Kritika psychiatrických ambulancí

Ambulantní psychiatři jsou explicitně popisováni autory Národního akčního plánu v rámci Reformy jako „nejproblematičtější” poskytovatelé, kteří “neproduktivní” pacienty účelově odesílají do psychiatrických nemocnic. Národní akční plán – Příloha č. 3- strana 17 „Soukromá ambulantní psychiatrická pracoviště představují v celkovém objemu zdravotních psychiatrických služeb větší část (spotřebují až 20 % zdrojů) než krajské nemocnice. Z pohledu zapojení do reformy …

Kritika psychiatrických ambulancí Pokračovat ve čtení »