Aktuality

Glasnosť a uvěřitelnost

Vážené kolegyně a kolegové! Na základě zpětných vazeb  mnohých z vás, které jsme shrnuli ve zvláštním příspěvku, se snažíme formulovat hlavní cíle, ke kterým bychom měli směřovat.

Přečíst více »

Otevřený dopis ambulantním psychiatrům

Vážené kolegyně a kolegové, ambulantní psychiatři, oslovujeme vás z následujících závažných důvodů: Příjmy psychiatrických ambulancí jsou zatíženy strmě rostoucími náklady. Novým faktem je, že v roce 2021

Přečíst více »