Rozdělování dotací v rámci Reformy psychiatrické péče – Díl 1. – Kliniky, oddělení velkých nemocnic

 

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

V posledních 10 letech nás provázel fenomén Reformy Psychiatrické Péče a ovlivnil odborné i osobní životy mnoha z nás.

O jejím skutečném průběhu mělo a má bližší povědomí pouze několik jedinců, kteří se organizace reformy bezprostředně účastnili.

K nám, běžným psychiatrům, se informace dostávaly pouze v plakátové podobě, kdy byly zveřejňovány pouze dosažené úspěchy.

Úsilím nezávislé agentury, pracující v dotační oblasti vznikl materiál, který popisuje jak a na co byly využity dotační prostředky v rámci reformy. Rovněž vyhodnocuje, zda byly dotace rozděleny na projekty odpovídající publikovaným záměrům a také to, jak realizované projekty pomáhají péči o duševní zdraví v ČR.

Je dosti nesnadné získat ucelená data, neboť souhrnná zpráva o reformě nebyla nikdy zveřejněna a patrně ani vypracována.

Nám se podařilo se s některými údaji seznámit, budeme je postupně zveřejňovat spolu s úvahami a otázkami, které tato data vyvolávají.

 

Díl 1. Dotace do investiční oblasti – kliniky, oddělení velkých nemocnic

 Nejprve obecné pojmy:

 Záměry reformních projektů:

Deklarovaným záměrem reformních projektů, na které byly čerpány dotace, byla decentralizace poskytované péče. Tedy vyvedení pacientů z velkých zařízení, kamenných budov a institucí ve velkých městech do komunity.

Reforma byla podávána jako možnost změnit metody a systém poskytování péče tak, aby více pomáhal pacientům a aby práce na psychiatrii byla zajímavá pro mladé lékaře a další odborníky. Systém se měl změnit tak, aby byl v nové podobě dlouhodobě udržitelný a stabilní.

To, jak se to stane, nebylo na začátku reformy dostatečně diskutováno.

Skutečnou podstatou reformy však bylo čerpání dotačních peněz. 

Celkem byly rozděleny cca 4 miliardy Kč.

 

 

Tyto dotace byly jednak:

investiční povahy – za tyto peníze bylo možno stavět, nakupovat nemovitosti, případně je rekonstruovat. V těchto nemovitostech se má vykonávat péče o osoby s duševní poruchou. Nemovitosti vlastní různé subjekty, jsou státní, soukromé, obecní atd.

neinvestiční povahy – z těchto peněz bylo možné platit mzdy zaměstnanců výše uvedených zařízení, dále z těchto prostředků bylo možné realizovat různé obecné projekty, mnohdy velmi nekonkrétního obsahu.

 

 

Dotace do investiční oblasti – kliniky, nemocnice

Celkem bylo k investičním účelům z dotací rozděleno cca 2.69 miliard Kč

 

Největší objem financí byl alokován ke klinikám a oddělením velkých nemocnic – 89% ze všech investičních dotací (cca 2,4 miliardy Kč)

Největších 6 příjemců (kliniky a velká oddělení)  si rozdělilo 2 miliardy Kč (cca 50% ze všech dotačních peněz – ze 4 mld Kč).

Pouze 11% investic (290 milionů Kč) doputovalo k malým zařízením (CDZ, Fokusy, atd) (popíšeme v Dílu 2)

 

Příjemci investičních dotací – kliniky, oddělení v absolutních číslech seřazeno dle výše dotace 

 

Příjemci investičních dotací – kliniky, oddělení v % – seřazeno dle výše dotace

 

Popisy projektů

Níž uvádíme popisy projektů jednotlivých příjemců, tak jak byly žadateli uvedeny. Povšimněte si, že název většiny z projektů nemá s reformou nic společného. Spíše jsou popisem běžných investičních záměrů jednotlivých pracovišť.

 

Popisy projektů klinik, oddělení, výše investičních dotací v Kč (seřazeno dle výše dotace)

 

Fakultní nemocnice Brno Centrum komplexní psychiatrické péče Brno 577 999 900
Fakultní nemocnice Ostrava FN Ostrava-Výstavba budovy pro psychiatrickou péči 496 465 294
Fakultní nemocnice Plzeň Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň 315 717 229
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie 259 034 304
Nemocnice České Budějovice, a.s. Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje 180 338 957
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“ 148 763 201
Nemocnice Tábor, a.s. Nová psychiatrie 89 309 123
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče Psychiatrické nemocnice v Dobřanech pomocí ICT podpory 66 534 822
Psychiatrická nemocnice v Opavě Zřízení služby následné péče 59 991 941
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. 57 548 056
Psychiatrická nemocnice v Opavě Bezpečnost informačních systémů nemocnice 54 141 353
Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality psychiatrické péče –  Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 36 886 264
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Beskydské centrum duševního zdraví 19 618 171
Psychiatrická nemocnice v Opavě Centrum duševního zdraví 13 815 618
Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality psychiatrické péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 11 191 882
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace Komunitní centrum PL Petrohrad 6 594 898
Psychiatrická nemocnice Červený Dvůr Vybudování ambulantního adiktologického centra (ARP) v objektu Bažantnice 5 000 000
Psychiatrická nemocnice Jihlava Vybavení mobilního týmu CDZ Jihlava 1 322 950
SUMA 2 400 273 962

 

 

Diskuze:

 V prvotním záměru reformy byla vůle přesunout péči o duševně nemocné do tzv. komunity, tedy mimo zdi psychiatrických zařízení, do terénu.

