Den: 17. 1. 2021

Vyjádření Výboru PS k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví

Výbor Psychiatrické společnosti se na svém zasedání dne 02.12.2020 zabýval Národním akčním plánem pro duševní zdraví v jeho vztahu k psychiatrickým ambulancím. Výbor následně vydal toto prohlášení, které je možno nalézt na stránkách Psychiatrické společnosti: Výbor PS diskutoval otázku budoucího postavení psychiatrických ambulancí v rámci NAPDZ, ve kterém se předpokládá vznik ambulancí s rozšířenou péčí, …

Vyjádření Výboru PS k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví Pokračovat ve čtení »

Ztráta autonomie psychiatrických ambulancí?

Ministerstvo zdravotnictví v tomto roce zveřejnilo Národní akční plán pro duševní zdraví pro roky 2020-2030. Tento popisuje plánované změny v organizaci psychiatrické péče v příštích 10 letech.   https://www.mzcr.cz/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi-2020-2030/   V Příloze č. 3, na straně 48 je znázorněn cílový stav uspořádání ambulantní psychiatrické péče. Z něho vyplývá: Za žádoucí cílový stav je považován takový, …

Ztráta autonomie psychiatrických ambulancí? Pokračovat ve čtení »

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 – budoucnost ambulancí?

 V roce 2020 byl přijat Národní akční plán pro duševní zdraví, který je dokumentem Ministerstva Zdravotnictví. Tento plán se týká bytostně i popisu a budoucnosti psychiatrických ambulancí: Psychiatrickým ambulancím je i přesto, že poskytují péči největšímu počtu nemocných, je věnována v Národním plánu nejmenší pozornost v porovnání s ostatními službami. Jejich další existence je plánována pouze formou splynutí …

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 – budoucnost ambulancí? Pokračovat ve čtení »