Kroměříž – Poučení z krizového vývoje aneb proč je důvod pouze k umírněné radosti

Znovu blahopřejeme a smekáme před osobní odvahou kolegů z Kroměříže, kteří se vzepřeli nepřijatelnému.

 

Co se tedy vlastně stalo?

Rezignovavší ředitel léčebny (mohl by to být kdokoli jiný) byl dosazen politickým tlakem ze strany tzv „Reformníků“ za vlády minulé politické garnitury.  Stejně jako jiný do NUDZu.

Reformníci (a povšimněme si, že jich zas tak mnoho není) dokázali v minulých letech infiltrovat ministerstvo zdravotnictví a svými vazbami na úředníky spustit reformu, především však rozdělovat a čerpat dotační peníze a rozdávat vliv.

Současný ministr zdravotnictví je následně moudře z ministerstva vyhnal, jakmile jim skončila politická podpora.

https://ambulantnipsychiatrie.com/2023/04/27/ministr-zdravotnictvi-a-reforma-psychiatricke-pece/

 

Můžeme se tedy radovat z rezignace ředitele léčebny?

Zčásti.

Je nutné si uvědomit, že Reformníci nadále ovládají Výbor Psychiatrické společnosti, ne zcela legitimní výbor sekce ambulantní péče a sekci psychoterapeutickou.

Co možná všichni nevědí, tak úhrady v psychiatrických nemocnicích (léčebnách) jsou nastaveny tak, že pokud léčebny plní vynucené „reformní plány“, tedy drastický pokles počtu lůžek a nesmyslné zkracování doby hospitalizací, dostávají od pojišťoven o 10% více úhrad než je běžné. Nicméně pokud tyto plány neplní, dostávají o 10% úhrad méně než je běžné. Kouzlo je v tom, že se nelze chovat „neutrálně“, běžná platba v tomto diktátu není možná, neboť „kdo není s námi, je proti nám“.

 

Jak je to tedy s psychiatrickou reformou?

Je obtížné akceptovat, že v 21. století jsou stále v  České republice hospitalizováni duševně nemocní pacienti mnohdy na 6 až 8 lůžkových pokojích, že objednací doba k pedopsychiatrovi je 6 měsíců a k psychiatrovi pro dospělé 3 měsíce. Tristní pohled na zanedbané budovy mnoha psychiatrických zařízení není dokladem prosperity oboru.

Psychiatrie byla v ČR byl desítky let hrubě podhodnocena společensky i finančně.  Ve většině rozvinutých zemí se ze zdravotního pojištění na psychiatrii alokuje mnohem větší procento financí než v ČR. V naší zemi bývala psychiatrie jak veřejností, tak zbytkem medicíny často znevažována a podceňována.

Lídři psychiatrie nedokázali v minulých desetiletích tento vnější postoj zvrátit. Důsledkem je kumulující se vnitřní dluh jak v materiální, tak v personální oblasti.  Na rozdíl od jiných, lépe prosperujících oborů medicíny.

 

Proč absolventi lékařských fakult nechtějí pracovat na psychiatrii?  

Právě z těchto výše uvedených důvodů. Komu by se chtělo pracovat v podfinancovaném, podhodnoceném oboru, kde mimo několika zvelebených klinik jsou pracovní podmínky na úrovni 19. století?  Zvláště v porovnání s ostatními obory medicíny, kde pokrok a investice nemilosrdně uhání vpřed. Chaotický a stále se měnící systém vzdělávání v psychiatrii rovněž odrazuje.

 

Přísliby zázračného řešení

Současně probíhající reformě psychiatrické péče lze nejvíce zazlívat, že upoutává pozornost směrem, který nevede k řešení výše uvedených problémů. Slibuje zázračný efekt, který kupící se problémy vyřeší novým, dosud nevyzkoušeným způsobem. Tuto rétoriku známe ze společensko-politického dění 20. století a máme zkušenost, že výsledky nebyly příznivé.

Hnutí za obnovu psychiatrie kritizuje reformní psychiatrické hnutí především za to, že neřeší problematiku oboru, svojí činností odvádí pozornost od základních problémů, přičemž zlepšování a nabídku sociálních služeb zaměňuje za reformu medicínského oboru.

Změnit současné směrování psychiatrie bude jistě obtížné a zázračný recept nikdo nemá.

