Otevřený dopis ambulantním psychiatrům

Vážené kolegyně a kolegové, ambulantní psychiatři,

oslovujeme vás z následujících závažných důvodů:

 1. Příjmy psychiatrických ambulancí jsou zatíženy strmě rostoucími náklady. Novým faktem je, že v roce 2021 mají ambulantní psychiatři nejnižší hodnotu bodu jak v rámci oboru psychiatrie, tak vůči jiným odbornostem.
 2. V Reformě psychiatrické péče jsou výrazně finančně preferovány jiné typy zařízení, především Centra duševního zdraví a sociální programy, zatímco běžné ambulance podporovány nejsou, přestože v první linii zabezpečují péči o cca 90% léčených osob s psychickou poruchou.
 3. V Národním akčním plánu pro duševní zdraví na roky 2020-2030 (schválený dokument Ministerstva zdravotnictví) není rozvoj běžných psychiatrických ambulancí vůbec zmíněn, zato je přítomna kritika psychiatrických ambulancí, že fungují autonomně, a jsou zpochybňovány výhody jejich trvalých smluv se zdravotními pojišťovnami. Jsou zde rovněž avizovány plány na obnovení řízení psychiatrických ambulancí skrze agentury, které by zprostředkovávaly zdravotní péči se zdravotními pojišťovnami.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodovací procesy ohledně organizace ambulantní péče jsou realizovány výhradně „shora“, bez diskuse s ambulanty, bez zpětných vazeb.

Situace pro nás, pro financování našich ambulancí a další existenci se nevyvíjí příznivě.

Nejde o to, že by se někdy v budoucnu tyto změny chystaly, ony už se dějí!

Psychiatr

 • pracující v běžné ambulanci má v roce 2021 hodnotu bodu 1,04 Kč
 • pracující ve stacionáři má hodnotu bodu 1,08 Kč
 • pracující v CDZ hodnotu bodu 1,22 Kč

Jinak řečeno, jako psychiatr ve své ambulanci dostanete za stejný objem odvedené práce o 18% peněz méně, než dostanete v CDZ.

Nově vznikající privilegované služby jsou takto financovány z peněz, které jsou přesunuty z rozpočtu ambulantních psychiatrů, a to vše s oficiálním výkladem, že je to ve prospěch celého systému, tedy i nás.

Obáváme se, že v běžícím procesu reformy lze očekávat další znevýhodňování běžných ambulancí, jejímž cílem je zánik jejich autonomie a finálně jejich převzetí týmem zdravotně sociálních služeb.

Domníváme se, je v našem bytostním zájmu vytvořit autonomní sílu, která by přímo hájila zájmy ambulantních psychiatrů.

 Proto se ptáme:

 1. Vnímáte aktuální situací a budoucnost ambulancí tak, jak je námi popsána?
 2. Chcete nadále pracovat autonomně nebo je lépe stát se zaměstnancem jiných forem psychiatrických ambulantních služeb?
  • Centrum duševního zdraví?
  • Ambulance s rozšířenou péčí?
  • Zdravotně sociální agentura, která za vás bude smluvním partnerem zdravotních pojišťoven?
 1. Chcete se zapojit do aktivit směřujících ke změně výše popsané situace?

Citované materiály  a  bližší informace jsou uvedeny v dalších příspěvcích.

Diskuze je vítána jako diskuze pod tímto textem.

Za ambulantní psychiatry:

MUDr. Erik Herman, PhD., MUDr. Marta Holanová, MUDr. Luboš Janů, PhD., MUDr. Martin Sládek, MUDr. Zdeněk Šolle.

 

Ambulantní psychiatrie z.s.

(pokračovatel Sdružení ambulantních psychiatrů)

 

guest
20 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ambulantní psychiatr

chci tím říci, že bychom měli umět formulovat žádost ÚOHS o stanovisko ke skutečnosti, že na trhu poskytování ambulantních služeb existuje úmyslně vytvořená nerovnost úhrad.

ambulantní psychiatr

Cesta se jmenuje z.č. 143

ze dne 4. dubna 2001

o ochraně hospodářské soutěže

 

 

HLAVA IVa

DOZOR NAD ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY

§ 19a

(1) Orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tím, že

a) zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů,

b) vyloučí určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže, nebo

c) vyloučí soutěž na relevantním trhu.

(2) Úřad nevykonává dozor nad činností orgánů veřejné správy podle odstavce 1, která je

a) prováděna ve formě rozhodnutí nebo jiných úkonů podle správního řádu nebo daňového řádu, nebo

b) poskytováním veřejné podpory, včetně podpory malého rozsahu22).

(3) Zjistí-li Úřad v řízení ve věcech podle odstavce 1, že došlo k narušení hospodářské soutěže, tuto skutečnost v rozhodnutí uvede.

