Zprávy z AP

Zprávy z AP
Erik Herman

Psychiatrie nepotřebuje psychiatry

https://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/Psychiatrie_2022/Psychiatrie_2_2022/editorial_Psychiatrie_2_2022.pdf V posledním čísle Psychiatrie (2/2022) jsem zaznamenal editorial PhDr. Winklera. Autor, ředitel NUDZ, oslavuje úspěchy, shrnuje reformu psychiatrie, která se změnila do reformy péče

Přečíst více »
Zprávy z AP
Erik Herman

Covid v PA – co je jinak?

  V listopadu 2021 se konala konference Psychiatrie pro praxi v Olomouci, kde byly v rámci bloku Sekce ambulantní péče prezentovány zkušenosti, týkající se období

Přečíst více »

Glasnosť a uvěřitelnost

Vážené kolegyně a kolegové! Na základě zpětných vazeb  mnohých z vás, které jsme shrnuli ve zvláštním příspěvku, se snažíme formulovat hlavní cíle, ke kterým bychom měli směřovat.

Přečíst více »