Zprávy z AP

Soudní znalci v oboru psychiatrie – aktuální informace

  Vážené kolegyně a kolegové, v červnu 2022 proběhla konference soudních znalců v Brně. Zde přikládáme dvě prezentace, které přinášejí aktuální informace a popisují neradostnou situaci v tomto oboru. AP Nepříznivá situace v současné praxi znalců psychiatrů a sexuologů Poselství pro znalce psychiatry a sexuology z konference, návrhy na řešení – 2022  

MUDr. Marta Holanová zvolena do Výboru PS za ambulantní psychiatry!

  Poděkování, rekapitulace. Dovolte mi poděkovat kolegyním a kolegům, kteří mě zvolili do výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, úplné výsledky voleb jsou zveřejněny na adrese: https://www.psychiatrie.cz/images/2022/2022_04_06_Zprava-volebni-komise.pdf. V lednu 2022 jsem přijala nominaci na předsedu a do výboru PS ČLS JEP, protože na tomto místě snad budu moci ovlivnit dění v našem oboru. Konstatovala jsem, že ambulantní psychiatr …

MUDr. Marta Holanová zvolena do Výboru PS za ambulantní psychiatry! Pokračovat ve čtení »

Proč volit ambulantní psychiatry – MUDr. Martu Holanovou a MUDr. Jana Knoppa – do výboru PS?

  Protože pracují jako ambulantní psychiatři na plný úvazek a nemají ambulanci jako přivýdělek. Protože se odvážně rozhodli věnovat nemálo svého času a energie k reprezentaci a prosazení zájmů ambulantních psychiatrů ve výboru Psychiatrické společnosti (PS). Protože ambulantní psychiatři – členové výboru PS byli v dosavadním výboru v hájení zájmů zcela neúspěšní, tedy kolegové Marta Holanová a Jan Knopp …

Proč volit ambulantní psychiatry – MUDr. Martu Holanovou a MUDr. Jana Knoppa – do výboru PS? Pokračovat ve čtení »

Covid v PA – co je jinak?

  V listopadu 2021 se konala konference Psychiatrie pro praxi v Olomouci, kde byly v rámci bloku Sekce ambulantní péče prezentovány zkušenosti, týkající se období Covidu-19 v psychiatrických ambulancích. Zejména se témata týkala změny spektra pacientů v období C-19,  změny v poskytování péče, zkušeností s léčbou a zejména zkušenostmi s Distanční péčí – Telemedicínou. Příspěvky …

Covid v PA – co je jinak? Pokračovat ve čtení »

Stane se z psychiatrie sociální služba? Vyhynou ambulantní psychiatři?

Směřování psychiatrie od somatické medicíny směrem k sociálním službám pokračuje. Dokladem toho je i čerstvě vydaná vyhláška o hodnotě bodu na rok 2022. „Nově vznikající služby“ se systémem case-managmentu a akcentací sociální péče jsou Ministerstvem Zdravotnictví hodnoceny příznivě a dle toho i řádně zaplaceny. Práce „starých služeb“ – tedy ambulantních psychiatrů pracujících v medicínském modelu – je …

Stane se z psychiatrie sociální služba? Vyhynou ambulantní psychiatři? Pokračovat ve čtení »

Glosa k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví

Glosa k příloze č. 3 NAPDZ – Národní akční plán pro duševní zdraví Ze zápisu jednání Výboru PS JEP dne 2.12.2020 (viz Česká s slovenská psychiatrie, únor 2021) se dočteme, že se Výbor neztotožňuje s kritikou stávajících psychiatrických ambulancí obsaženou v příloze  č. 3 NAPDZ a pokládá ji za nekorektní. Prof. Mohr byl Výborem pověřen požádat MZ, aby na svých …

Glosa k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví Pokračovat ve čtení »

Ambulatní Psychiatrie si na svých názorech stojí a je připravena k diskuzi

Dne 01.02.2021 rozeslal Výbor PS ČLS JEP členům Psychiatrické společnosti Reakci na otevřený dopis Ambulantní psychiatrie. Zde je odkaz na text: https://psychiatrie.cz/aktualni-zpravy/3514-reakce-vyboru-ps-cls-jep-na-otevreny-dopis-zapsaneho-spolku-ambulantni-psychiatrie Po seznámení se s textem a na základě reakcí ambulantních psychiatrů sdělujeme, že na informacích, které jsou obsaženy v Otevřeném dopisu Ambulantní Psychiatrie si stojíme. Fakt, že na některá témata má Výbor PS jiný názor, …

Ambulatní Psychiatrie si na svých názorech stojí a je připravena k diskuzi Pokračovat ve čtení »

Glasnosť a uvěřitelnost

Vážené kolegyně a kolegové! Na základě zpětných vazeb  mnohých z vás, které jsme shrnuli ve zvláštním příspěvku, se snažíme formulovat hlavní cíle, ke kterým bychom měli směřovat.   Glasnosť – předávání uvěřitelných informací mezi praktikujícími psychiatry navzájem, ale i s architekty Reformy Psychiatrické péče. Obousměrné. Status ambulantního psychiatra – uvěřitelný popis jeho činnosti, klientely, významu pro síť, …

Glasnosť a uvěřitelnost Pokračovat ve čtení »

Reakce Výboru PS na Otevřený dopis – Co vy na to?

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP rozeslal dne 01.02.2021 všem členům PS svou reakci na „Otevřený dopis ambulantním psychiatrům“. Velice tento krok oceňujeme a vítáme. Vnímáme je jako dobrý začátek otevřené veřejné diskuze k aktuální a budoucí situaci v české psychiatrii.   A jak to vidíte vy, psychiatři?   Zkuste si v klidu přečíst oba texty a zamyslet …

Reakce Výboru PS na Otevřený dopis – Co vy na to? Pokračovat ve čtení »