(4) Pokud se narušení hospodářské soutěže dopustí orgán územní samosprávy při výkonu samosprávy nebo při přeneseném výkonu státní správy, zašle Úřad orgánu příslušnému k výkonu dozoru podle zvláštního právního předpisu19a) pravomocné rozhodnutí podle odstavce 3 a na jeho žádost mu postoupí i správní spis.

MUDr. Oto Markovič

Souhlasím!

MUDr. P. Pekárková

MUDr. Petra Pekárková

Dobrý den,
pokud mohu někde připojist svou plnou moc, aby za ambulantní psychiatry někdo kompetentní mohl jednat a vysvětlil nesmyslnost tohoto rozhodnutí, tak ráda podepíšu. Nechápu, proč by měl někdo vstupovat do vztahu: lékař-pacient-pojišťovna. Opět další riziko úniku osobních dat, a v psychiatrii obzvláště citlivých.
Držím nám palce,
děkuji,
P. Pekárková

Růžičková

Oprava: zaůvěrovali se… pardon. vidím rudě

Růžičková

Dobrý večer, souhlasím s kolegou. Je to absurdní! Jsme v ambulancích tak zahlceni, že nemáme čas číst reformu psychiatrické péče a Národní akční plán( no, to je název jak z 50. let). Pokud nás znárodní- zestátní- tak to samé udělají i s jinými specialisty? Od nového roku CDZ již nebudou plně fungovat na dotacích, projedou na zdravotní pojišťovny a já se ptám: když pacient chodí ke mně a je u mně dispenzarizován, má event. depot a já účtuji pojišťovně cca 2000 Kč měsíčně- někdy ani to ne a současně chodí do CDZ- kde opět budou účtovat nejen za návštěvní službu, ale znovu psychiatrické kódy , tak přece vzroste náklad a to několika násobně- to pojišťovně nebude vadit? zaplatí to pak komu-? Když se takhle ptal ředitel tuším havlíčkobrodské léčebny, tak ho zdehonestovali a pak vyhodili. Nás taky vyhodí? Kdo bude pracovat.? Já jsem v amBULANCI 28 let, tak můžu pak odejít rovnou do důchodu, ale co mladí psychiatři, kteří nedávno koupili ambulanci, zavěšovali se apod. To nemůžeme dopustit. Mělo by se toto dát na vědomí i lékařské komoře a souhlasím, že by na to měli odpovědět Ti, kdo reformu udělali.

Dr.růžičková

Raška

Dobrý den.
jako ambulantní psychiatr, OSVČ si dovolím stručně reagovat na Vaše informace a sdělit svůj názor. Informace z Vašeho mailu jsou pro mne ( a předpokládám že i pro velkou skupinu našich kolegů ) možná nepříjemným překvapením, možná potvrzením již tušeného. V procesu Reformy psychiatrie jsou jednoznačně nespravedlivě upřednostňovány některé subjekty ( především CDZ ) na úkor jiných subjektů ( soukromé ambulance ). Co je nepochopitelného na tom, že CDZ poskytují terénní služby zatímco ambulantní psychiatři s tím mají problém, když CDZ má v péči 100-200 klientů při 6-8 zaměstnancích, zatímco v ambulanci pracují 2 ( někdy jeden ) zdravotníci a mají v péči v průměru +- 800 pacientů ( nebo i více ) ? To si někdo myslí, že si ty pacienty vyrábíme ? Že je přemlouváme aby k nám co nejvíce chodili ? Jiná hodnota bodu pro jiné subjekty nerovnost jednoznačně potvrzuje. Tvrzení, že ambulance odesílají „neproduktivní “ pacienty
k hospitalizacím jsou nepodložená a máme právo očekávat od autora vysvětlení. Snaha „získat kontrolu nad finančními toky“ a zakládání agentur, které by „objektivně posuzovaly potřeby péče“ je něco již zcela absurdního. Zdravotní péči by neměly hradit zdravotní pojišťovny ? Agentura bude dohlížet i na praktického lékaře, který si objedná psychiatrické vyšetření a převzetí do péče žádankou typu K ? Pacient, který se chce pro své potíže objednat k lékaři, kterého si svobodně zvolil půjde nejprve do agentury , která posoudí, jestli je pro psychiatrické vyšetření a péči skutečně objektivní důvod ? Na všechny takové a podobné otázky máme, domnívám se, právo dostat odpověď od „našich“ zástupců podepsaných pod Národním akčním plánem … ( proboha už ten název… ) i od zdravotních pojišťoven. Budu Vám vděčný pokud tak budete činit a budu Vás v podobných aktivitách podporovat.

S pozdravem

MUDr.I.Raška
Psychiatrická ambulance
Valašské Klobouky

Malé psychi z Prahy 9

Pane doktore, napísal jste to presne, plne súhlasím…

MUDr. Hana Gronychová

Děkuji, pane doktore, napsal jste to i za mne.
S pozdravem

MUDr. Jan Titlbach, PA Příbram

Plně souhlasím.

