Reforma a peníze Díl 2 – Rozdělování investičních dotací k malým subjektům (CDZ, Fokusy, ambulance).

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

zde je další Díl týkající se rozdělování a čerpání dotací v rámci Reformy.

HOP+AP

 

Reforma a peníze: Díl 2 –  Rozdělování investičních dotací k malým subjektům (CDZ, Fokusy, ambulance):

Z celkového objemu reformních dotací 4 mld Kč šlo k investičním účelům (rekonstrukce, koupě, výstavba zařízení) 2.69 mld Kč. Z toho k malým subjektům pouze 290 milionů Kč, tj. 11% z dotací do investic.

 

 

Těchto malých subjektů bylo více (32 příjemců)  než klinik a velkých oddělení nemocnic (20 příjemců).

Průměrná investiční dotace na malý subjekt byla cca 9 milionů Kč, na velký subjekt 133 milionů Kč.

 

Příjemci investičních dotací – malé subjekty – CDZ, Fokusy, ambulance v absolutních číslech seřazeno dle výše dotace

 

 

 

Příjemci investičních dotací – malé subjekty – CDZ, Fokusy, ambulance v % seřazeno dle výše dotace

 

Největším souhrnným příjemcem byl Fokus Mladá Boleslav se 4 projekty v souhrnné výši 64.7 milionů Kč (což představuje cca 22% všech investičních dotací)

Největší unicitní investice byla do CDZ Přerov – 39.5 milionů Kč (13.6% všech investičních dotací)

Objem investic byl rozložen značně nerovnoměrně, první 4 příjemci (ze 32) obdrželi cca 53% všech investičních dotací.

 

 

Popisy projektů

Níž uvádíme popisy jednotlivých projektů, tak jak byly žadateli uvedeny.

Příjemci byli většinou soukromé subjekty – až na malé výjimky, což byla některá města a psychiatrické léčebny.

Explicitní investice do CDZ byla pouze u 4 subjektů.

 

Projekty v Kč – seřazeno dle výše čerpání

TELEMENS s.r.o. Centrum duševního zdraví Přerov 39 543 107
Statutární město Zlín Objekt sociální rehabilitace, Zlín 31 982 277
FOKUS Mladá Boleslav z.s. Rekonstrukce zázemí centra pracovní rehabilitace 27 398 446
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Beskydské centrum duševního zdraví 19 618 171
FOKUS Mladá Boleslav z.s. Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace Karlovy Vary 16 300 000
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.        s možností užívání zkrácené formy:  CSP Zlín, o.p.s. Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s. 15 284 854
Psychiatrická nemocnice v Opavě Centrum duševního zdraví 13 815 618
Fokus Labe, z.ú. Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné Chomutov 12 904 206
FOKUS Mladá Boleslav z.s. Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace 12 072 291
Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality psychiatrické péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 11 191 882
Dům duševního zdraví s.r.o. Rekonstrukce Domu duševního zdraví Ostrava-Poruba 10 000 000
MAYFAIR, s.r.o. Ambulance s rozšířenou péčí, Karviná, Stacionář se zaměřením na psychoterapeutické služby, Karviná 9 994 180
FOKUS Mladá Boleslav z.s. Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Karlovy Vary 8 382 352
Fokus Labe, z.ú. Sociálně terapeutická dílna pro dlouhodobě duševně nemocné klienty v oblasti gastronomie 7 489 000
AGE Centrum s.r.o. Psychiatrická ambulance a stacionář – AGE Centrum Olomouc 6 890 575
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace Komunitní centrum PL Petrohrad 6 594 898
Psychiatrie Říčany s.r.o. Rozšířená ambulantní péče pro osoby s duševním onemocněním v Říčanech u Prahy 5 000 000
MUDr. Monika Weimerová Novostavba psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí Frýdek-Místek 5 000 000
MUDr. František Soukup Rozšířená ambulantní péče pro osoby s duševním onemocněním – Mudr. František Soukup 5 000 000
Psychiatrická nemocnice Červený Dvůr Vybudování ambulantního adiktologického centra (ARP) v objektu Bažantnice 5 000 000
SYMEDIS PLUS s.r.o. Rozšířená ambulantní péče pro osoby s dušením onemocněním v Uherském Hradišti 5 000 000
PSYCHIART s.r.o. Stavební úpravy psychiatrické ambulance Veselí nad Moravou 4 999 724
Město Hořice Psychiatrická ambulance s rozšířenou péčí Hořice 4 563 307
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad 1 626 965
Psychiatrická nemocnice Jihlava Vybavení mobilního týmu CDZ Jihlava 1 322 950
FOKUS Tábor, z. s. Zvýšení mobility týmu CDZ Tábor 1 185 000
FOKUS Liberec o.p.s. Terénní týmy pro osoby s duševním onemocněním 676 734
Péče o duševní zdraví, z.s. Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné na území MAS Sdružení SPLAV 350 000
Péče o duševní zdraví, z.s. Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné na území MAS Orlicko 320 000
Péče o duševní zdraví, z.s. Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné na území MAS Chrudimsko 320 000
Péče o duševní zdraví, z.s. Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné na území MAS Otevřené zahrady Jičínska 320 000
FOKUS – Písek, z.ú. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Sušicku 311 000
SUMA 290 457 538