Je hodné ocenění, že přes současné podmínky funguje psychiatrická péče v mnoha zařízeních dobře a že většina psychiatrů a zdravotníků se nadále úspěšně snaží poskytovat dobrou péči za cenu velkého osobního nasazení.

Kritikou současného vedení české psychiatrie nechceme úsilí těchto kolegů snižovat, chceme, abychom všichni měli pro svou práci co nejlepší podmínky.

 

 

Tak tedy:

Zkusme se společně zamyslet nejen nad tím, co nechceme, ale co by se mělo stát, aby se věci vyvíjely lepším směrem.

Jak již bylo zmíněno, zázračný recept není.

 

Co Vy, psychiatři, si tedy myslíte o tom, že by se mělo stát, aby se věci vyvíjely pro nás všechny příznivěji?

Ať již pracujete u lůžka, na výukovém pracovišti, v ambulancích i jinde.

Zejména je pro nás všechny cenný názor mladších kolegů, kteří budou pracovat v psychiatrii velmi dlouhou dobu.

 

 

Zkusme začít diskuzí pod tímto příspěvkem – jistě nebude zbytečná. 

 

HOP + AP

 

guest
20 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
obyčejná ambulantní psychiatrička

čím dál víc mám pocit, že reforma je od začátku vědomé a cílené vytunelování a zlikvidování lůžkové a ambulantní psychiatrie, aby mohl nastoupit soukromý sektor a miliardáři záchranáři, kteří si za náměstky a garanty dosadí zvučné jména…aby mohli vyvolení ambulanti rozšířit svůj biznis pomocí dotací, fondů, atd…je mi blivno, neskutečně blivno… podívat se do očí některým funkcionářům z výboru fakt nejde…

Jaroslava Makrlíková

K těm soukromým zařízením, Itálie, už nevím, odkud jsem kdysi čerpala..
Zrušení léčeben dokončeno r.2000, zakládána menší psychiatr. odd (max. 15 lůžek) a komunitní centra duševního zdraví. V roce 2001 bylo v Itálii 0,78 veřejných akutních lůžek na 10 000 obyvatel, což činilo o 20 % méně, než je mezinárodní standard (1 lůžko na 10 000 obyvatel). Reforma nastartovala rozvoj soukromých zařízení, r.2001 jich bylo 54 s celkovým počtem 4862 lůžek (0,9 lůžka na 10 000 obyvatel). Péče se liší v regionech, v těch chudších převzaly péči o psychiatrické pacienty rodiny, naopak v těch bohatších vedla reforma k udržování soukromých zařízení. Tamní CDZ s průměrně 12,5 lůžky na zařízení mají problémy s nízkou fluktuací klientů, většina z nich není propuštěna do samostatného života. Studie uskutečněná v Lombardii (region s 9,5 milionu obyvatel) ukázala, že v roce 2011 45,5 % pacientů s depresí, 55,7 % pacientů s bipolární poruchou a 49,3 % s psychózami nedostalo adekvátní péči (Amaddeo et al., 2012).
A u nás brzy otevřou Beroun..

Screenshot_2023-06-15-17-41-08-215_com.facebook.katana.jpg
psychiatr z lůžka

Hollý toto věděl od začátku, není hloupý a umí číst. Praško taky ( jen je záhadou, proč je tak schovaný a nechává za sebe mluvit Hollého, přitom je o dost lepší psychiatr). Oba věděli a ví, kde je byznys. Oba ví, že reforma byla pouze čerpání dotací, oba si smočili sosáček a povodili za nos smečku bakalářek z humanitních studií, které se už už cítily být erudovanými lékařkami. Tady v diskusích se kritizuje likvidace psychiatrie, ale ve skutečnosti by si měly stěžovat sociální služby. Bylo jim Hollým slíbeno, že nahradí lékaře vlivem i platově, ale po skrmení dotací jsou svými lídry opuštěny. Bylo jim slíbeno, že peníze na jejich platy budou ze zrušených nemocnic. Kdyby Hollého znaly a nevzhlížely k němu jako ke svatému obrázku, nedivily by se dnes. Pláčou, že jim chybí lídr reformy, protože nechápou, že ekonomičtí migranti jdou vždycky za lepším a ostatní je jim srdečně jedno. Nemají kořeny a tak mohou klouzat po povrchu.

