Zvýšení hodnoty výkonů od 01.01.2021

Do zdravotních programů byly již změny zavedeny. K navýšení hodnoty došlo u většiny výkonů, k navýšení nedošlo u výkonů distanční péče. Dne 23.12.2020 byla publikována novela Seznamu výkonů platných pro rok 2021. Došlo k navýšení hodnoty práce ve výkonu všech odborností o 10%. Na druhé straně však dojde ke snížení základní hodnoty bodu z 1,09 …

Zvýšení hodnoty výkonů od 01.01.2021 Pokračovat ve čtení »