Past nebo cesta ke spolupráci? – Požadavek na vystavení Poukazu typu K ambulantním psychiatrem k péči v CDZ

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 

Mnoho z vás se aktuálně dotazuje na fakt, kdy po ambulantním psychiatrovi požaduje CDZ Poukaz na vyšetření typu K, který má sloužit jako žádanka pro léčbu našeho pacienta v CDZ.

Jelikož se jedná o novou situaci, není zcela jasné o co se jedná a jaké důsledky pro nás ambulantní psychiatry vystavení tohoto dokladu má. Rovněž není jasné, proč tento doklad požadují nyní a dosud požadován nebyl. Oficiální informace ze strany Reformy nejsou.

Obecně lze říci, že vystavením tohoto Poukazu žádáme, aby CDZ poskytovalo našemu pacientovi péči.

Situace je analogická s vystavením tohoto Poukazu například na odběr krve či psychologické vyšetření. V těchto situacích však víme, o jaký úkon se jedná a kolik zhruba stojí.

Bianco šek

V případě CDZ vystavujeme „bianco“ šek na péči, o které nevíme, v jakém rozsahu bude poskytována a jakou bude mít cenu, tedy kolik bodů bude CDZ účtovat pojišťovně za provedené výkony. Informace o ceně léčby pacienta v CDZ nikdy nebyly zveřejněny a můžeme o nich pouze spekulovat.

Kolik to stojí?

V tuto chvíli se to jeví tak, že tento objem výkonů bude vykázán jako vyžádaná péče na IČZ ambulantního psychiatra, který tuto péči indikoval. Jaký je dopad tohoto faktu zatím není jasné. Je však zřejmé, že se bude jednat o úhrady ve výši několika desítek až statisíc korun. Ze strany zdravotních pojišťoven můžeme být pak dotazováni, zdali jsme indikovali takto dranou léčbu účelně.

Proč ambulantní psychiatr?

Není jasné, proč tento poukaz nevystavuje kmenový psychiatr CDZ, který je tam zaměstnán a který pacienta vyšetřuje při vstupu do péče CDZ. Tento má jistě schopnost Poukaz typu K vystavit.

Kdo se o pacienta stará?

Rovněž z dosavadních informací vyplývá, že CDZ si rozhodně nebude přebírat pacienta do plné péče, my v průběhu péče o pacienta v CDZ nadále vystavujeme recepty, doklady, odběry a dokumenty ke třetím stranám. Není pak zcela jasné, k čemu psychiatr, zaměstnaný v CDZ slouží.

Situace se tedy jeví tak, že naši ambulantní pacienti skrze CDZ pouze „projdou“, bude jim poskytnuta péče a budou se vracet k nám do ambulancí.

Rovněž není zcela jasná zodpovědnost za právní náležitosti spojené s pacientem, lze si představit, že aktuální psychický stav řeší zaměstnanci CDZ. Avšak jak s nezbytnými bezpečnostními odběry například při léčbě clozapinem, lithiem, kdo řeší požadavky třetích stran na dokumentaci, posuzování důchodu atd?

Z našeho pohledu by byl nejjednodušší, kdyby si CDZ převzali pacienta se vším všudy a byli za něj v plném rozsahu zodpovědní.  Zdá se však, že takto to není v plánu a nebude.

Předběžné doporučení

Pokud si tedy budeme jisti, že péče, kterou CDZ poskytuje, je pro našeho pacienta přínosná a má tu cenu, která za ní byla vykázána, tak jistě můžeme Poukaz K vystavit.

Stálo by však za to v tomto případě komunikovat s CDZ a vyjasnit si kompetence, do co bude dělat a za co bude zodpovědný. A co to stojí.

V každém případě bychom nyní doporučovali jistou ostražitost při žádostech o vystavení Poukazu na vyšetření ze strany CDZ, neboť dopady tohoto úkonu nejsou zatím zcela jasné.

Můžeme si jen povzdechnout, že se o této komplikovaná situaci s nejasnými důsledky nedozvídáme s předstihem a explicitním vysvětlením ze strany výboru PS nebo činovníků Reformy.

Předběžný závěr

Služba CDZ je dle přijatých pravidel indikována pro SMI pacienty SMI (pacienti se závažným postižením) tedy s hodnotou na škále GAF (posuzující schopnost fungovat) pod 60 bodů. Podobně jako u jiných vyšetření nebo předepisovaných lécích je indikující lékař zodpovědný za to, že předepisuje (doporučuje) indikované vyšetření. V případě, že jej předepíše neindikovaně, může se vystavovat penalizaci.  I proto dává větší smysl, pokud bude péči v CDZ indikovat lékař z CDZ, který je schopen správnou indikaci z hlediska péče v CDZ posoudit nejlépe.

