O nás

HOP      Hnutí za Obrodu Psychiatrie  

 

v ČR je neformální uskupení těch českých psychiatrů, kterým záleží na tom:

 

   aby se česká psychiatrie dobře rozvíjela

       aby v jejím rámci byly vytvořeny podmínky proto, aby odborníci mohli pacienty efektivně léčit

       aby podmínky pro pacienty byly důstojné

       abychom byli hrdí na to, že jsme psychiatři

       aby se náš obor stal atraktivním pro mladé lékaře

       aby v rámci oboru probíhala otevřená a upřímná komunikace

HOP vítá ve svých řadách
psychiatry, kteří léčí pacienty v nemocnicích i v terénu.  Vítá všechny psychiatry, kterým na budoucnosti jejich oboru skutečně záleží.

HOP je nyní zneklidněn chováním Výboru Psychiatrické společnosti, ale aktivity a ambice HOP nejsou
omezeny jen na to, aby byly některé nebezpečné kroky současného Výboru korigovány.

Chceme se do budoucna podílet na rozvoji koncepce našeho oboru.

Chceme, aby tato koncepce vznikala v rámci otevřené komunikace mezi psychiatry působícím v různých typech zařízení. Věříme, že tato diskuse musí být podnětná, protože všem nám jde o dobrou pověst oboru.

Chceme do budoucna své představy konzultovat s pracovníky  Ministerstva  zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a všemi, kdo mají vliv na organizaci psychiatrické péče v ČR. Chceme je uvést do reality, pokud tito byli současným vedením PS uváděni v omyl.

HOP se organizuje kolem Deklarace, kterou vytvořilo.   

 

Ambulantní psychiatrie z.s. je servisní organizace ambulantních psychiatrů, která si klade za cíl hájit zájmy této profesní skupiny.

 

Usilujeme o:

  • možnost vykonávat naši práci dobře a v důstojných podmínkách
  • ekonomickou stabilitu
  • zachování naší autonomie
  • zamezení zpochybňování odbornosti a kompetentnosti naší práce
  • vyváženou spolupráci s odbornou společností, pojišťovnami a státními institucemi.

V roce 1994 bylo založeno Sdružení ambulantních psychiatrů jako organizace, zastupující ambulantní psychiatry a hájící jejich zájmy.

V důsledku přijetí Nového Občanského zákoníku byl v roce 2020 změněn status organizace na zapsaný spolek a byl změněn její název na: Ambulantní psychiatrie zapsaný spolek.

 

Zakládající členové Ambulantní psychiatrie z.s.:

 

MUDr. Erik Herman, PhD.

MUDr. Marta Holanová

MUDr. Luboš Janů, PhD.

MUDr. Martin Sládek

MUDr. Zdeněk Šolle

V současné době sdružuje cca 420 ambulantních psychiatrů