Nesouhlas s postojem výboru PS ČLS JEP

Zatímco ambulantní psychiatři vyjadřují obavy, tak výbor PS ČLS JEP začal okamžitě zpochybňovat nesporná fakta o financování CDZ a jejich pracovním vytížení. Dokonce komentuje svůj výrok pod bodem 1, kde pojišťovny jsou znepokojeny skutečností, že psychiatři pokračují v překračování časových dotací pracovní doby mnohem více, než je tomu u jiných odborností. Výbor zjevně tyto vývody akceptuje, neboť argumentaci pojišťoven ponechal zcela bez komentáře. Dokonce akceptuje termín „udržitelnost nových služeb“ bez analýzy jejich efektivnosti.

Má snad výbor PS JEP nějaká validní data, o kolik pacientů s vážnou duševní poruchou se starají CDZ? Jak rádi bychom se starali o jednoho pacienta v celém týmu, tedy lékař, psycholog, sociální pracovník, psychiatrická sestra, case manažer atd. Bohužel, tyto výkony nejsou uvedeny v sazebníku výkonů a dotační peníze jsme nikdy nedostali. Resp. před 10 roky jsme dostali 60 000 Kč na ochranné léčby protialkoholní, ale museli jsme předtím udělat audit, který nás stál 30 000 Kč. Audit vyjádřil potřebu roční dotace na 300 000 Kč. Byli jsme ujištěni, že dotace od státu je daňově ošetřena, ale druhý rok jsme dostali výzvu od finančního úřadu, že jsme se vyhnuli daňové povinnosti, a museli jsme podat dodatečné daňové přiznání, kde nám bylo vyměřeno penále. Na dotaci jsme prodělali cca 12 tisíc korun, nemluvě o ztraceném času při jednání s úředníky na krajském úřadu a posléze na finančním úřadu.

Tvrzení výboru PS JEP, že do nových forem psychiatrické péče jde jen zlomek prostředků, není ničím podloženo kromě tvrzení výboru. Pokusil se snad výbor PS spočítat, kolik prostředků jde na jedno unicitní rodné číslo v CDZ a kolik prostředků spotřebuje pacient v psychiatrické ordinaci? Pořád vidím v psychiatrických ordinacích jen lékaře a někde i zdravotní sestru, ale hlavně náklady na léky.

Zatím jen vidím celý tým CDZ , tedy lékaře, psychologa, sociálního pracovníka, psychiatrickou sestru, case manažera, řidiče pro návštěvní službu a samozřejmě automobil, náklady na pohonné hmoty a údržbu vozu atd.

Není mi jasné, zda CDZ přebírá trestně právní odpovědnost za agresivní chování pacientů s vážným duševním onemocněním.

A budou se CDZ starat o výkon ochranných léčeb včetně rozkošatělé byrokracie soudů, státního zastupitelstva, policie, a v neposlední řadě i orgánů Probační a mediační služby?

Naprosto alibistické je tvrzení výboru PS JEP o tom, že prostředky na vynakládané zdravotními pojišťovnami na psychiatrické ambulance průběžně rostou. To výbor dokládá připojenou tabulkou, kterou jim laskavě poskytla VZP.

Který člen výboru PS JEP umí interpretovat předložená čísla? Mě prostým sčítáním a odčítán vychází, že si prostředky rostou, ale nekorespondují ani s mírou inflace jednotlivých letech

Výsledek: Díky tomu že prostředky nekoreluj ani s mírou inflace, je naše práce stále znehodnocována. Navíc jednotlivé pojišťovny mají různé hodnoty bodu. Rovněž pro nejsou závazná stanoviska MZ ČR, např. v době jarní koronakrize měla každá pojišťovna jiné stanovisko k možnosti posílání receptů distančně na mobilní telefony. Vyjma pojišťovny 207, která „krizový režim“ zcela odmítla a jich pojištěnci si museli v karanténě chodit pro recepty osobně.

Psychiatr s 35letou praxí

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
psychiatr 27let praxe

Příspěvek k diskusi o efektivitě takzvaných Center duševního zdraví, kterou Výbor PS nechce slyšet.
Čerstvý případ. Pac. 24 let, 2 roky „péče“ firmy Fokus/CDZ vedlo ke 14 ( čtrnácti ) psychiatrickým hospitalizacím, bylo zjištěno 9 diagnos, během 2 let bylo podáváno 9 druhů psychofarmak, nyní 5ti kombinace antipsychotikum, antidepresivum, stabilizátor a 2 druhy anxiolytik. Spolupráci ukončilo CDZ/Fokus letos, protože pac. nespadá do cílové skupiny…. Pac. je bez práce, bez domova, bez příjmů, nemá ani ID, přežívá na dávkách…¨, doplatky na medikaci ordinovanou CDZ 258,- Kč/měsíc.
Takto pracující tzv. CDZ nemá být udržitelné ani minutu. Nepochybuji však, že v tabulce ve Výboru je pac. ve správné kolonce….

1
0
Would love your thoughts, please comment.x