 

 

 

Diskuze:

Níže v grafu vidíme, že dotace pro malá zařízení k investičním účelům (koupě, rekonstrukce budov) tvoří pouze 7% z celkového objemu reformních dotací. Je však nutné si uvědomit, jak uvedeme v dalším Dílu, že malá zařízení obdržela mimo investičních dotací část objemu z neinvestičních dotací (na mzdy atd).

Vzhledem k tomu, že podstatou celé Reformy měla být především podpora malých zařízení mimo zdi léčeben, klinik a velkých oddělení, je s podivem, že na ně celkově byla alokována velmi malá část investičních dotací.

Současně vidíme, že některá zařízení byla zásadně úspěšnější v pobírání dotací než jiná, především Fokus Mladá Boleslav, CDZ Přerov, Statutární město Zlín a Nemocnice Frýdek Místek. Tyto čtyři subjekty obdržely více než polovinu všech investičních dotací do malých zařízení (53%).

Je rovněž pozoruhodné, že explicitně k výstavbě CDZ byly určeny jen 4 projekty ze 32.

Zatímco je možné konstatovat, že podpora malých subjektů a jejich rozvoje odpovídá záměrům dotačních projektů tak, jak byly předloženy Evropské Unii, otázkou k zodpovězení zůstává, zda se subjekty čerpající tyto dotace rozvinuly do té míry, aby byly zásadní mírou prospěšné v péči o psychiatrické pacienty a zlepšily situaci v oblasti duševního zdraví.

Je s podivem, že dosud nebyla zveřejněno žádné relevantní hodnocení jejich činnosti. Evaluace, které zveřejněny byly, vykazují známky účelového zkreslení.

V hodnocení činnosti jsme tedy odkázáni na osobní zkušenosti lékařů a pacientů. Podle průzkumů uvádějí někteří z nich dobré zkušenosti, jiní špatné. Naprostá většina však neshledává žádnou změnu proti dříve (před reformou) poskytované péči.

 

 

 

 

 

Závěr:

Dotace k investičním účelům byly alokovány majoritně do velkých zařízení, psychiatrických klinik a psychiatrických oddělení velkých nemocnic.

K investičním účelům malých subjektů bylo předáno pouze 11% ze všech investičních peněz (290 milionů Kč).

I tyto dotace však byly rozděleny značně nerovnoměrně.

 

Subscribe
Upozornit na
guest
11 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
dr voštěp

.

Last edited 1 měsíc před by dr voštěp
MUDr. Sedlářová Alexandra

Navrhuji , aby Výbor PS jasně a srozumitelně vysvětlil:

