Vyjádření Výboru PS k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví

Výbor Psychiatrické společnosti se na svém zasedání dne 02.12.2020 zabýval Národním akčním plánem pro duševní zdraví v jeho vztahu k psychiatrickým ambulancím. Výbor následně vydal toto prohlášení, které je možno nalézt na stránkách Psychiatrické společnosti:

Výbor PS diskutoval otázku budoucího postavení psychiatrických ambulancí v rámci NAPDZ, ve kterém se předpokládá vznik ambulancí s rozšířenou péčí, jejichž členy by kromě psychiatra byly i další profese, psychiatrická sestra, psycholog, sociální pracovnice či ergoterapeut. Shodl se, že ze samotného textu NAPDZ nevyplývá, že by tyto ambulance měly vznikat direktivně a na úkor stávajících psychiatrickýchambulancí. Výbor PS ČLS JEP se neztotožňuje s kritikou psychiatrických ambulancí obsaženou v příloze č. 3 NAPDZ a pokládá ji za nekorektní. Výbor PS ČLS JEP se neztotožňuje s návrhy,obsaženými v přílohách NAPDZ, týkajících se budoucnosti psychiatrických ambulancí, které by vedly ke ztrátě jejich samostatnosti a podřízení multidiciplinárním týmům. Výbor PS pověřil prof. Mohra, aby požádal MZ, aby na svých stránkách jasně odlišilo dokumenty, které jsou součástí oficiálního textu NAPDZ a které jsou pouze pracovní a nepočítá se s jejich realizací.

Ambulantní psychiatrie vysoce oceňuje tento postoj Výboru PS. Je potěšující, že na rozdíl od autorů Národního akčního plánu hledí na psychiatrické ambulance příznivě a vlídně.

guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Karel Moravec

Od výboru bych čekal spíše ostré a hlasité odmítnutí.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x