Jaroslava Makrlíková

Pochopila jsem, že pro MZ Válka je partnerem AKS, stojí za to si projít jejich dokumenty na stránkách askos.cz, např. najdete povinnost ambulantních psychiatrů pracovat ve službách veřejného zájmu (CDZ, akutní péče).. Je to jen jejich zbožné přání nebo k tomu podnikají kroky..? Nevíme, nevíme o nich vůbec nic.. Lze je snad přimět k otevřenému a veřejnému přiznání, že jejich cílem je zrušit PN ? Probrat v diskuzi dopady takového rozhodnutí na pacienty, ambulantní sektor.. Vše je tak zamlžené, dokud se někdo od nich nedostane k moci, ředitelskému křeslu např.

ambulantní psychiatr

Víte, já si myslím, že jde i o společenské téma, já například v ambulanci dětského psychiatra řeším všechno možné (nejen psychiatrické, ale i školní a výchovné věci), lidé doufají, že umíme zázraky, pokud ne, spílají na nás hněv a pohrdají námi. Obecná pověst psychiatrů ve společnosti… no nevím, v prvé řadě by nás obyčejní lidé měli vnímat jako odborníky. A právě společnost by nám s reformou mohla pomoci nejvíce a začněme změnou právě v tom respektu a očekáváních. Já například nerozumím reformě tomu, jak předání pacienta za mě nedoléčeného po krátké hospitalizaci do přeplněné ambulance může pomoci a kde je psáno, že zapomeneme- li na faktor času a vývoje jedince, že se nám dříve vyléčí:-) O délce léčby má rozhodovat lékař sám, nejlépe společně s pacientem, to nemá být podle nějaké šablony. A právě, pokud nás rodiny a společnost tolik neposlouchají a nerespektují, budou oni doma dodržovat to, co jim doporučíme?, Myslím, že tak učiní sotva v polovině případů. …

tes

Jenže to „všechno možné“ v ambulanci řešíte přesně proto, že chybí komunitní a sociální služby a rodina si sama neporadí dostatečně rychle a kompetentně. Jak už píšu výš, my rodiny potřebujeme obojí a mnozí z nás potřebují nasměrovat. Když funguje koordinátor (a na to nemusí být lékař ani psycholog, stačí přehled o službách a jejich poli působnosti), víme hned a snadno, kam se obrátit s problémem. Když funguje např. školní psycholog a výchovný poradce, neprobírám školní věci v psychiatrické ambulanci. Chce to ovšem kompetence a respekt na všech stranách – třeba profesní poradenství s ohledem na nemoc daného dítěte apod. Když funguje podporované bydlení, neřeším v psychiatrické ambulanci, že se chce dospělý pacient osamostatnit apod. Mně osobně, když jsem byla vržena do péče o psychicky nemocného, trvalo bez koordinátora několik měsíců, než jsem rozlišila, kam který problém patří (lékař, psycholog, škola a jednotlivé funkce v ní, podpůrné skupiny aj.). A to si myslím, že jsem v těchto věcech nadprůměrně učenlivá a koordinovat rodinu mi jde. Asi to ubíralo čas pracovníkům, na které jsme se obraceli nesprávně. Kompetence všech těchto profesí spolu nemají soupeřit, ale mají spolupracovat a já jsem velmi nešťastná z tohoto sporu, prootže to ve výsledku znamená ne dost kvalitní péči a pomoc pro mé příbuzné a větší nápor na nás zdravé, kteří jim pomáháme vést kvalitní život.

MUDr.Makrlíková

Jako lékaři se staráme i o sociální problémy pac., nezřídka např. sama oslovuji soc. odbor bytů na magistrátu, nepotřebuji k tomu CDZ, kde se řešení nedočkám.. Mne zaráží, že se sociálové nestarají více o své kompetence, např nedostatek sociálního bydlení, vidíme nyní kolik bytů se s příchozími z UA vynořilo (btw sama je ubytovávám). Jak to, že nebyly tyto byty pro naše pacienty před tím dostupné, není to viditelné selhání?
Potřebujeme pro pac. adekvátní výši ID a PnP, kvalitní práci posudkářů na OSSZ, postrádám tlak sociálů a Rady vlády pro DZ na revizi tabulek.. Podívejte se na přílohu, kterou jsem našla na fb, je to odpověď MPSV na dotaz pac. Již se našel zpracovatel na nové tabulky PnP? Nemám pocit, že by tohle Fokus aj. měli na pořadu dne.

zpracovatel.jpg
Jaroslava Makrlíková

Snad lépe čitelné… ?

