Ambulance a CDZ – sdílení zkušeností

Zkušenost s CDZ
Vážení kolegové, rád bych touto cestou navýšil naši/moji informovanost.
Centra duševního zdraví (CDZ) by se měla starat o náročné pacienty, zejména tam, kde běžná psychiatrická ambulance není schopná péči poskytnout. Tedy buď tam, kde by bylo potřeba poskytnout zároveň péči kombinovanou (sociální pracovník, psychologickou, psychiatrickou…), ale zejména tam, kde se jedná o dosud nediagnostikované, neléčené osoby, kde je zájem o léčbu vyjádřen spíše okolím (rodinou) nebo systémem (úřad). Zajímavým tématem může být i dostupnost péče CDZ.
V místech, kde CDZ vznikla, jakou máte zkušenost? Jak vypadá spolupráce?
Nevnímejte, prosím, toto místo jako příložitost jen ke stížnostem, ale i k pochvale nově vzniklých služeb.
Děkuji za vaši ochotu přispět názorem.

MUDr. Luboš Janů Ph.D.

Psychiatrická ambulance
Plzeň
guest
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hiro

Dobrý den.
Jsem ambulantní psychiatr z druhého největšího města Jihomoravského kraje. Pěkného, historického, ale přece jen nepřiliš velkého okresního města, zastrčeného v jihomoravském pohraničí. Je velký rozdíl mezi možnostmi péče v krajském či hlavním městě a na periferii. Rodiče reformy však bohužel mají zkušenost téměř výhradně z velkých měst a především Prahy, tedy mimo realitu skutečného terénu. Např. pokud CDZ působí pouze v rámci velkého města, má velkou výhodu ve vzdálenostech a dopravní obslužnosti. Do stejné vzdálenosti pracovník v Praze dojede v pohodě během několika desítek minut tramvají, metrem atd. a ještě si může spoje vybírat. Na periferii stejnou vdálenost zdolává linkovým autobusem (který si zajíždí a staví v každé dědině), podstatně déle a hlavně pak musí čekat značnou dobu na navazující spoj zpět. Pokud se mu nepodaří pacienta zastihnout doma, ztratí minimálně půlden, aniž se mu podařilo splnit svůj úkol. Jak tento ztracený čas výkonově vykázat? Je jasné, že i za tento ztracený čas je pracovníka třeba zaplatit, on za neúspěch nemůže. Ve velkých městech je mnohem hustší síť různých sociálních služeb. Kolik máme chráněného bydlení, domů na půli cesty atd. na periferii? U nás z těchto služeb není žádná a není zatím reálné jejich zřízení v dohledné době. Dojíždím do dvou ústavů („domovů“) pro mentálně postižené. Dříve bylo možno sice s obtížemi, ale přece jen, sem umístit oficiálně i člověka se závanou duševní chorobou (světácky „SMI“), ale domovům byl omezen okruh přijímaných na pouze mentálně retardované. Na okrese máme nadprůměrné množství domovů, ale pouze jeden – Emin Zámek – je určen pro lidi se SMI. V působnosti rezortu sociálních služeb dosud panuje zastaralá koncepce i názvosloví – oficiálně je tento domov určen pro „psychotiky, psychopaty, alkoholiky a toxikomany“. Zajímavý mix, viďte. Čekací doba na umístění se pohybuje kolem 4 let, pokusy o rozšíření narazily na koncepci vycházející z reformy psych. péče, že tento typ služeb už nemá být rozšiřován. Myslím, že se nejen my staří terénní psychiatři shodneme v tom, že navzdory pokrokům v psychiatrické léčbě platí u průběhu psychóz nadále zhruba třetinové pravidlo, tedy že 1/3 se zlepší velmi dobře s praktickou úzdravou, 1/3 se zlepší významně, ale s částečným defektem a 1/3 se nezlepší vůbec, eventualně rychle spěje z hlubokému posprocesuáonímu defektu. A pro tu horší část té poslední 1/3 se bez sociálních ústavů neobejdeme. Tyto ústavy by bylo samozřejmě nutné reformovat co do kvality prostředí i péče (což znamená hodně peněz), nikoliv je rušit nebo nerozšiřovat. V souvislosti s reformou psych. péče jsou z psychiatrických nemocnic propouštěni chroničtí pacienti, kteří by obdobnou návaznou ústavní péči potřebovali, ale ta není. A tak se jim přilepí DG mentální retardace a končí v oněch domovech pro mentálně retardované. Souhlasím s paní kolefyní Fabíniovou, že sama myšlenka CDZ není nic špatného. Ona sama na svých příkladech ukazuje, jak by to mělo fungovat reálně ku prospěchu pacienta, PA i CDZ. Tedy, že by CDZ představovalo pro privátní psychiatrickou ambulanci do značné míry partnerskou (nikoliv konkurenční) servisní organizaci v oblasti sociální, psychosociální a komunitní pomoci našim pacientům. Z dopisu Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví, který je reakcí na otevřený dopis Ambulantní psychiatrie, pro mne vyplývá, že největšími problémy jsou financování CDZ a komunikace s ambulantními psychiatry. Už léta bylo jasné, že jakmile vyschnou Norské a jiné fondy, nebude provoz CDZ udržitelný financováním ze zdravotního pojištění – a to ještě výkonově. Přesto, že bylo od počátku zřejmé, že služby CDZ budou převážně sociální, až s velkým zpožděním rodiče reformy došli k tomu, že by se na koncepci a předvším financování CDZ měl podílet resort sociálních věcí. Po celou dobu fungování české systému zdravotního poijištění a jím proplácené zdravotní péče se dařilo rozdělovat jednotlivé poskytovatele a postavit je proti sobě. Když se přidalo jedné skupině, ubralo se jiné. Místo, aby se zvýšil podíl HDP jdoucí do zdravotnictví. Zdá se mi, že obdobná chyba se dělá ve financování psychiatrické péče v době reformy. Je třeba mít peníze pro CDZ, ubere se jinde, třeba ambulancím. Pokud se ale takto proti sobě postaví jednotlivé složky terénní psychiatrické péče, bude to ke škodě nejen poskytovatelů, ale především jejich pacientů. Právě skutečnost, že spousta činností v CDZ se nedá vykázat jako výkon pro pojišťovnu, by měla vést přemýšlivé reformátory k úvaze o hrazení CDZ a obdobné péče do značné míry z dotací. Lze argumentovat tím, že pokud bude o pacienty pečováno, budou pro stát menší a mnohem předvídatelnější finanční zátěží, než když se nechají bezprizorně strádat na okraji společnosti a jejich problémy se pak stejně musejí hasit z peněz státu, krajů a obcí. Proč by sem nemohly jít peníze např. ze spotřební daně za alkohol a tabákové výrobky? Pokud hradit část péče CDZ ze zdravotního pojištění, pak se nabízí spíše v základu platba kapitační, která úspěšně stabilizuje primární péči praktických lékařů pro dospělé a děti i gynekologů. Nedostatečná komunikace s psychiatrickým terénem provází reformu od počátku. Není vytvořena otevřená platforma, kde by mohli terénní ambulantních psychiatři jednotlivé aspekty reformy diskutovat, připomínkovat a navrhovat změny vedeni svými praktickými zkušenostmi z terénu. Diskusí není umísťovat na web či do časopisu články plné reformačního ptydepe, které terénním psychiatrům jsou často obtížně srozumitelné a nepodávají konkrétní a zevrubné informace.
Prostě, začněmě opravdu otevřeně diskutovat a přestaňme se navzájem okřikovat.

