MUDr. M. Holanová: Kdo je ambulantní psychiatr?

Kdo je ambulantní psychiatr?

Jde o principiální otázku v současné době, kdy za ambulantní psychiatry hovoří téměř všichni hráči na hřišti zdravotního pojištění (dále ZP). Je to dobře nebo nedobře? Přijde na to, jaké zájmy jsou sledovány, zájmy ekonomické a mocenské.

Pokud plnou moc k zastupování svých ekonomických zájmů může ambulantní psychiatr předat nějaké společnosti a stane se kamínkem v mozaice, které důvěřuje s přesvědčením, že stejně dovnitř nevidí a nemá na to ani čas. V našem případě jde o variantu zastupování v ČLK, SAS a poslední 2 roky Ambulantní psychiatrie z.s.

Před 2 roky se první dvě společnosti shodly na snížení hodnoty bodu pro ambulantní psychiatry, kteří v době kovidové na rozdíl od jiných ambulancí plně fungovali. Dozvuky tohoto fenoménů zaznamenal kolega na jednom shromáždění OS ČLK:

  1. psychiatři nepotřebují sestru, stačí jim telefonistka a účetní v jednom,
  2. někteří psychiatři upřednostňují vlastní pohodu a odpočinek, takže pracují méně, nebo (a to je dle ČLK špatně) zaměstnávají mladé lékaře bez atestace za mrzkou mzdu,
  3. někteří psychiatři pracují v nedůstojných podmínkách „ve sklepě nebo garáži“ a jen využívají nárůstu pacientů k obhajobě co největších příjmů, přitom v době, kdy somatici měli 1,04, měli psychiatři 1,09 a nijak se to neprojevilo v kvalitě péče,
  4. psychiatři „ti dobří“ přeci mohou založit ARP a budou mít 1,30, a když to nedělají, tak to jen ukazuje, že chtějí jen dojit pojišťovny,
  5. žádný psychiatr neměl za poslední 3 roky regulace a tak si mohou účtovat, co chtějí.

Před rokem Ambulantní psychiatrie z.s. v Dohodovacím řízení prosazovala alespoň paritu vůči somatikům, ale současně upozorňovala MZd., že situace financování psychiatrických ambulancí je pro rozvoj ambulancí neudržitelná, že je nezbytné zvýšit hodnotu bodu obdobně, jak je tomu u pedopsychiatrů. Důvodem je, že z dosavadního příjmu ze zdravotního pojištění si polovina ambulancí nemůže dovolit zaměstnávat zdravotní sestru a platit další výdaje za administrativní a jiné odborné služby, takže ambulantní psychiatr významnou část své pracovní doby musí trávit jinou než odbornou činností. Počet funkčních ambulantních psychiatrů, jejichž kultivace trvá mnoho let, je nyní a na dlouhou dobu numerus clausus (ne, že by nebylo možné navázat smlouvu s pojišťovnami, ale noví lékaři do systému jednoduše nepřicházejí. A kolegové v seniorním věku naopak své ambulance bez náhrady opouštějí). Úbytek ambulantních psychiatrů znamená nedostupnost ambulantní psychiatrické péče s důsledky pro těžce nemocné pacienty.

A nyní k mocenským zájmům. Reforma psychiatrie, která začala před 10 roky a právě skončila, za neznámo kolik peněz vyústila do současné situace. Vznikly nové formy sociální péče, CDZ v průběhu roku ošetří cca 100 r. č. a multidisciplinární týmy by se měly věnovat složitým pacientům. Lůžková psychiatrická zařízení transformovala na akutní lůžka, a kdo může, bývá rychle propuštěn „domů“. Zavedený systém by měl pacientů umožňovat optimální léčbu s krátkou hospitalizací a následnou komplexní péči. NÚDZ přestal zkoumat mozkové buňky a vrhnul se na destigmatizaci oboru, rozvoj sociálních služeb a… (viz výše).

Ve Výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, jsou garantem Reformy  její protagonisté, kteří se směle hlásí k ambulantním psychiatrům s tvrzením, že „všichni máme ambulance“. Před posledními volbami do sekce ambulantní péče (podzim 2022) byl výbor této sekce rozpolcený proto, že většina na full-time pracujících ambulantních psychiatrů se neshodla s protagonisty Reformy. Ostatně právě to byl důvod založení Ambulantní psychiatrie z.s. a jejího webu. Protagonisté Reformy situaci vyřešili „speciální výsadkovou operací“, kterou doposud volební komise nedořešila. Profesor Horáček trefně situaci ve svém editorialu časopisu Psychiatrie označil za problém „legitimní x legální“.

https://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/Psychiatrie_2023/Psychiatrie_1_2023/editorial_Psychiatrie_1_2023.pdf

O vývoj psychiatrické péče se zajímá ministr zdravotnictví a vstup k němu zajišťuje jeho poradce prof. T. Kašpárek. Setkání Výboru PS JEP s ministrem je plánováno v brzké době. Informace dostane pan ministr takové, jaké mu Výbor poskytne. Jisté je, že řešení nebude jednoduché, když se nezmění numerus clausus ambulantních psychiatrů ani jejich financování a brzy nevzniknou ani nové formy ambulantní péče, třeba u akutních lůžek. Není personální zajištění a nebude to zadarmo.

Není třeba nás veřejně ujišťovat, že nás, ambulantní psychiatry, nenechají padnout. Bez dobře fungujících ambulantních psychiatrů systém péče o duševně nemocného ani dobře fungovat nemůže.

 

Marta Holanová, V Brně 10. 4. 2023

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x