Jistě je správné předepisovat péči o jejímž smyslu jsme přesvědčeni a máme o ní jasné a dobré reference. Všichni jistě takové služby doporučujeme. Pokud ale s CDZ nemáme dobré zkušenosti, je dobré si uvědomit, že bezduché vystavování žádanek danou službu a dané zařízení legitimizujeme.

Doufejme, že se vbrzku situace více vyjasní.

 

 

HOP+AP

Subscribe
Upozornit na
guest
15 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Soňa Dudešková

Dobrý den,

pracuji jako psychiatr v CDZ. K-žádanky slouží hlavně pro psychiatrické sestry, aby mohly s pacientem – zájemcem pracovat. Sama sestra od sebe nemůže vyjet do terénu k pacientovi ani ho navštívit v psychiatrické nemocnici. Péče se vykazuje na IČZ požadujícího ZZ pouze do doby 1. kontaktu s psychiatrem CDZ. Pak již péči indikuje on.
Pro nás je to komplikace již zavedeného systému práce.

Karel Moravec

Díky za informaci paní kolegyně. Chápu to správně, že tedy lékař jednoho ZZ úkoluje zdravotní sestru jiného ZZ do doby, než se pacient setká s lékařem? Jak prosím probíhá kontrola plnění ze strany indikujícího ZZ?

Nováková Dagmar

Nerozumím paní kolegyni: Pomud můj pacient je schopný docházet do me ambulance, nepotřebuje přeci K doporučení pro Vssi sestru – není tedy nutnost, aby za ním někam jezdila. Pokud je propuštěný z nemocnice, zajde si taky do ambulance pro léky , muže dojít k Vám do centra. Tam se objedná k Vašemu psychiatrovi. Nechápu v čem je problém.

MUDr.Makrlíková

Problém bude v tom, že dimitovaný pac. z PN dostane léky na 3 dny (max cca týden), a do PA musí být přijat, děj se co děj, tedy i místo oběda lékaře, či na úkor jiných pac., zatímco v CDZ psychiatr čeká, až se sejde multidisciplinární tým, a pac. lékaře vidí za týden i dva, opravte mne, pokud máte jinou zkušenost. Mám za to, že dříve se hovořilo o 3 dnech, kdy má být pac. do CDZ přijat, ale to již nikde nedohledám, to byl tak rok 2016, tedy pravěk. Podmínka včasného přijetí byla i u rozšířených amb., ale to už asi taky padlo.. Lékaři v CDZ (ač nezřídka neatestovaní) jsou finančně honorování natolik dobře, aby svůj výkon práce zvýšili, a ne, že my budeme ještě dělat práci za ně.

Karel Moravec

To je velká, neřešená bolest české psychiatrie – pacientova nutnost dostavit se do 3 dnů do PA. Nikdy nikdo z reformistů nevysvětlil, proč.

Nováková Dagmar

Tak jsem hledala a našla : na stránkách Aliance center duševního zdraví :

Metodika pro vykazování a úhradu zdravotních služeb v CDZ – SMI byla zpracována ve spolupráci se zástupci revizních lékařů a Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Metodika byla schválena skupinou pro udržitelné financování, jejímiž členy jsou i zástupci zdravotních pojišťoven, dne 27. 3. 2023. Dle informace zástupců VZP jednotlivé zdravotní pojišťovny tento dokument zapracují do svých interních metodik.

Veškeré podklady najdete v záložce Dokumenty a VZ, a to v roce 2023

Potom jsem si rozklikla metodiku : je tam podrobně popsán postup: pro pacienta dosud nezařazeného do CDZ a už zařazeného do CDZ. Ale : opravdu na počátek je teď vyžadována K žádanka lékaře, který odesílá do CDZ. Buď lékaře z nemocnice, nebo z ordinace. Pak je tam soupis vykazování různých kódů CDZ. ALE : není tam napsáno, jestli veškeré tyto kódy za úkony v CDZ budou ( tedy peníze) budou vykazovány tomu, kdo vystaví K žádanku.

Nováková Dagmar

Ještě dovětek: jak tak nad tím přemýšlím ( i tak mám nedostatek vstupních informací ), znamená to, že CDZ ztrácejí svoji autonomii a spadají do kategorie : vyžádaná péče?

Karel Moravec

a nebo lékař CDZ viz metodika :

Péči odb. 350 – CDZ SMI u těchto pacientů indikuje ošetřující lékař ze zařízení psychiatrické lůžkové péče (nejčastěji z psychiatrické nemocnice/léčebny), ošetřující lékař z psychiatrické ambulance (oba formou žádanky K – doklad 06) nebo lékař CDZ na základě osobního kontaktu s pacientem (bez žádanky, indikace je zapsaná ve zdravotnické dokumentaci).