IMG_20230222_190039.jpg
český psychiatr

Nevím, proč bychom se měli vůbec radovat. Nikdo neví, kdo PNKM povede a už vůbec ne, zda lépe. Vláda schválila transformaci lékařského oboru do sociálního a je lhostejno, zda to byla vláda minulá. Transformace platí, dokud jí nějaká jiná vláda nezmění, fondy na financování jsou vytvořeny, personál najat a zasmluvněn, sliby zrušení psychiatrických léčeben směrem k EU byly učiněny a zapsány do smluv v čerpání fondů. Pokud by došlo k podstatné změně, bude EU chtít peníze zpátky. Bude ostuda. To nikdo nechce.
Zdravotní pojišťovny setrvale navrhují stále nižší hodnotu bodu pro terén, nelze se ukájet nadějí na změnu. Naopak. Někde se finance na transformaci brát musí a nejednotný ambulantní stav se nabízí.
Každý ředitel PN se musí chovat jako řádný hospodář. Je-li rozdíl v úhradách 20% ve prospěch rušení lůžek, je vývoj jasný, lůžka se budou rušit, délka hospitalizace se bude zkracovat. Jinak bude ředitel vyměněn.
Nemá cenu křičet a dělat vlny. Rozumný psychiatr sedí ve své ordinaci, nepřekračuje ordinační dobu, nezvyšuje počet URČ a je mu vlastně jedno, co je s ostatními pacienty, ty má na starosti někdo jiný.
V každém oboru by se lékaři měli ohlížet na představitele svého oboru, inspirovat se jejich chováním a jednáním. Co dnes k reformě či transformaci říkají kolegové Raboch, Höschl, Anders, Mohr? Mlčí. Inspirujme se. Bude nás stále méně, tak ať ve zdraví přečkáme.

dr voštěp

Rozumný absolvent LF = Vyhne se psychiatrii velikým obloukem.

Karel Moravec

Mě se zdá, že mlčíme už dlouho a že jsme si tím spíš uškodili…kdo mlčí, souhlasí…kolik z nás bylo za posledních 10 let na valných hromadách PS?

český psychiatr

A co chceš, Karle, po psychiatrech? Aby vytáhli placky “ podporuji psychofarmaka“, zabalili se do vlajky ČNPS a sešli se na bouřlivé demonstraci na Letné? Nebo stávku? Všichni se vejdeme do jednoho vlaku…pokud jsi sám nějakou valnou hromadu zažil, tak víš, že je to ztráta času. Všechno důležité se vaří v zákulisí, kam smí jenom hoši a dívky, co spolu mluví. Ostatní nechť laskavě platí včas členské příspěvky a neožírají se už na letišti cestou na kongres.
Nejenom psychiatři, ale celá společnost je paf z toho, co se děje. Nikdo nic nevyrábí, všechno se dotuje, vrátil se socialismus se vší parádou – proklamace, pětiletky, brigády socialistické práce ( pardon CDZ) závazky, ještě větší závazky…pamatuješ? Vstali noví bojovníci. Do švestek přijdou další projekty – CDZ a bezuhlíková léčba, NUDZ bude zkoumat uhlíkovou stopu psychofarmak a jejich negativní vliv na populaci ledního medvěda. Mnozí se bojí na veřejnosti říkat své názory, jinak jsou ostrakizováni. Ten hnus jsme před 33 lety radostně opouštěli, ale on nebyl venku, nebylo co opouštět, on byl v nás a v lidech kolem nás, tak jsem si ho přinesli do současnosti.
Rozhlédni se. Má společnost nějakou zakázku směrem k psychiatrům? Nemá. Respektive má – aby zmizeli a neotravovali. Psychiatry nikdo nepotřebuje, nikdo je nechce. Proč by také měli být? Antidepresiva předepíše praktik , antipsychotika nebudou potřeba, protože zajištěním bydlení a rovných příležitostí zmizí schizofrenie…mánie je vlastně vítaný stav štěstí, kreativity, každý může objevovat své silné stránky….proč by se někdo měl vystavovat stigmatizaci, že se léčí u psychiatra, když může chodit za case managerkou pro duševní zdraví?
Pokud jsi chtěl nemlčet, měl jsi začít dřív, teď je pozdě.