 1. Kde skončili peníze z Norských fondů – o těch tady nemluví nikdo , jednalo se obrovskou částku , na kterou dosáhlo jen pár zařízení …
 2. Proč investiční dotace , které nyní řešíme – výzva č. 75 integrovaného regionálního operačního programu – to je ten koláč zase dostali ta zařízení, která už čerpala z Norských fondů
 3. Když pominu, že naše malá zařízení /Mayfair s.r.o./ dostala dohromady jen 7/ 11 % celkové částky– započteny i investiční dotace, museli těžce vydobýt tyto peníze , neustále dokladovat , co za ně bylo pořízeno … museli jsme sami najít cestu skrze šílenou byrokratickou stěnu zdravotních pojišťoven , která nás ani nechtěly zpočátku do sítě zdravotnických zařízení vůbec zapojit . takže jsme museli provoz stacionáře dotovat z provozu ambulance a teď, když jsem konečně vytvořili jakýsi rovnovážný stav, tak do toho opět MZ vrazí klín ?:!!!! Chci jasně vědět, jak mám zařízení udržet nad vodou , když se mi sníží příjmy od pojišťoven, ale neustále rostou vstupy a hlavně platy zaměstnanců!!!
 4. Kdo vysvětlí naprosto nekompetentní a nesystémové rozhodnutí MZ navýšit platy zaměstnancům v nemocnicích / tam ,kde je zřizovatelem kraj / a FN – přímo z MZ, ale soukromým zdravotnickým zařízením – myslím tím nás – malým , ne těm, které jsou součástí nějaké mezinárodního holdingu ještě sníží platby a tím odčerpají i to málo zaměstnanců, které máme zpět do nemocnic a léčeben ?!!! Protože , tohle už se nyní děje.
 5. Já tyto odpovědi chci , nám už sytém nemůže víc ublížit a ni nás dál vyčerpat. My už totiž na hraně jsme . Chtě na nás poslat kontrolu z Ministerstva zdravotnictví – stalo se. Chtějí kontrolu z IROPu ? Stalo se- opakovaně… Chtějí nás pojišťovny sankcionovat ?..Stalo se a mnohokrát. Chtějí nás donutit léčit drahými léky za každou cenu, protože levné nejsou k dispozici- stalo se… Takže pokud budou tvořit znovu stropy a my budeme 2 roky zpětně v vysvětlovat , proč máme skokových nárust ZULP -taky už se historicky stalo …
 6. Proč chybí podpora těchto malých center, které splňují ducha reformy – opravdu jsme pro pacientky každý den, výborně spolupracujeme se sociálními službami – ale přesto je jasné, že překotné rušení psychiatrických lůžek byla unáhlenost
 7. Kdo konečně prosadí uměnu legislativy , abychom nebyli povinni brát všechny ochranné léčby ,,i přes neúměrnou zátěž lékaře “ – citováno doslova.
 8. Otázek je ještě mnoho, ale na úvod by tohle
 9. Pak je tu jedna podstatná věc – jsme bez depotního Haloperidolu,inj. Tisercinu, přechodně nebyl ani Afluditen – tak následivala doporučení – převádět na drahá druhogenerační depota reps.LAI – není náhodou tohle díra, kterou zbytečně tečou peníze. Komu to vlastně vyhovuje? A proč máme SÚKL, když mi nedokáží odpovědět – nebo nechtějí…..

MUDr.Sedlářová

 Odpovědět

psychiatr skeptik

Vážená paní doktorko,

bylo snadné uvěřit Pohádce o Reformě, jak nám ji několik let vyprávěli. A nyní zazvonil zvonec a pohádky je konec. Vaše rozčarování je pochopitelné, když zjišťujeme, že na pohádky věřili pouze naivové a pohádkáři si rozdělovali dotace plnými hrstmi mezi sebou.

Nováková Dagmar

Že se peníze rozdělily a že se nezměnila péče o pacienty a náš způsob práce je jeden problém.
Horší problém je skutečnost, že teď v této situaci nevidím řešení. Všichni teď řeknou : takhle jste si to zvolili, takhle jste to chtěli. Další peníze nedostanete. Dostali jste dost. To vidím teď jako největší průšvih. Náš obor je výrazně organizačně zaostalý za ostatními obory. Přilákat mladé lékaře bude stále těžší. Jak moc se nyní musí zhoršit péče o pacienty, abychom opět přilákali pozornost ?

MUDr. Sedlářová Alexandra

Dobrý den,
velmi by mě zajímalo, odkud jsou čerpána přesná čísla. Protože z našeho zařízení je to o 1,5 mil. více .Takže komu přistál ten 1.5 milionů , když ne nám ?!!!!!

Psychiatr ze staré školy

Peníze se tedy podařilo rozdělit. Smysl reformy byl naplněn.

Karel Moravec

Je to čím dál zajímavější, s každou zveřejněnou informací roste počet otázek.

