Důrazná reakce volební komise proti desinformacím

 

 

Reakce dvou členek volební komise na Zprávu Revizní komise PS, která byla zveřejněna dne 03.03.2023

 

 Dvě členky volební komise vydávají v souladu s volebním řádem PS ČLS JEP následující  prohlášení, týkající se voleb do výboru sekce ambulantní péče PS:

1.

Dle § 8 bod 6,7,8 :  Výrok k výše uvedeným volbám zní : Volby jsou neplatné.

 

2.

Volební komise se opětovně velmi důrazně distancuje a protestuje proti všem úkonům a výrokům, které v poslední době učinil výbor PS a revizní komise PS ve spojitosti s výrokem o platnosti výše uvedených voleb.

Volební komise je jediný kompetentní orgán, který vydává výrok o volbách.  Je v tomto úkonu nezastupitelná žádným jiným orgánem. Ani revizní komise PS ani výbor PS nemohou vydat tento výrok.

A nelze změnit výrok volební komise na základě vyjádření právníka  (jak je ve zprávě sekretariátu PS napsáno)- citujeme :  dle právníka se má nový výbor ujmout funkce.

 

3.

Volební komise protestuje proti manipulativnímu a zkreslujícímu výkladu situace revizní komisí PS, které i naprosto odporuje stanovám společnosti.

Hlasování, o které se opakovaně ve svém výroku revizní komise PS opírá, nebylo hlasováním, ale pracovní emailovou komunikací mezi členkami volební komise.  Tato se dále vyvíjela na základě dalších nově zjištěných skutečností, týkajících se voleb, tak jak se objevovaly.

Tato komunikace nikdy nebyla veřejná a oficiální.

 Jediným legitimním dokumentem, který zmiňuje ve své zprávě revizní komise PS o výsledku voleb je Protokol nazvaný: „Zpráva volební komise Sekce ambulantní péče PS ČLS JEP“ ze dne 09.12.2022.

 

4.

Volební komise upozorňuje revizní komisi PS, že v rámci řešení situace nedodržela protokol jednacího řádu : revizní komise měla své poznatky sdělit volební komisi a výboru PS.

Následně volební komise měla hledat řešení dané situace ve spojitosti s výrokem o volbách.  I přes opakované urgence volební komise nikdy neobdržela požadované dokumenty od orgánů PS a ČLS a je opravdu zarážející, že teprve zveřejněním na webu společnosti, s lhůtou prakticky 4 měsíců po vlastním aktu hlasování, je s nimi seznámena tímto mediálním způsobem.

Volební komise upozorňuje na chybný postup výboru a revizní komise (nejen v tomto konkrétním případě).

 

MUDr D. Nováková

MUDr G. Harantová Novotná

Praha dne 3.3.2023

guest
4 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
MUDr. Karel Moravec

„Legální, podle práva, legitimní podle morálky“

Současný spor o průběh a výsledek voleb do výboru ambulantní sekce PS odpovídá na dvě otázky.

První, zda volby proběhly podle práva, podle Stanov PS a Stanov ČLSJEP.
Druhou otázkou je, zda považujeme výbor a jeho práci za legitimní.

Právní spor kolem výkladu kdo je a není členem, který může volit do sekce, případně od kdy, obnažil nejen ledabylý přístup „velkého“ Výboru PS při tvorbě stanov, ale i ledabylý přístup ke korespondenční volbě do ambulantní sekce.

Pokud bychom volili osobně na valné hromadě, při takové nejasnosti, jako je počet volitelů, by se volba opakovala ihned. Bez ohledu na původ nejasnosti, na omyl, chybu či úmysl.

Chtěli bychom, aby volby byly svobodné, transparentní, nezmanipulované, podle práva, aby byly legální.

Chtěli bychom to také proto, abychom zvolený výbor mohli považovat za legitimní.

Legitimita je širší pojem, legalitu obsahuje, ale kromě práva obsahuje také způsob výkonu mandátu, morálku zvolených a jejich důvěryhodnost. Zvolení mají usilovat o důvěru volitelů od začátku svého mandátu, je i v jejich zájmu, aby byl jejich mandát nezpochybnitelný.

Každý z členů a členek investuje svou důvěru v to, že naši zástupci vystupují a pracují k našemu společnému prospěchu. Proto se sdružujeme v PS. Věříme, že lidé zvoleni do výboru, i když s nimi nemusíme ve všem souhlasit, jsou motivováni společným úsilím práce pro psychiatrii.

Zda byl výbor ambulantní sekce zvolen legálně, o tom rozhodnou právníci.
 
O legitimitě výboru rozhodujeme my, obyčejní členové společnosti a naši zvolení zástupci ve výboru.

My investujeme svou důvěru a výbor s ní nakládá.

MUDr Dagmar Novakova

Naprosto souhlasím. V současnosti tento spor odhalil určitý typ jednání výboru – univerzálně dominantní. A to není správně, odporuje to stanovám. Je třeba si uvědomit, že největší výkonnou moc má opravdu členská schůze. Ta volí výbor, ale taky odvolává !
A pokud je jejím prostřednictvím zvolen výbor, své rozhodování, svoji práci předkládá ke kontrole pravé členům shromáždění. Je třeba si uvědomit, ze my, řádní členové, přeneseně tedy rozhodneme o našem oboru!
Apeluji na všechny : zúčastněte se letní konference, kde proběhne členská schůze ! Tam se bude rozhodovat !

Praha

Děkuji za tento článek. Skutečně si členové Výboru PS myslí, že mohou strčit hlavu do písku a všechno jim projde? A myslí si to všichni členové Výboru nebo jen pár a ti ostatní na to kašlou a nechají ze sebe dělat trouby?

MUDr Dagmar Novakova

Nemyslím si, že názory členů výboru jsou univerzálně stejné. Je složen z velmi výrazných osobností z našeho oboru, kteří mají vlastně velmi odlišné funkce pro směrování oboru/ napr Prof Horáček – věda, vývoj vědního oboru psychiatrie , Dr Papežova, Dr Hollý – směr organizace péče v našem oboru/.
Nikdo nemůže vše obsáhnout. A tak se spoléhá na kolegy, že svoji oblast působení dělají dobře a nehlidají je.
Je to stejné jako u primáře : ten má svoji úlohu a při visitě se spoléhá na reference kolegů. Nekontroluje dekursy.
Ale když primář zjisti pochybení, hned jedná. Tady je situace opačná. Primař jedná špatně a lékař mu to říká. Teď jde pouze o osobnost primáře a jeho velkorysost přiznat chybu.

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x