dr voštěp

Příspěvky platit nemusíte. Členství v PS ČLK je stejně skoro k ničemu. Jen máte o trochu levnější jeden dva kongresy ročně a chodí plátek Č psychiatrie. Potřebné kredity třeba na Půrkyňce dostanete tak i tak. Možná by stálo zde za úvahu vzdát se hromadně členství

český psychiatr

I na to je pozdě, PS už nepotřebuje ani členy – psychiatry, výbor si vystačí sám spolu s nelékaři, které lanaří a přijímá za členy rovnou do několika sekcí.
Dlouhý pochod institucemi se tomu říká.
Zaspali jsme v naivní víře, že nám se to nestane.
Pokud jste přečetl reformní materiály( dočíst to celé je pěkná fuška ), tak víte, že cílový, chtěný a preferovaný stav je 100 CDZ, které se stará o 20 000 pac. v roce 2030.
následných lůžek je nyní 7898
akutních lůžek je 1391, necelých 10 tisíc dohromady. Chápete?
Něco zůstane, samozřejmě, takový Beroun, pašalík pro vysloužilé revolucionáře, odměna pro věrné, ale jinak, jako za socíku – Nemocnice zavřeme, i kdyby na chleba nebylo.

Jaroslava Makrlíková

Zastavit to asi nešlo, jedeme podle WHO https://www.who.int/initiatives/mental-health-action-plan-2013-2030 a Zelené knihy pro EU. Běží to všude, v Kanadě, Brazílii, JAR, Izraeli, Saúdské Arábii, v evropských zemích..
Na internetu je spousta propagandistických textů, méně již najdete zkušeností, zahraniční kolegy neznám.. Najdete texty o redukci a následném nedostatku lůžek, o dlouhých čekacích dobách, krátkých hospitalizacích, subkompenzovaných pacientech po dimisi, texty o chybějících psychiatrech, je popisován i nedostatek komunitních center..
Takto třeba narazili na problémy ve Švédsku , našem vzoru.. Není to snad podobné, tomu, co známe?https://www.sjukhuslakaren.se/debatt/olampliga-styratgarder-har-skapat-dagens-vardkris/
Nenašla jsem nějaké výjimky, něco jsem si slibovala od Poláků, ale nevím, mají tam ale aspoň lůžka při CDZ. Ve Francii svého času psychiatři protestovali..
Jezdí nás sem školit z různých zemí, a
Češi zase školí o reformě Moldavce.

tes

Nevím, jestli jako členka rodiny s psychicky nemocnými lidmi jsem dostatečná veřejnost, ale své názory se říkat nebojím a zakázku směrem k lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům mám: aby pomáhali pacientům v boji s nelehkou nemocí všemi prostředky, na které mají kompetence. Jsem velmi pobouřena, že se staví sociální a zdravotní služby proti sobě – pokud mohu ze zkušenosti soudit, tak jako rodina pacientů nutně potřebujeme obojí. Dostat domů člověka propuštěného z dlouhé psychiatrické hospitalizace bez podpůrných sociálních a ambulantních služeb a vracet ho do života je pořádná fuška, kvůli které člověk často musí odejít z práce (a pak nemá na léčebné prostředky nehrazené ze ZP, třeba častou psychoterapii). Mimochodem do kolonky „krajský koordinátor péče“ v nemocnici vyplnili naši adresu domů. Hořký humor. Ovšem řešit v přeplněných ambulancích závažný stav je ještě horší fuška a milovaný člen rodiny taky může zemřít. Jsem velmi nepříjemně překvapena, že CDZ a komunitní služby mají nahrazovat a nikoli doplňovat nemocniční péči. Chci pro své nemocné příbuzné obojí v každém okrese nebo aspoň kraji!!! A chci pro ně komplexní kvalitní odbornou multidisciplinární péči místo těchto sporů!

český psychiatr

Ano, hořký humor, ale věřte, že kvalitní psychiatrickou péči provozovaly dávno před reformou stovky ambulantních psychiatrů. A provozují nadále. Protože je psychiatrů málo a mají omezenou kapacitu, tak jste se k nim nedostala.

Dagmar Novakova

Ještě je důležité dodat : tato situace ukázala , že lékaři dovedou bránit svoje pacienty a když je ohrožena jejich léčba, dokážou se sjednotit. A to je velmi příjemné a motivující zjištění.

20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x