Zprávy z AP

Ministr zdravotnictví hodnotí Reformu psychiatrické péče

  Vážené kolegyně a kolegové, V minulém týdnu proběhlo jednání výboru psychiatrické společnosti s ministrem zdravotnictví prof. Válkem. V důsledku toho došlo k publikaci článků, ve kterých ministr hodnotí situaci v psychiatrii a proběhlou Reformu psychiatrické péče. Doporučujeme seznámit se s těmito třemi texty.   IROZHLAS „Výsledkem reformy psychiatrické péče, která nás stála mezi čtyřmi a šesti miliardami z evropských …

Ministr zdravotnictví hodnotí Reformu psychiatrické péče Pokračovat ve čtení »

Důrazná reakce volební komise proti desinformacím

    Reakce dvou členek volební komise na Zprávu Revizní komise PS, která byla zveřejněna dne 03.03.2023    Dvě členky volební komise vydávají v souladu s volebním řádem PS ČLS JEP následující  prohlášení, týkající se voleb do výboru sekce ambulantní péče PS: 1. Dle § 8 bod 6,7,8 :  Výrok k výše uvedeným volbám zní : Volby jsou …

Důrazná reakce volební komise proti desinformacím Pokračovat ve čtení »

Otevřený dopis výboru PS

    Vážené kolegyně a kolegové, níže je text otevřeného dopisu Výboru PS ČLS JEP, týkající se neplatnosti voleb do výboru sekce ambulantní péče PS. Podkladem pro jeho vypracování je fakt, že volební komise neuznala volby za platné, přesto byla jejich platnost vyhlášena sekretariátem PS, který k tomu rozhodně není příslušný.       Komu: Výbor …

Otevřený dopis výboru PS Pokračovat ve čtení »

Dohodovací řízení k hodnotě bodu na 2024 – Plná moc

    Vážené kolegyně a kolegové ambulantní psychiatři,   V únoru 2023 započne Dohodovací řízení k hodnotám bodu na rok 2024 mezi poskytovateli a pojišťovnami. Ambulantní psychiatrie z.s. jako účastník tohoto řízení již 3. rokem bude zastupovat ambulantní psychiatry, k dnešnímu datu je to 62 ambulantů. Někteří z vás jsou zastupováni v rámci SASP, někteří v rámci Komory, někteří vůbec.   …

Dohodovací řízení k hodnotě bodu na 2024 – Plná moc Pokračovat ve čtení »

Jak se změnila psychiatrie v ČR v 21. století – výsledky hlasování

Vážené kolegyně a kolegové ambulantní psychiatři, na konferenci v Psychiatrie pro praxi v Olomouci 25.11.2022 v bloku Ambulantní psychiatrie byly předneseny příspěvky, týkající se psychiatrických ambulancí  Zde je možno se seznámit s příspěvkem  MUDr. Zdeňka Šolleho: Jak se změnila psychiatrie v ČR v 21. století s výsledky živého hlasování účastníků konference k jednotlivým tématům. Jak …

Jak se změnila psychiatrie v ČR v 21. století – výsledky hlasování Pokračovat ve čtení »

Volby do výboru Sekce ambulantní péče PS – Blok kandidátů

  Vážené členky a členové Sekce ambulantní péče PS, v součinnosti se zapsaným spolkem Ambulantní Psychiatrie jsme vytvořili program a kandidátku kolegyň a kolegů, kteří jsou ochotni se veřejně angažovat v našich společných zájmech. Je dobré uvést, že časové a energetické nároky na styk a kolize s psychiatrickým a medicínským establishmentem jsou značné. Navržené kandidátky a …

Volby do výboru Sekce ambulantní péče PS – Blok kandidátů Pokračovat ve čtení »

Stejná hodnota bodu pro psychiatry a somatiky v roce 2023!

Výsledek iniciativy Ambulantní Psychiatrie z.s. – stejná hodnota bodu pro psychiatry a somatiky v roce 2023!     Vážené kolegyně a kolegové, jelikož dohodovací řízení v segmentu Ambulantních specialistů skončilo nedohodou, hodnotu bodu ve Vyhlášce určilo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) a zveřejnilo 31.10.2022 https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2022s315 V příloze č. 3 https://esipa.cz/files/get?uuid=927d43757bf3a3e367dc4da499667dda69a974aa55fde0172ddf90da10459669a16ebc8c25ba904412922d834f6c4d19ac434ee2dd5adedf79b3e4942c2d5b99    nacházíme stejnou hodnotu bodu pro ambulantní psychiatry pro …

Stejná hodnota bodu pro psychiatry a somatiky v roce 2023! Pokračovat ve čtení »

Psychiatři a psychologové pro ukrajinské uprchlíky neexistují!

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/uprchlici-z-ukrajiny-valka-dusevni-zdravi-paq-research.A221021_143926_domaci_knn   Vážené kolegyně a kolegové, je dobré si uvědomit, že většina z nás poskytuje psychiatrickou léčbu mnoha ukrajinským uprchlíkům. Někdo z nás léčí více těchto pacientů, někdo méně. Pokud nedojde k brzkému ukončení válečného konfliktu v jejich zemi, tak jich určitě bude přibývat. Ve zveřejněném článku se dozvídáme totéž, avšak stejně jako v dřívějších vyjádřeních z NUDZ zcela absentuje …

Psychiatři a psychologové pro ukrajinské uprchlíky neexistují! Pokračovat ve čtení »