Například, proč uvedená čísla nepublikuje, s patřičnými komentáři a vysvětleními, sám Výbor PS, který je Reformu zodpovědný.
Stydí se? Nebo je opravdu nepříjemné a neobhajitelné, že se pod rouškou deinstitucionalizace vytváří desítky dobře živených institucí, které jsou ovšem v praxi drahé, nevýkonné a dysfunkční?

Nebo výbor zodpovědný není a jen se někteří výboři baví a smějí, neb dokázali, byvše první u korýtka, vyzobat dobroty a ostatní je jim jedno?

Jsem zvědav na ty neivestiční dotace a zejména na odhalení toho nejstřeženějšího tajemství – jaká je hodnota bodu pro CDZ v letošním roce? A jakou hodnotu CDZ přidělí pro rok 2024?

MUDr. Sedlářová Alexandra

Navrhuji , aby Výbor PS jasně a srozumitelně vysvětlil:

 1. Kde skončili peníze z Norských fondů – o těch tady nemluví nikdo , jednalo se obrovskou částku , na kterou dosáhlo jen zařízení …
 2. Proč investiční dotace , které nyní řešíme – výzva č. 75 integrovaného regionálního operačního programu – to je ten koláč zase dostali ta zařízení, která už čerpala z Norských fondů
 3. Když pominu, že naše malá zařízení /Mayfair s.r.o./ dostala dohromady jen 7/ 11 % – započteny i investiční dotace, museli těžce vydobýt tyto peníze , neustále dokladovat , co za ně bylo pořízeno … museli jsme sami najít cestu skrze šílenou byrokratickou stěnu zdravotních pojišťoven , která nás ani nechtěly zpočátku do sítě zdravotnických zařízení vůbec zapojit . takže jsme museli provoz stacionáře dotovat z provozu ambulance a teď, když jsem konečně vytvořili jakýsi rovnovážný stav, tak do toho opět MZ vrazí klín ?:!!!! Chci jasně vědět, jak mám zařízení udržet nad vodou , když se mi sníží příjmy od pojišťoven, ale neustále rostou vstupy a hlavně platy zaměstnanců!!!
 4. Kdo vysvětlí naprosto nekompetentní a nesystémové rozhodnutí MZ navýšit platy zaměstnancům v nemocnicích / tam ,kde je zřizovatelem kraj / a FN – přímo z MZ, ale soukromým zdravotnickým zařízením – myslím tím nás – malým , ne těm, které jsou součástí nějaké mezinárodního holdingu ještě sníží platby a tím odčerpají i to málo zaměstnanců, které máme zpět do nemocnic a léčeben ?!!! Protože , tohle už se nyní děje.
 5. Já tyto odpovědi chci , nám už sytém nemůže víc ublížit a ni nás dál vyčerpat. My už totiž na hraně jsme . Chtě na nás poslat kontrolu z Ministerstva zdravotnictví – stalo se. Chtějí kontrolu z IROPu ? Stalo se- opakovaně… Chtějí nás pojišťovny sankcionovat ?..Stalo se a mnohokrát. Chtějí nás donutit léčit drahými léky za každou cenu, protože levné nejsou k dispozici- stalo se… Takže pokud budou tvořit znovu stropy a my budeme 2 roky zpětně v vysvětlovat , proč máme skokových nárust ZULP -taky už se historicky stalo …
 6. Kdo konečně prosadí uměnu legislativy , abychom nebyli povinni brát všechny ochranné léčby ,,i přes neúměrnou zátěž lékaře “ – citováno doslova..

MUDR.Sedlářová

MUDr. Sedlářová Alexandra

Omluvám se za pravopisné chyby. Psáno ve vspěchu a ve vzteku.

dr voštěp

Zajímavé jsou spíše ty neinvestiční dotace…

Psychiatrie Ostrava

V původním záměru reformy měla být CDZ vlajkovými loděmi, které absorbují tisíce pacientů, kteří jsou buď hospitalizováni a nebo k hospitalizaci směřují. Pro člověka zvenčí je nevysvětlitelné, proč nedostala extramurální zařízení ke zřízení CDZ zásadně větší podíl financí než již existující kliniky a oddělení. Z uvedených objemů peněz se jedná o pár drobků.

Je to zcela nesrozumitelné a chtělo by to, aby k tomu byl někde dostupný výklad.

11
0
Would love your thoughts, please comment.x