MUDr. Tatiana Fabíniová

Dobrý den, jsem ambulantní psychiatr z Prahy 8 (od r. 2010) a od listopadu 2020 i na částečný úvazek jako lékař CDZ Brandýsko. Chtěla bych se podělit o několik zkušeností ze spolupráce CDZ a ambulantního psychiatra tzv. z obou břehů. Jako ambulantní psychiatr musím spolupráci s CDZ zejména na Praze 8 hodnotit velmi kladně. Díky jejich práci v terénu se podařilo některé složité pacienty udržet mimo léčebnu: Pacient, který má za sebou cca 15 „neúspěšných“ hospitalizací v léčebně, protože většinu ukončil nevrácením se z vycházky. Následně přestal docházet do ambulance, vysadil léky, zabarikádoval se v bytě. Opatrovnice pak kontaktovala RZS,PČR a hasiče, ti ho doslova „vysekali“ z bytu a odvezli do léčebny, kde se scénář zase opakoval. Opatrovnice byla rozhodnuta pacienta umístit v DZR. Terénní pracovníci CDZ pacienta vytrvale kontaktovaly, nejdřív s ním komunikovaly přes zavřené dveře, postupně jim otevřel, navázal spolupráci. Aktuálně za ním dojíždějí každý den, podávají léky, pacient je v domácím prostředí, není nutné umístění v instituci. Na tuto práci bych já jako ambulantní psychiatr rozhodně kapacitu neměla. Pacientů, u kterých terénní pracovníci CDZ dohlížejí na užívání medikace v domácím prostředí mám více. Některé pacienty sdílíme – dál je vedu u mě v ambulanci a v CDZ čerpají terénní služby. Nebo jsem některé pacienty kompletně předala do péče CDZ.

Další zkušenost mám s CDZ v Olomouci. Kam jsem předávala pacienta, který byl na depotní léčbě paliperidonem. Z Prahy se přestěhoval do Olomouce, kde byl problém najít pro něho ambulanci, kde by mu depot podávali. Problémem byla i chronická paranoidita pacienta, takže kontakt s novým lékařem byl problém. Nakonec se to povedlo až v CDZ, kde jednak byla ochota převzít pacienta s touto léčbou a taky dle mého názoru sehrál roli multidisciplinární přístup k pacientovi, kde neměl pocit, že jen dochází k psychiatrovi, ale našel širší i sociální podporu v novém prostředí.

Jako lékař CDZ musím říct, že jako první se k nám hlásili pacienti, kteří odcházeli z hospitalizace s nově nasazenou depotní léčbou a jejich stávající ambulance je odmítla s tím, že injekce nepodává (a to se nejednalo jen o drahé atypické depota, ale i o haloperidol).

Další pozitivní zkušenost ze spolupráce s CDZ mám např. s CDZ Podskalí. Kde v krizi terénní sestra CDZ dojela za pacientem a aplikovala depotní léčbu. Pacientovi, který ani nebyl jejich klientem, čerpal u nich  jen sociální službu – chráněné bydlení. Pacient prodělával akutní zánět průdušek, v době covidu (ale jistě i bez covidu) bylo rizikové nutit ho jezdit v Praze MHD, aby dojel do ambulance. Vynechání depotní léčby bylo ale rizikové. Ještě jednou chci tímto CDZ Podskalí poděkovat za rychlou a účinnou pomoc.

Tímto sdělením jsem jen chtěla ukázat, že tyto nově vznikající služby fungují a můžou nám ambulantním psychiatrům účinně pomáhat. Nevnímám je jako konkurenci. Možná ne všude a ne všechno funguje na 100% (jak v CDZ, tak v ambulancích), ale vzájemnou spoluprací můžeme formovat a ovlivňovat další fungování těchto subjektů.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x