Zprávy z AP

Covid v PA – co je jinak?

  V listopadu 2021 se konala konference Psychiatrie pro praxi v Olomouci, kde byly v rámci bloku Sekce ambulantní péče prezentovány zkušenosti, týkající se období Covidu-19 v psychiatrických ambulancích. Zejména se témata týkala změny spektra pacientů v období C-19,  změny v poskytování péče, zkušeností s léčbou a zejména zkušenostmi s Distanční péčí – Telemedicínou. Příspěvky …

Covid v PA – co je jinak? Pokračovat ve čtení »

Stane se z psychiatrie sociální služba? Vyhynou ambulantní psychiatři?

Směřování psychiatrie od somatické medicíny směrem k sociálním službám pokračuje. Dokladem toho je i čerstvě vydaná vyhláška o hodnotě bodu na rok 2022. „Nově vznikající služby“ se systémem case-managmentu a akcentací sociální péče jsou Ministerstvem Zdravotnictví hodnoceny příznivě a dle toho i řádně zaplaceny. Práce „starých služeb“ – tedy ambulantních psychiatrů pracujících v medicínském modelu – je …

Stane se z psychiatrie sociální služba? Vyhynou ambulantní psychiatři? Pokračovat ve čtení »

AP a Dohodovací řízení na rok 2022

V květnu a červnu probíhala řada kol Dohodovacího řízení o úhradě zdravotní péče pro rok 2022 mezi Ambulantními Specialisty a Zdravotními pojišťovnami (ZP) Do tohoto dohodovacího řízení vstoupil spolek Ambulantní psychiatrie z.s. (AP) s 37 plnými mocemi. Většina psychiatrů historicky poskytla plné moci k zastupování Sdružení ambulantních specialistů (SAS), nicméně AP letos zastupovala specificky zájmy ambulantních psychiatrů. ZP …

AP a Dohodovací řízení na rok 2022 Pokračovat ve čtení »

Glosa k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví

Glosa k příloze č. 3 NAPDZ – Národní akční plán pro duševní zdraví Ze zápisu jednání Výboru PS JEP dne 2.12.2020 (viz Česká s slovenská psychiatrie, únor 2021) se dočteme, že se Výbor neztotožňuje s kritikou stávajících psychiatrických ambulancí obsaženou v příloze  č. 3 NAPDZ a pokládá ji za nekorektní. Prof. Mohr byl Výborem pověřen požádat MZ, aby na svých …

Glosa k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví Pokračovat ve čtení »

Ambulatní Psychiatrie si na svých názorech stojí a je připravena k diskuzi

Dne 01.02.2021 rozeslal Výbor PS ČLS JEP členům Psychiatrické společnosti Reakci na otevřený dopis Ambulantní psychiatrie. Zde je odkaz na text: https://psychiatrie.cz/aktualni-zpravy/3514-reakce-vyboru-ps-cls-jep-na-otevreny-dopis-zapsaneho-spolku-ambulantni-psychiatrie Po seznámení se s textem a na základě reakcí ambulantních psychiatrů sdělujeme, že na informacích, které jsou obsaženy v Otevřeném dopisu Ambulantní Psychiatrie si stojíme. Fakt, že na některá témata má Výbor PS jiný názor, …

Ambulatní Psychiatrie si na svých názorech stojí a je připravena k diskuzi Pokračovat ve čtení »

Glasnosť a uvěřitelnost

Vážené kolegyně a kolegové! Na základě zpětných vazeb  mnohých z vás, které jsme shrnuli ve zvláštním příspěvku, se snažíme formulovat hlavní cíle, ke kterým bychom měli směřovat.   Glasnosť – předávání uvěřitelných informací mezi praktikujícími psychiatry navzájem, ale i s architekty Reformy Psychiatrické péče. Obousměrné. Status ambulantního psychiatra – uvěřitelný popis jeho činnosti, klientely, významu pro síť, …

Glasnosť a uvěřitelnost Pokračovat ve čtení »

Reakce Výboru PS na Otevřený dopis – Co vy na to?

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP rozeslal dne 01.02.2021 všem členům PS svou reakci na „Otevřený dopis ambulantním psychiatrům“. Velice tento krok oceňujeme a vítáme. Vnímáme je jako dobrý začátek otevřené veřejné diskuze k aktuální a budoucí situaci v české psychiatrii.   A jak to vidíte vy, psychiatři?   Zkuste si v klidu přečíst oba texty a zamyslet …

Reakce Výboru PS na Otevřený dopis – Co vy na to? Pokračovat ve čtení »

Otevřený dopis ambulantním psychiatrům

Vážené kolegyně a kolegové, ambulantní psychiatři, oslovujeme vás z následujících závažných důvodů: Příjmy psychiatrických ambulancí jsou zatíženy strmě rostoucími náklady. Novým faktem je, že v roce 2021 mají ambulantní psychiatři nejnižší hodnotu bodu jak v rámci oboru psychiatrie, tak vůči jiným odbornostem. V Reformě psychiatrické péče jsou výrazně finančně preferovány jiné typy zařízení, především Centra duševního zdraví a sociální …

Otevřený dopis ambulantním psychiatrům Pokračovat ve čtení »

Příloha č. 3 na stránkách MZ – Seznamte se s dokumentem

  Národní akční plán pro duševní zdraví je publikován na stránkách MZ. Dne 27.1.2021 byla z těchto stránek odstraněna příloha č. 3, popisující mimo jiné plán budoucnosti psychiatrických ambulancí.   Její nové umístění na stránkách MZ je: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi-v-cesku-2020-az-2030?typ=download   Zde je v plném příloha znění, konkrétní informace jsou od strany 29 dále. Příloha č. 3