Souboj Davida s Goliášem – Volby do výboru sekce ambulantní péče PS

 

Konečně regulérní souboj dvou názorových skupin v ambulantní psychiatrii ve volbách!

 

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, o vaše hlasy se v rámci voleb do výboru sekce ambulantní péče PS ucházejí dvě skupiny kandidátů se svými programy

 

Reformníci – Goliáš Ambulantní psychiatři – David
Fabiniová Tatiana Herman Erik
Hollý Martin Holanová Marta
Kapras Filip Janů Luboš
Knopp Jan Kalusová Zuzana
Novotná Michaela Moravec Karel
Pálenský Vítěslav Reguli Helena
Papežová Simona Sládek Martin
Rektor Juraj Syrovátka Jiří
Risler Michal Šolle Zdeněk
Szymanská Tereza

 

Charakteristiky skupiny Charakteristiky skupiny
Mocní příslušníci psychiatrického establishmentu

Jádro tvoří architekti „potěmkinovské“ Reformy psychiatrické péče

Jejich amatérský vstup do psychiatrického politického prostoru byl motivován tím, že 10 let Reformy odsunulo ambulance na okraj psychiatrie, jinak mají své práce dost
Podíleli se na rozdělování i čerpání evropských dotací v rámci Reformy Tohoto procesu se neúčastnili
Část z nich nepracovala a nepracuje v ambulanci na plný úvazek Desetiletí pracují stabilně ve svých psychiatrických ambulancích od rána do večera

 

Jsou zastánci centralistického vedení psychiatrie s cenzurou informací Jsou zastánci otevřeného sdílení informací, v této době na

www.ambulantnipsychiatrie.com

Svůj aktuálně vytvořený program dosud nikdy neformulovali tudíž ani nerealizovali Vzhledem ke svým omezeným možnostem mimo establishment dosud působili pouze v oblasti zlepšení informovanosti ambulantů

 

Jak známo, předvolební sliby nemusí být vždy naplněny.

 

Rovněž se mezi sebou všichni víceméně známe a tak můžeme volit skupinu kandidátů podle toho, jak se v minulosti její členové chovali.

Patrně se tak budou chovat i nadále.

 

 

Šťastnou ruku přeje za AP

Erik Herman   Marta Holanová   Zdeněk Šolle

 

 

Bližší informace jsou na:  www.ambulantnipsychiatrie.com

 

 

Emailem vám z adresy gReception noreply@greception.com přijde pozvání k volbám.

Je nutné se přihlásit heslem z minulých voleb. Pokud si jej nepamatujete na přihlašovací stránce můžete jednoduše požádat o zaslání nového hesla.

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
9 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Erik Herman

Souhlasím s předchozími příspěvky.

Aktuálně probíhající volební kampaň je však pro mnohé matoucí.

Nejlépe tedy volte ty reálně pracující ambulantní psychiatry, které znáte osobně a věříte, že budou jednat v prospěch ambulantní psychiatrie.

s pozdravem

Marta Holanová

Mohu potvrdit, že jsem na jednání Výboru PS nezaznamenala zájem o dění v psychiatrických ambulancích, zatímco bylo slyšet, že nemají regulace, takže vlastně žádný problém, reforma se jich netýká. Proto z této strany zní výzva ke kolegialitě, klidu a sounáležitosti.
Stačí nám to nebo si představujeme změnu práce v našich ambulancích jinak?

MUDr. Karel Moravec

Bez regulace, to je mantra všech reformistů.

Máme být rádi, že “ regulace nemáme „. A máme tedy mlčet, „nebo regulace přijdou“.

Je to nepěkná manipulace s tím, co regulace znamenají. Reformisté vytvářejí dojem, že nemít regulace je pro ambulanty nějaké terno, zlatý důl, ale ve skutečnosti z toho mají prospěch výhradně pacienti – dostanou se k nákladné farmakoterapii rychleji a lépe v ambulanci než v reformovaných nemocnicích a CDZ, které většinově moderní depoty nepoužívají vůbec.

Neuplatňování regulací na výkony ? To může pomoci tomu, kdo je na trhu nový a nemá historii úhrad – může si ji lépe vytvořit. Ale pro ambulanta, který je na trhu 20 let a historii už má takovou, že nového pacienta nemůže z časových důvodů vzít i kdyby stokrát chtěl?. Tam ne-regulace nevyřeší vůbec nic.