Pokud by měly směřovat finance mimo velké nemocnice k malým zařízením, které by měly poskytovat péči v prostředí blízkém pacientům, není jasné proč na tato malá zařízení bylo alokováno pouze 11% investičních financí.

Z uvedených hodnot je zřejmé, že největší příjemci dotací byly fakultní kliniky a oddělení velkých nemocnic (89% z celkového objemu investičních dotací).

Největších 6 příjemců si rozdělilo 2 miliardy Kč (cca představuje cca 50% všech peněz, rozdělených v rámci reformy, nikoli jen investičních)

Asi nelze zpochybnit, že dotace do těchto velkých zařízení směřovaly finálně ke zlepšení péče o hospitalizované osoby s duševní poruchou.

Nevedou však ke zlepšení extramurální péče v terénu, neboť z podstaty jejich určení to není možné.

Je tedy pravděpodobné, že z hlediska zlepšení poskytované psychiatrické péče byly tyto prostředky nebo alespoň jejich část využity účelně.

Určitě ale nebyly vynaloženy v duchu proklamovaných záměrů vlastní reformy.

Některá z těchto velkých zařízení se v minulosti hájila argumentem, že jejich součástí je nově vzniklé CDZ, avšak vzhledem k průměrné dotaci na CDZ 19 milionů Kč to není z celkové dotace mnoho.

 

Závěr:

Největším příjemcem všech reformních dotací byly zavedené kliniky a psychiatrická oddělení velkých nemocnic.

Šest největších příjemců z nich investovalo do svých budov 50% všech reformních peněz (2 mld ze 4 mld Kč).

Investice tedy mohly zlepšit komfort léčby hospitalizovaných pacientů v některých zařízeních, velmi pravděpodobně však neměly vliv na léčbu v komunitě.

 

V příštím Dílu 2. popíšeme, do se stalo s investičními dotacemi, které směřovaly k extramurálním malým zařízením typu CDZ, Fokus, psychiatrické ambulance.

 

HOP+AP

Subscribe
Upozornit na
guest
8 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Karel Moravec

Psychiatrické kliniky mají za úkol, kromě léčení a vědy, vychovávat nové psychiatry. Mohli by přednostové klinik v Brně, Ostravě a Plzni říci, kolik připravili za těch 10 let atestovaných psychiatrů?

Karel Moravec

Alespoň jeden z Vás, vážení akademici, kolegové, kolegyně řekněte kolik? Plzeň, Praha 3x, Ostrava, Brno, Hradec, Olomouc? Buďte skutečnou sebevědomou autoritou pro své podřízené, pro studenty a pochlubte se.

Nováková Dagmar

Překvapivá čísla.
Nezpochybňuji nutnost rekonstrukce a modernizace lůžkových zařízení.
Překvapilo mne, že modernizace pražských psychiatrických nemocnic byla zřejmě financována z jiných zdrojů , protože nejsou zde uváděna. Pokud tomu tak je, tak jejich vedeni dodrželo princip reformy, protože největším investičním příjemcem těchto peněz jsou nemocnice na Moravě.

Agentura

Praha nebyla zahrnuta do příjmu investičních výzev.

Nováková Dagmar

Děkuji za novou informaci. Chtěla jsem vlastně pochválit vedení pražských lůžkových zařízení , kteří vlastně jsou i členy výboru, že dodržují vzorně směr reformy : desinstitucionalizaci. Vždyť předsedkyně dr Papezova vystupuje léta pouze s touto přednáškou.
Pak je ale opravdu smutné, že nejvíce peněz z celého balíku, který byl od Bruselu žádán pod základní tezí podpořit extramurální péči , nakonec byl použit právě na stavbu těchto zdí. ( Nechci tím zpochybňovat nutnost rekonstrukce lůžkových zařízení).
Otázkou tedy je, co se zlepšilo v té oblasti desinstitucionalní, jak se stále propaguje.

Psychiatr ze staré školy

Praha tedy nedostala nic nebo byla vyplácena jinak?

dr voštěp

Praha je dle EU bohatý region bez potřeby dotací. Proto je NUDZ v Klecanech (SČ)

dr voštěp

a CDR v Berouně

8
0
Would love your thoughts, please comment.x