračovat ve čtení »

Reformovat nebo emigrovat? Jak číst texty prof. Höschla a prof. Horáčka?

  Vážené kolegyně a kolegové,  zdroj blízký prof. Höschlovi a prof. Horáčkovi nám zaslal příspěvek, který je velmi inspirativní.  Srovnává v něm nedávno publikované názory těchto našich vážených kolegů na aktuální stav české psychiatrie a její reformu.    Uvádí důvody, proč dle jejich názoru lídři české psychiatrie neusilují steničtěji o navýšení financování našeho oboru, co je v …

Reformovat nebo emigrovat? Jak číst texty prof. Höschla a prof. Horáčka? Pokračovat ve čtení »