Pro nás je zajímavé, že nás o tom naše odborná společnost neinformuje. V zápisech z jednání výboru o tom není žádná zmínka. Tedy alespoň do června, kdy je zveřejněný poslední zápis. Další nejsou. Výbor nadále pokračuje v cenzuře a zatajování informací před svými členy.

Nepřetížený psychiatr

To je ale divné.
CDZ byla založena na záchranu tisíců pacientů, kteří jsou zbytečně mnoho let hospitalizováni v psychiatrických léčebnách. Pracovnice CDZ po léčebnách jezdí a vybírají si pacienty. Tak by měli mít doporučení z léčeben. Nebo je už vyléčili a ti pacienti jsou zrekoverováni, zdrávi a další péči nepotřebují, takže se CDZ zajímají o běžné ambulantní pacienty. Nebo je to celé klasický český tunel, naslibovali hory doly, vystrašili veřejnost informacemi o stovkách kurtovaných pacientů a když dochází na lámání chleba zjišťují, že tolik pacientů nikdy nebylo, že ti, které chtěli slavně bassagliovsky vyvézt z okovů o to dílem nestojí a dílem se o ně CDZ nechtějí starat, protože to neumí.

Škoda, že nejsem přetížený, hned bych jim několik pacientů předal.

Nepřetížený psychiatr

Ještě legislativní drobnost. Na léčbu v ambulanci žádné „K“ není potřeba. Nebo se něco změnilo? Už nejme nízkoprahová ZZ? Mám i já obvolat praktiky, aby mi poslali doporučení?

Karel Moravec

Osobně mám opačnou zkušenost.

Poslal jsem během půl roku 4 duální pacienty (F20 + F12 ev. F15) s Káčkem na adiktologické vyšetření do CDZ. Všechny pacienty odmítli vyšetřit ( už to je pro mne v profesním životě naprostá novinka, nikdy předtím se mi to nestalo, všude jinde přijde pacient s káčkem a zdravotník udělá to, co je po něm žádáno)
Ve finále přišly dvě pracovnice CDZ a vysvětlovaly mi, že ony nejsou od toho, aby vyšetřovaly pacienty, ale že adiktoložka pracuje jen pro pacienty CDZ….
tak nevím….. někde Káčka požadují, jinde o pacienty nestojí…

Zdeněk Šolle

Pokud se jakkoli mění pravidla hry, mělo by tomu předcházet nějaké objasnění a následně diskuze. Diskuze je ale od začátku reformy zakázaný pojem. Vystavovat jakékoli doporučení na nejasné aktivity mi přijde nesmyslné. Míček je nyní na straně CDZ, aby jejich pracovníci jasně vysvětlili, čím a jak budou pacientům prospívat a jakou péči jim poskytovat.

Psychiatrie Ostrava

Buď se jedná o aroganci nebo indolenci činovníků Reformy, kteří se nenamáhají ambulantům sdělit tuto důležitou změnu.

Je možné, že vystavení tohoto dokladu je neškodná formalita, pak by stálo za to to sdělit, nebo je to toxické a pak lze chápat, proč se o tom nemluví…., aby si toho náhodou někdo nevšimnul….

stále stejná písnička ze strany Reformy…. tentokrát se na ni však nemusíme nechat chytit….

dr voštěp

Jejich argumentace bude, že jsme stejně osvobození od regulací. Co když se to ale změní? Východisko je, vydávat takovéto K doklady (když už jim je tedy chcete vydat) na omezenou dobu a tu na něm vyznačit. Navíc revizní lékaři občas projeví zájem zkontrolovat zejména ty nejnákladnější pacienty…

Nováková Dagmar

Ano, i já se setkala nyní s tím, že mne oslovili pracovníci CDZ. Nejprve se slušnou otázkou spolupráce, že nemají psychiatra.
Odpověděla jsem, že mohu pomoci, ale musím vědět jak.
Ozval se mi nějaký odpovědný koordinátor .. že by šlo o vystavování K žádanek pro jejich klienty ( dokonce ne o moje pacienty). Tak jsem se divila. Odpověděla jsem, že neznám ceny a druhy jejich péče, že neznám ani klienty , co neznám, nebudu doporučovat.
Řekla jsem, že mohu pouze pomoci vystavovat K žádanku po svém vyšetření pacienta na psychologické vyšetření.
Pravda je taková , ze se už neozvali.
No , taky nechápu tuto situaci. Těch dívek , co obcházely naši polikliniku a lovily psychiatra mi bylo celkem líto. Nevypadaly , že by chápaly princip systému.

15
0
Would love your thoughts, please comment.x