Co Reformisté úmyslně zamlčují je skutečnost, že zdravotní pojišťovny v minulosti ani pro jiné obory regulace neuplatňovaly.
Někteří z nich přeci byli osobně v pátek 4,11,2022 v Průhonicích na sjezdu ambulantních specialistů a tak slyšeli na vlastní uši od zástupce VZP, že se regulace pro rok 2022 uplatňovat nebudou v žádném ambulantním segmentu.

Ambulantní psychiatr Brno

Zdravím všechny ambulantní psychiatry!

V sekci ambulantních psychiatrů mají být ambulantní psychiatři, kteří v ambulancích trvale pracují. Výbor sekce má být zvolen z těchto členů.

Proto budu volit do výboru ty kolegyně a kolegy, které osobně dobře znám a důvěřuji jim.
Nebudu volit ministerské úřednice a ředitele léčeben.

Doporučuji vám totéž.

Zdeněk Šolle

Vzhledem k tomu, že jsem, jako asi mnozí z nás obdržel mail s programem seskupení kolem současné předsedkyně PS dr. Papežové, musím reagovat na něco z toho, co je v mailu napsáno.
V posledních 2 letech jsem se zúčastnil mnoha jednání o hodnotě bodu pro dospělé ambulantní psychiatry. Nikdy se nestalo, že by ti, kdo jsou nyní pod mailem podepsáni zvýšení hodnoty bodu pro Psychiatrické ambulance nějak podporovali. Naopak někteří argumentovali v tom smyslu, že se ambulanti mají dobře a jejich požadavky jsou tudíž nesmyslné, jiní nám vyhrožovali tím, že se vrátí regulace.
Pokud v minulosti Výbor PS vydal jakékoli stanovisko na podporu ambulancí v tomto smyslu, byli to právě někteří z těch, kdo jsou podepsáni pod programem seskupení, kteří se snažili za každou cenu text prohlášení otupit.
Nerozumím tedy, jak je možné, že nyní považují dosaženou rovnost bod mezi somatiky a dospělými psychiatry za svůj úspěch a v programu na ně chtějí navázat.
Považuji jejich vyjádření za nepravdivé.
Obávám se, že dané seskupení je pro psychiatrické ambulance ohrožením. Proto je nebudu volit

MUDr. Karel Moravec

Cenzura je totalitní nástroj moci. Hodí se však na popis činnosti našeho Výboru PS?

Tím, že Výbor PS nezveřejňuje v reálném čase zápisy z Výboru, tím, že k informování členů nevyužívá ani emailový zpravodaj ( i když si tento úkol sám uložil) postupuje v rozporu se Stanovami PS ČLS JEP čl. III. hlavní cíle,

odst. 4.: PS se podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace léčebné a preventivní péče včetně diagnostických metod a postupů. a odst. 5.: Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí. 

Jinými slovy, jak se máme jako prostí členové podílet na důležitých událostech našeho oboru, když nám Výbor není ochoten či schopen svá jednání zpřístupňovat?

Pak se stane, že se dozvíme ze zápisu 7,9,2022, že :“…  Pokračuje rovněž úkol pro členy výboru provést kontrolu aktuálnosti a funkčnosti webových stránek společnosti…“, ale k dnešnímu dni 7,11,2022, po dvou měsících se tím evidentně nikdo nezabýval. Proč?
 
Dozvídáme se, že „…  Dr. Papežová zaslala výboru dokument zapracovávající různé způsoby vzniku CDZ, vzhledem k výhradám ZP, především k zapojení psychiatrických sester bez dohledu psychiatra, bude dokument doplněn a zaslán opětovně členům výboru k připomínkám….“
 
Dokument nám, členům nikdo nedal k nahlédnutí, natož ke konzultacím. Proč se Výbor snaží členy PS obcházet a vynechávat z komunikace? Od různých věrozvěstů slyšíme, že CDZ psychiatry nepotřebují…
 
Také se 7,9,2022 dozvídáme, že „…  Prof. Kašpárek informoval o úpravě statutu Rady vlády pro duševní zdraví, ta zůstává radou vlády, ale její koordinace bude z MZ ČR. Předsedat bude ministr zdravotnictví, premiéra bude zastupovat vedoucí úřadu vlády, pozici výkonného místopředsedy bude zastávat prof. Kašpárek, pozice tajemníka zůstává shodná. První schůzka je předběžně plánovaná na druhou polovinu října….“
 
Je 7,11,2022 a my nemáme od pana profesora vůbec žádné informace. Proč? Zasedalo, se či nikoli? Pokud ano, o čem?
 
