Audit Reformy Psychiatrické Péče

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

v současné době probíhá audit Reformy psychiatrické péče, na kterém spolupracuje HOP  s nezávislou agenturou, která se profesionálně zabývá čerpáním dotací a vyhodnocováním jejich efektivity.

 

Proč tento audit vzniká?

Domníváme se, že přes mnoho tisíc stran textů popisujících dění v průběhu Reformy psychiatrické péče v posledních 10 letech nám, psychiatrům, není plně známa podstata realizovaných dotačních dějů a jejich skutečný význam pro kondici české psychiatrie.

V obrovském objemu informací je pro laika zcela nemožné zjistit, jaký byl rozsah financí, které do psychiatrie došly, k jakým účelům byly použity a s jakým výsledkem.

Nejprve zkusme jít cestou obecných úvah.

 

Čtyři miliardy Kč do psychiatrie

To, co asi všichni víme, je, že do psychiatrie doputovaly v posledních 10 letech cca 4 miliardy korun v rámci Reformy z Evropských zdrojů  (přesný údaj se těžko dohledává).  Jsou to tedy finance mimo rámec běžného průběžného financování psychiatrie. S tímto můžeme souhlasit, neboť je to asi lépe, než kdyby uvedené peníze šly například do jiných oborů.

Tento objem financí byl v rámci Reformy plně spotřebován, není však plně známo, jaký podíl šel přímo do psychiatrie a jaký do obslužných aktivit, jako například platy úředníků, kteří zabezpečoval tok financí. Případně kolik prostředků šlo do tvorby textů, popisujících dění v rámci Reformy. Tyto texty obvykle nejsou jakkoli prakticky využitelné.

 

Dvě a půl miliardy Kč do lůžek

Největší podíl peněz byl alokován na přestavbu a zvelebení již stávajících velkých zařízení, jako jsou psychiatrické kliniky a psychiatrická oddělení. Celková výše těchto investic je cca 2,5 miliardy Kč. To bychom mohli pokládat za dobrou zprávu, neboť peníze se opravdu využily k účelům, které slouží v konečném důsledku k léčbě pacientů.  Nelze však mluvit o Reformě péče, ale prostě o přestavbách a investicích. Navíc je to v přímém protikladu k deklarovanému směru Reformy – převádět péči o psychiatrické pacienty z lůžek do komunity. Lůžková péče není péčí extramurální, komunitní.  Jak tomu tedy rozumět? Proč se tyto obrovské peníze nevyužily k investicím do extramurální péče?

 

Kolik Kč do CDZ?

Další finance šly do vytvoření a podpory 30 Center duševního zdraví. Z veřejně dostupných materiálů není pro laika možné zjistit, o jaký objem financí se jednalo. Rovněž není možné dohledat, jaký objem péče poskytují a s jakými náklady. Jistě se přinejmenším shodneme na tom, že péče v CDZ je komunitní, nikoli lůžková. Zde se tedy duch Reformy naplňuje, avšak není známo jak efektivně a v jakém rozsahu. A také to, zda to, co CDZ poskytují, je léčba nebo jen o doplňkový konzultačně podpůrný program.

 

Kolik peněz do slohových cvičení o destigmatizaci, deinstitucionalizaci, multidisciplinaritě, atd?

Tak tady je efekt použitých peněz zcela problematický. Patrně se jedná o nedohledatelné stamilióny korun, spálené zcela bez praktického efektu. Zdá se, že největším příjemcem těchto peněz a producentem textů je NUDZ. Zkuste se podívat na vytvořené projekty zde:

www.reformapsychiatrie.cz/projekty

 

Proč tedy audit?

My, běžní psychiatři, na rozdíl o architektů Reformy do uvedených dějů nevidíme.

Myslíme si však, že bychom o nich měli mít konkrétnější přehled než je nejasné obecné povědomí.

Zdá se, že nad Reformou se zavírá voda, na listopadovém sjezdu Psychiatrické společnosti v Brně již Reformě není věnován jediný blok a snad ani příspěvek.  Na rozdíl od let minulých, kdy téma Reformy bylo na sjezdech všudypřítomné.

Doufejme tedy, že získané informace nám pomohou v orientaci o dění v našem oboru, ve kterém pracujeme většinu svého pracovního života.

 

HOP+AP

guest
3 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nováková Dagmar

Jako ambulantní psychiatr mám výhrady k CDZ. Ale to vše je moje subjektivní vnímání. Bude děsně fajn, když se objektivně zhodnotí kolik peněz stojí a jak funguji. Je to vlastně prvni krok k objektivizaci účinnosti reformy. Je s podivem, ze to děla HOP a ne vlastní tvůrci reformy.

Martin Jarolímek

Velmi souzním s vašimi nejistotami a pochybnostmi a sympatizuji s vámi.

Ketty Michutová

Děkuji, také považuji za naprosto nutné aby se nejprve jasně ukázalo co kdy a kam.

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x