Jak souvisí hodnota bodu s budoucností české psychiatrie?  Vize HOP versus vize Výboru PS.

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 

česká psychiatrie se nachází v krizi. V lůžkových oddělení nemocnic a psychiatrických léčebnách se nedostává zkušených a kvalifikovaných odborníků.

Síť psychiatrických ambulancí řídne, ambulance mizí z malých měst.

Psychiatrické kliniky sice nedostatkem personálu netrpí, ale nejsou schopné produkovat dostatek nových psychiatrů.

Psychiatrické kliniky učí psychiatrii tolik mediků, kolik jich projde lékařskými fakultami, avšak finálně si jako obor psychiatrii zvolí minimum z nich. Nezdá se však, že by to bylo způsobeno chabou výukou psychiatrie, ale důvody jsou hlubší, související s postavením psychiatrie jako oboru v medicíně.

Pokud vezmeme v potaz věkové rozložení českých psychiatrů a fakt, že ročně atestuje jen cca 30 nových psychiatrů, je zjevné, že se tato situace bude nadále hrotit a že za několik let nebudeme vůbec schopni plnit poptávku po psychiatrických službách. Tato poptávka navíc rapidně roste.

Česká psychiatrie se nachází na rozcestí. Ředitel NUDZ Petr Winkler se domnívá, že odborníci prostě nebudou a budeme se muset obejít bez nich. Volá proto, aby stát masivně zafinancoval školení školitelů, kteří budou laickou veřejnost školit v oblasti duševního zdraví tak, aby se bez odborníků v budoucnu obešla (a občané se léčili navzájem, případně každý sám sebe).

 

Výbor PS ještě nehází flintu do žita. Dle své zprávy ve Zpravodaji PS, který vám byl rozeslán v tomto týdnu, přijal dílčí cíle, které ve svém programu deklarovalo již dříve hnutí HOP:

  • Vytvořit pro starší psychiatry takové podmínky, aby byli ochotni v práci pokračovat i v důchodovém věku
  • Vytvořit pro mladé lékaře takové podmínky, aby pro ně byla psychiatrie zajímavá
  • Vytvořit v psychiatrii takové podmínky, aby lékaři mohli dělat zejména svou odbornou činnost a aby např. i v ambulancích mohli zaměstnávat personál, který jim bude pomáhat s administrativou a nelékařskými úkony. (povšimněme si, že podobný požadavek mají Mladí lékaři a Lékařská komora v podobě „asistentů lékaře“ v nemocnicích, kteří lékařům ulevují v administrativě a logistice)

 

Výbor PS ve své zprávě také poprvé mluví o letité křivdě, která se českým psychiatrům děje tím, že je jejich práce léta podhodnocena, jak na lůžku, tak v ambulancích.

Nápravu vidí Výbor PS v tom, že se chystaná Úhradová vyhláška MZ pro rok 2024 změní tak, že ambulantní psychiatři dosáhnou shodné hodnoty bodu jako somatičtí lékaři (1,05 Kč) a že na lůžkách nedojde ke zhoršení odměňování oproti loňskému roku. Snad se tomu tak stane.

 

Dle analýzy HOP tyto kroky nestačí.

  • Lůžková zařízení by neměla být tlačena k tomu, aby neúměrně zkracovala doby hospitalizace. Tlak, který vytvářejí neodborníci na to, aby byly hospitalizace kratší a kratší, neumožňuje zaléčení pacientů do stavu, kdy je možné s nimi dále efektivně pracovat ambulantně. Takový tlak je neodborný, nezodpovědný a neefektivní. Je na odborné společnosti, aby neodborníky řádně poučila.
  • Psychiatrické ambulance by pro dosažení udržitelného vývoje měly v horizontu 2 let dosáhnout hodnoty bodu 1,50 Kč a dlouhodobě mít hodnotu bodu ve výši 1,5 násobku hodnoty somatických lékařů.
  • Obor psychiatrie by měl mít jasnou koncepci, vizi do budoucna, mladí lékaři by měli mít určitou jistotu v tom, do čeho jdou. To jak z hlediska odměňování, tak z hlediska prostředí, v kterém pracují a možností odborného rozvoje.

Tyto kroky by mohly vést ke stabilizaci systému. Nejde nyní o to, jaký bude příští rok, ale jestli máme vůbec nějakou vizi do budoucna.

 

Jako součást této vize do vzdálenější budoucnosti již na příští rok v rámci Dohodovacího řízení požadovala Ambulantní psychiatrie hodnotu bodu 1,34 Kč (somatičtí lékaři požadovali pro sebe 1,20 Kč).

Tento požadavek nebude s největší pravděpodobností naplněn, ale představuje směr, kterým by se psychiatrie měla ubírat. A záměrem není pouze zlepšení ohodnocení vlastní mentální práce psychiatrů, ale dlouhodobější cíl – prakticky i symbolicky zlepšit postavení celého oboru psychiatrie v medicíně.  Bez toho si absolventi lékařských fakult psychiatrii za obor volit nebudou.

Výbor PS svou vizi nepředstavil, neumíme si zatím představit, že jím navržené kroky jsou součástí nějakého dlouhodobého plánu. Spíše imponují jako krátkodobé populistické výkřiky.

Bylo by ale dobře, aby to nebyla pravda a Výbor PS nějakou vizi měl a na konferenci v Brně ji představil a následně umožnil členům PS nad ní diskutovat.

Jinak jsme v riziku, že česká psychiatrie bude nadále skomírat a bude nadále poškozována, tak jako byla poškozena nesystémovým a chaotickým rozdělováním dotačních peněz v rámci reformy psychiatrie v uplynulých   10 letech a ideologizací veškerého odborného dění.

 

HOP+AP

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
severní liška

Včera jsem mluvil s ministrem všech válek a říkal, že veškeré snahy je třeba opřít do tlaku na společnost a výbor, že on nic, on muzikant. Jak s reformou tak hodnotami bodu.

jižní kříž

Takový tlak ale společnost nemusí ustát a může skončit jako bezvýznamný spolek Donchuánů a Hysterek, kterému muzikant rád zahraje na pohřbu 🙂

Nováková Dagmar

Musím se připojit k jasnému shrnutí současného stavu s jasnými tezemi řešení. Jako HOPíci jsme si rozdělili úkoly, na kterých začínáme pracovat. Myslím, ze toto všichni čtenáři musí vnímat.
Já konkrétně mám na starosti úhradové procesy pro ambulance.
Nebudu popisovat všechny kroky , byly vlastně už popsány v samostatném článku. Opravdu významným krokem bylo dosažení odsouhlasení hodnoty bodu 1,34kč/ 1bod poskytovateli amb. péče. Musíme vzít v úvahu historická jednání, kdy i přes opakované výzvy, všichni ostatní poskytovatelé nechtěli navýšit a tak předložit pojišťovnám zvýšenou úhradu. Opravdu první velký úspěch je, že poskytovatelé po shlédnutí aktuálních kritických statistických čísel došli k závěru, že je nutné podpořit náš obor.
Teď nás čeká druhé vyjednávání. S pojišťovnami. Výhodou je, ze příští rok už se začíná jednat s odsouhlasenými čísly poskytovatelů péče. Tedy už s hodnotou 1,34kč/ 1 bod. V současnosti jsme připomínkovali a rozporovali navrh úhrady MZČR. Je teď opravdu na ministerstvu , jak všechny řeči o podpoře našeho oboru překreslí do hodnoty bodu pro nás.
Úhradu za lůžka nedělám, neumím. Ale strašně bych jim přála aktivního HOPika, který by za ně bojoval.

3
0
Would love your thoughts, please comment.x