Co je nového v ambulantní psychiatrii v květnu 2022?

 

Hodnota bodu na rok 2023

Probíhá dohodovací řízení ohledně hodnoty bodu na rok 2023.

Aktuálně jsou k dispozici 3 návrhy: Segmentu ambulantních specialistů (AS), VZP a Svazu pojišťoven.

V tabulce jsou návrhy hodnot bodů pro různé poskytovatele v Kč dle 3 navrhovatelů.

 

Somatici PA pro dospělé PA pro děti a dorost Psychologové,

Psychiatři ve Stacionářích

Návrh Amb. specialistů 1,20 1,17 1,37 1,20
Návrh VZP 1,04 1,04 1,24 1,07
Návrh Svazu pojišťoven 1,04 1,02 1,21 1,05

 

Ambulantní psychiatrie z.s. požadoval stejnou hodnotu v návrhu AS jako mají somatici, tedy 1,20 Kč za bod, avšak byla přehlasována. Především Sdružením ambulantních specialistů a ČLK, kteří mají nejvíce plných mocí.

Jednání nejsou dokončena, avšak z tabulky je zřejmé, jak si jednotliví navrhovatelé cení práce psychiatrů pro dospělé.

Absolutní hodnoty bodů jsou v tuto chvíli spíš přípravou na nějakou vyjednávací pozici, ale je patrné, že na rozdíl od VZP, malé pojišťovny hodnotí práci psychiatra o cca 2% níže než práci ostatních lékařů a segment AS o cca 3% níže.

 

Psychoterapie v psychiatrických ambulancí

Na jednání nově zvoleného výboru Psychiatrické společnosti byla projednávána otázka praktikování psychoterapie v psychiatrických ambulancích.  Kriticky byl hodnocen fakt, že psychoterapie se v psychiatrických ambulancích využívá méně než by bylo očekávatelné a lege artis i vhodné.

Ambulantní psychiatrie z.s. s tímto faktem souhlasí, avšak jako důvod udává naprostou zahlcenost a přetíženost většiny PA stále rostoucím počtem pacientů.

Podstatou tohoto problému je organizace extramurální psychiatrické péče, která vede k preferenci kvantity nad kvalitou péče.

Je zřejmé, že vysoce kvalifikovaný ambulantní psychiatr musí v rámci pracovní doby vykonávat mnoho administrativy a sekundárních prací, kterým musí věnovat velkou část doby, po kterou je schopen pracovat.

Pokud by byly úhrady a systém nastaveny tak, aby se ambulant mohl více věnovat pacientům místo sekundárních činností, změnil by se i objem a obsah jím poskytované péče.

Zvýšení kapacity stávajících ambulancí nelze dosáhnout jiným způsobem. A příchod velkého množství chybějících psychiatrů do ambulancí rovněž není reálný.

 

Jak dál v psychiatrických ambulancích?

Je nezbytné, aby se na plánování budoucnosti PA a změnách v organizaci péče podílelo co nejvíce ambulantních psychiatrů.

Ti z vás, kteří se chtějí aktivně podílet na těchto aktivitách, se mohou zapojit do diskusí pod články na www.ambulantnipsychiatrie.com nebo přímo emailem na ap@ambulantnipsychiatrie.com

 

AP z.s.

 

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x