Únor 2021

Léčba psychických příznaků u Covid 19 v psychiatrické ambulanci. Postcovidový syndrom

Covid 19  v psychiatrické ambulanci V souvislosti s pandemií Covid 19 se v psychiatrických ambulancích setkáváme se stále větším počtem pacientů, kterých se tato nemoc dotýká. Reaktivní příznaky Řada našich stávajících pacientů ale i osob, které se dosud psychiatricky neléčily, trpí psychickými příznaky, které se váží na Covid 19. Nejčastěji se jedná o úzkostné příznaky související s obavou z nákazy, se …

Léčba psychických příznaků u Covid 19 v psychiatrické ambulanci. Postcovidový syndrom Pokračovat ve čtení »

Ambulatní Psychiatrie si na svých názorech stojí a je připravena k diskuzi

Dne 01.02.2021 rozeslal Výbor PS ČLS JEP členům Psychiatrické společnosti Reakci na otevřený dopis Ambulantní psychiatrie. Zde je odkaz na text: https://psychiatrie.cz/aktualni-zpravy/3514-reakce-vyboru-ps-cls-jep-na-otevreny-dopis-zapsaneho-spolku-ambulantni-psychiatrie Po seznámení se s textem a na základě reakcí ambulantních psychiatrů sdělujeme, že na informacích, které jsou obsaženy v Otevřeném dopisu Ambulantní Psychiatrie si stojíme. Fakt, že na některá témata má Výbor PS jiný názor, …

Ambulatní Psychiatrie si na svých názorech stojí a je připravena k diskuzi Pokračovat ve čtení »

Glasnosť a uvěřitelnost

Vážené kolegyně a kolegové! Na základě zpětných vazeb  mnohých z vás, které jsme shrnuli ve zvláštním příspěvku, se snažíme formulovat hlavní cíle, ke kterým bychom měli směřovat.   Glasnosť – předávání uvěřitelných informací mezi praktikujícími psychiatry navzájem, ale i s architekty Reformy Psychiatrické péče. Obousměrné. Status ambulantního psychiatra – uvěřitelný popis jeho činnosti, klientely, významu pro síť, …

Glasnosť a uvěřitelnost Pokračovat ve čtení »

Zpětné vazby na Otevřený dopis za 14 dnů od zveřejnění

  Ze zpětných vazeb shrnujeme dominantní témata, která se ze strany ambulantních psychiatrů nejčastěji objevují: Další zpětné reakce jsou vítány. % souhlas % nesouhlas % nehodnotlili Obavy za ztráty autonomie 93 6 1 Dehonestace ambulantních psychiatrů 86 3 11 Ekonomika – hodnota bodu, hypotéka na ordinaci, růst nákladů 79 12 9 Absence možnosti přímé diskuze …

Zpětné vazby na Otevřený dopis za 14 dnů od zveřejnění Pokračovat ve čtení »

Reakce Výboru PS na Otevřený dopis – Co vy na to?

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP rozeslal dne 01.02.2021 všem členům PS svou reakci na „Otevřený dopis ambulantním psychiatrům“. Velice tento krok oceňujeme a vítáme. Vnímáme je jako dobrý začátek otevřené veřejné diskuze k aktuální a budoucí situaci v české psychiatrii.   A jak to vidíte vy, psychiatři?   Zkuste si v klidu přečíst oba texty a zamyslet …

Reakce Výboru PS na Otevřený dopis – Co vy na to? Pokračovat ve čtení »

Otevřený dopis ambulantním psychiatrům

Vážené kolegyně a kolegové, ambulantní psychiatři, oslovujeme vás z následujících závažných důvodů: Příjmy psychiatrických ambulancí jsou zatíženy strmě rostoucími náklady. Novým faktem je, že v roce 2021 mají ambulantní psychiatři nejnižší hodnotu bodu jak v rámci oboru psychiatrie, tak vůči jiným odbornostem. V Reformě psychiatrické péče jsou výrazně finančně preferovány jiné typy zařízení, především Centra duševního zdraví a sociální …

Otevřený dopis ambulantním psychiatrům Pokračovat ve čtení »

Příloha č. 3 na stránkách MZ – Seznamte se s dokumentem

  Národní akční plán pro duševní zdraví je publikován na stránkách MZ. Dne 27.1.2021 byla z těchto stránek odstraněna příloha č. 3, popisující mimo jiné plán budoucnosti psychiatrických ambulancí.   Její nové umístění na stránkách MZ je: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi-v-cesku-2020-az-2030?typ=download   Zde je v plném příloha znění, konkrétní informace jsou od strany 29 dále. Příloha č. 3