Hnutí za Obrodu Psychiatrie

Kontrola Magistrátu v psychiatrické ambulanci

  Vážené kolegyně a kolegové ambulantní psychiatři, v minulém roce proběhla kontrola u jednoho z našich kolegů kontrola z Magistrátu Prahy, zaměřená na Dodržování a plnění povinností a podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách.   Tento kolega je tak laskav a sdílí s námi dopis z Magistrátu, kde jsou požadavky na dokumenty a informace, které je potřeba předložit ke kontrole. …

Kontrola Magistrátu v psychiatrické ambulanci Pokračovat ve čtení »

Souboj Davida s Goliášem – Volby do výboru sekce ambulantní péče PS

  Konečně regulérní souboj dvou názorových skupin v ambulantní psychiatrii ve volbách!         Vážené kolegyně a kolegové, o vaše hlasy se v rámci voleb do výboru sekce ambulantní péče PS ucházejí dvě skupiny kandidátů se svými programy   Reformníci – Goliáš Ambulantní psychiatři – David Fabiniová Tatiana Herman Erik Hollý Martin Holanová Marta Kapras …

Souboj Davida s Goliášem – Volby do výboru sekce ambulantní péče PS Pokračovat ve čtení »

Síť se trhá

  Vážené kolegyně a kolegové, pan redaktor Švamberk ve svém článku přistupuje k horšící se dostupnosti zdravotní péče správným způsobem. https://www.novinky.cz/clanek/komentare-komentar-sit-zdravotni-pece-se-trha-alex-svamberk-40411252#utm_content=ribbonnews&utm_term=alex%20%C5%A1vamberk%20s%C3%AD%C5%A5&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz Je nutné si uvědomit, že pacient jako pojištěnec má smlouvu se svojí zdravotní pojišťovnou, která se mu zavazuje za jeho pojistné zabezpečovat služby. Tyto jsou definovány ve smlouvě (patrně jsme ji nikdo pořádně nečetli), stejně …

Síť se trhá Pokračovat ve čtení »

Soudní znalci v oboru psychiatrie – aktuální informace

  Vážené kolegyně a kolegové, v červnu 2022 proběhla konference soudních znalců v Brně. Zde přikládáme dvě prezentace, které přinášejí aktuální informace a popisují neradostnou situaci v tomto oboru. AP Nepříznivá situace v současné praxi znalců psychiatrů a sexuologů Poselství pro znalce psychiatry a sexuology z konference, návrhy na řešení – 2022  

Jak neudělat chyby ve vykazování od 01.04.2022? Konec distanční péče.

Vážené kolegyně a kolegové, od 01.04.2022 není možné používat distanční kódy (v psychiatrii byl nejčastější 35831).  Pojišťovny jednostranně zrušily tuto možnost vázanou na období epidemie covidu. Od tohoto data tedy musí všichni pacienti, u kterých je potřeba provést klinické vyšetření, navštívit ordinaci. Zůstává možnost telefonické konzultace s kódem 35050 jako jediný způsob, jak s pacienty distančně komunikovat. …

Jak neudělat chyby ve vykazování od 01.04.2022? Konec distanční péče. Pokračovat ve čtení »

Psychické příznaky u Postcovidového syndromu – část 2 Deprese

U řady osob, které prodělaly Covid se projevují nejen tělesné, ale i psychické příznaky v rámci Postcovidového syndromu. Zde je dostupná prezentace jak pro odborníky, tak pro pacienty – Část 2:  Postcovidový syndrom – deprese   Případně je možné stáhnout prezentaci z tohoto odkazu: https://ambulantnipsychiatrie.com/wp-content/uploads/2021/04/Postcovidovy-syndrom-deprese.pdf