Matýs

https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychiatrick%C3%A1_p%C3%A9%C4%8De Dávám do pozornosti tento text z wikipediePsychiatrické ambulance[editovat | editovat zdroj]
Psychiatrická ambulance je základním článkem v systému psychiatrické péče.[1] Existuje samostatně nebo jako součást psychiatrických klinik, psychiatrických léčeben a oddělení psychiatrických nemocnic. Psychické poruchy se zde diagnostikují, léčí a provádí se jejich rehabilitace i prevence, dále dochází k pravidelným kontrolám stavu, sledování případných komplikací nebo k úpravám medikace u pacienta. Ambulantní psychiatrie je koordinátorem pacientovy péče v systému psychiatrických i následných zdravotně-sociální služeb.[12]  zdroj – OREL, Miroslav. Psychopatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 256 s. ISBN 978-80-247-3737-9. S. 18 a násl.

Malé psychi z Prahy 9

Presne tak…70% mojich ambulantných pacientov nepotrebuje iné sociálne služby a sú natoľko svojprávni, aby si boli schopni nájsť psychológa, ktorý im vyhovuje ludsky a logisticky a nie toho, koho mu niekto určí v rámci rozšíreného týmu alebo „sociálne nesvéprávné agentury“. Pacienti, ktorí ku mne chodia nemajú záujem o dalších X ludí, ktorí sa im budú venovať, sú radi, že sú schopní sa otvoriť niekomu, komu veria . Pokial uznám za vhodné, že pre ich stav je žiadúce zapojenie ďalších zložiek a v rámci dg. by profitovali zo spolupráce s CDZ- robím to. Niektorí to však nechcú a niekedy až „násilná“ spolupráca zo strany CDZ ich skor odradí… Ako kedysi fungovali rodinní lekári, tak má aj naďalej zmysel aby fungovali ambulantní psychiatri. Špeciálne v našom obore je vzťah konkrétny lekár- pacient kľúčový a často nenahraditeľný. Určite vašu iniciatívu podporím a budem rada pokiaľ si našu pozíciu malých ambulancií uhájime.

Last edited 2 let před by Malé psychi z Prahy 9
Puf ambulance Plzeň

Souhlasím s vámi, napsala jste výstižně , co a proč je v ambulantní péči zásadní. Bohužel se o tom reforma vůbec nezmiňuje, možná to ani není tématem těchto krásných plánů na „zlepšení psychiatrické péče státním /nebo stádním ? / způsobem.

Martina

Souhlasím s Vámi. Je určitě potřeba něco udělat. Ne jen čekat co vymyslí. Musíme zachovat autonomii psychiatrických ambulancí!

Psychiatr

Děkuji za informace, děsí mne to. Ale myslím si, že s tím musíme něco dělat. Ztráta samostatnosti ambulace je nepřípustná. Kdo to vymyslel a napsal?

Psychiatrička

Nejspíš zneuznaný psychiatr, nebo přemoudřelý psychoterapeut.

Matýs

Více na toto téma a o pozadí sem řekl v tomto článku a dovoluji si tady poslat odkaz – viz druhá část rozhovoru.Prosím nejde vůbec o Gretu, ale o to co je v druhé části článku – jde a šlo už tehdy o peníze – o demontáž psychiatrie. Na vše jsem výbory upozorňoval.

https://www.tydenikhrot.cz/clanek/jaroslav-matys-greta-thunberg-detska-psychiatrie-autismus-rozhovor
r

Psychiatrička

Je škoda, že z funkcí odcházejí lidi,jako jste Vy, Pamatujete jistě dr. Tautermana, ten by toto jistě nedovolil,

Matýs

Děkuji za informaci. Tohle vše je proces, který jsem avizoval před 3lety – reforma psychiatrie = demontáž psychiatrie sociálními službami. Nikdo tehdy nevěřil. Proto jsem odstoupil zev všech funkcí a jsem rád, že nejsem za to zodpovědný. Nejhorší na tom je, že na tomto procesu se aktivně podílejí představitelé psychiatrie. Ten kdo nesouhlasí, toho dnešními marketinkovými a politickými zvyklostmi mediálně lynčují se snahou ho zlikvidovat. Udělají to nejen cestou o.z. laických- občanských- s návaznosti na o.z provozující sociální služby. Vím o čem mluvím, taky to pocítil pan ředitel PN Havlíčkův Brod to zažil – že neměl zastání v o.z. PS. Byli jsme velkou překážkou této demontáži psychiatrie. Mám z toho pocit, že se tímto způsobem jedná o tiché zestátnění psychiatrických ordinací, protože na samostatné soukromé subjekty nemá stát nástroje jak je ovládat. Bohužel aktivní roli v tom má i vedení našeho o.z. – PS. Jinak by taková koncepce nemohla být zformulována.

Karel Moravec

Díky, přátelé, za to, že jste toto téma zvedli. Máte pravdu, události se dějí a to, co ještě nedávno vypadalo jako sci-fi , tj. reforma bez ambulantních psychiatrů, se realizuje. Nejde o reformu psychiatrie, ale o revoluci antipsychiatrie.

20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x