V zápisu ze 7,9,2022 také čteme …  Dr. Papežová informovala o schůzce Výkonného výboru pro řízení implementace SRPP, na které Ing. Mička (MZ) popsal projekty, které by měly napomoci plnění Národního akčního plánu pro duševní zdraví v psychiatrické části, konkrétně v oblasti koncepce ochranného léčení a jeho realizace, podpory akutní a krizové péče a dětské psychiatrie. Zmínil rovněž výzvy, kam se mohou přihlásit psychiatrické nemocnice….“
 
O jaké jde projekty? O jakou koncepci ochranné léčby se jedná? Skutečně nikdo z Výboru nestojí o názory ambulantních psychiatrů, kteří ochranné léčby realizují?
 
Špatná komunikace Výboru PA pak způsobuje podivnosti.
 
Opět v zápisu z jednání 7,9,2022: „… Dr. Holanová informovala o nedohodě v dohodovacím řízení k ambulantní péči pro rok 2023 a zjišťovala pozici PS v dohodovacím procesu. PS není účastníkem dohodovacího řízení, ale dostává k náhledu návrh vyhlášky, který je možné připomínkovat, nicméně k těmto připomínkám v minulosti často nebylo přihlíženo. Vyhláška je i pro příští rok připravována tak, aby navýšení hodnoty práce lékaře přineslo srovnatelný nárůst mezi všemi obory, bez ohledu na podíl práce ve stanovených úhradách, což v praxi znamená u psychiatrie s vyšším bodovým přírůstkem u výkonů potenciálně nižší hodnotu bodu. Výbor se následně shodl, že vyčká návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok a dle konkrétního návrhu zaujme stanovisko k navrhovaným úhradám, především k hodnotě bodu v oboru psychiatrie….“

Náhle se však objeví informace na webu PS :“…Důležitá zpráva o úspěšném vyjednávání výboru PS“, kde se Výbor chlubí vyjednáním 1,10 Kč / bod.
Co si o tom myslet? Změnil Výbor od září do října názor a jako Deus ex machina zasáhl ve prospěch ambulantů? I když se svým usnesením rozhodl že nebude dělat nic a bude čekat? Nebo se na říjnovém zasedání Výboru něco změnilo? Nebo si jen někdo připisuje zásluhy druhých? Opět, díky cenzuře nic nevíme….a to se píše rok 2022, nikoli rok 1982, 1972,…
 
Možná jsou to pro někoho drobnosti, pro jiného jen komunikační šum….ale…neměli bychom to být právě my, psychiatři, kteří mají umět mezi sebou komunikovat otevřeně, bez cenzury a ve smyslu Stanov našeho spolku?  
 
K dnešnímu dni tedy můžeme konstatovat, že Výbor PS neinformováním a cenzurou nejedná dle čl. III. Stanov, a jedná v přímém rozporu s článkem VI. Práva a povinnosti členů PS, kde řádný člen má právo:
a) být informován o činnosti PS 
b) podílet se na činnosti PS 

Pokud nejsem správně a včas informován, nemohu se správně podílet na činnosti. Je toto účelem? Neinformováním otrávit obyčejné členy a tím „ mít klid na práci“? 5,10,2022 a 2,11,2022 byla další dvě zasedání výboru…

Najde Výbor odvahu zrušit cenzuru a zpřístupní svým členům výsledky jednání dříve, než za 2 měsíce, nebo budeme muset čekat až na Výbor nový, otevřený, sebevědomý…?

Helena Kučerová Hranice

Vážené kolegyně a kolegové,
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří mě navrhli do výboru amb.psychiatrie, ale nemohla jsem kandidaturu přijmout, jsem po chemoterapii s následnou neuropatií a velmi špatně chodím. Nicméně váš návrh mě moc potěšil a pokud bude o moje názory a zkušenosti zájem, ráda se o ně podělím. Přeji všem mnoho zdraví a úspěchů v naší obtížné práci, Helena Kučerová

Psychiatrie Ostrava

Bafuňáři se snaží dostat na poslední chvíli pod kontrolu vzpurné ambulanty. Možná by mohla být předsedkyně společnosti rovnou předsedkyní všech sekcí a funkce by byla doživotní a dědičná. Vše by se zjednodušilo, žili bychom lépe a radostněji.

Psychiatrie Severní Čechy

Takže se hraje o naši budoucnost. Je skvělé, že nás reformátoři, kteří nám v posledních letech jen házeli klacky pod nohy, teď budou zachraňovat ….

9
0
Would love your thoughts, please comment.x