Příspěvek DOTYK II – Josef Svoboda

Vážení,

jsem zakladatel služby pro nemocné schizofrenií DOTYK II (www. dotyk2.cz ), rodič schizofrenika, speciální pedagog pracující se zdravotně postiženými dětmi a dospělými od roku 1979 do 2020 a v současné době důchodce sledující dění v psychiatrii a péči o nemocné schizofrenií. Mám čas se více věnovat problematice, která s péčí o schizofreniky souvisí.

Rád bych něco přispěl do vaší diskuse na stránkách „ambulatnipsychiatrie“. Když mně to nebude umožněno nevadí.

Po přečtení otevřeného dopisu ambulantních psychiatrů ze dne 1.2.2021 jsem se těšil na reakci zastupujícího orgánu (výboru odborné společnosti) a čekal, která další podporující (našel bych i výstižnější pojem) organizace se k jejímu stanovisku přidá.

Pominu-li formu komunikace mezi ambulantními psychiatry a PS (otevřený dopis a odpověď na něj – to je trochu ve starém duchu. Je to však celospolečenská realita, i když 30 let po Sametové revoluci) a usmívám se nad tím, že v dnešní době někoho zneklidňuje, že někdo získal něčí e-mailovou adresu.

Podstatné však vidím ve skutečnosti, že na podzim loňského roku (2020) AKS a PS jednali o udržitelnosti reformy ve smyslu nedostatku pracovníků CDZ, především psychiatrů a psychologů, a obě strany uvažovaly o snížení počtu těchto profesí v Personálním standardu CDZ. AKS uvedla: „V řadě míst je psychiatr v CDZ jen v konzultující roli“, a že „v CDZ by měl být psychiatr na plný úvazek zaplacen z peněz ZP.“ Výbor PS se shodl na stanovisku, že nepodporuje snahu o změnu personálního standardu CDZ, který by znamenal snížení počtu pracovníků.

Z výše uvedené vyplývá, proč se v bodě 2. „Reakce výboru PS“ uvádí, že je třeba zajistit udržitelné financování nově vznikajících služeb. Ve stejném dokumentu v bodě 5. je napsáno, že příjmy psychiatra v CDZ jsou oproti běžným ambulancím nižší.

Čemu se ambulantní psychiatři divíte? Jestliže se nepodaří do CDZ psychiatry „natáhnout“, tak v nich zůstanou jen sociální služby, pro které vznik a fungování CDZ není potřebné, jelikož ony fungují již dnes úspěšně samostatně. Pak však může dojít ke zpochybnění celé koncepce CDZ a vynaložených (nemalých) prostředků do jejich vzniku. To přece ti, kteří CDZ vymysleli a zkoušejí je uvést v život a mají z nich nějaký prospěch, nemohou připustit. CDZ totiž vznikly shora a nikoli na základě potřeb nemocných schizofrenií.

Mě osobně tento stav věci vůbec nepřekvapuje. Jen si vzpomínám na moji první účast (před několika lety) na MZ na přípravě reformy psychiatrické péče.  Když se diskutovalo o oblastech změn, tak si vzal slovo předsedající a prohlásil, že budou z projektu peníze, a že je třeba je utratit tak, abychom z nich měli nějaký užitek, abychom takhle přemýšleli a vedli v tom duchu návrhy. Na další schůzce přišel s kolegy s koncepcí CDZ a již měli spočítáno, že CDZ v každém kraji ty finance (myšleno z projektu) za těch 18 měsíců vyčerpá. Co bude pak, se nebude řešit, poněvadž potom už si nikdo z MZ a MPSV nedovolí CDZ nefinancovat.

Na třetím setkání jsem přinesl koncept a metodiku poskytování služeb chronicky nemocným schizofrenií DOTYKu II (tento systém terapeutické podpory DOTYKu schizofrenikům získal mezinárodní ocenění v rámci Evropy v roce 2013).  Neuspěl jsem, poněvadž jsem přinášel opravdovou změnu do péče o nemocné schizofrenií (publikováno v ČESKÉ A SLOVENSKÉ PSYCHIATRI v únoru 2016).

Zásadním předmětem jednání tedy nebyly změny v systému péče o nemocné. Řešilo se především, jaké prostory musí CDZ mít včetně počtu metrů čtverečních, kolik v nich bude stolů a židlí, jestli bude v odpočívárně personálu postel, sedačka nebo křeslo. Také se diskutovalo o ambulanci a místnosti pro lékaře a jejich vnitřním vybavení. Následné jednání pokračovalo ve stejném duchu. V tom okamžiku jsem vnímal moji účast v pracovní skupině jako ztrátu času a více jsem se neúčastnil. Do dnešního dne nás nikdo neoslovil, jakže to vlastně v tom DOTYKu poskytujeme ty služby schizofrenikům (můžete se o tom dozvědět na www.dotyk2.cz v článku Výsledky psychologického vyšetření klientů organizace DOTYK II od r. 2016 do r. 2019).

Z vyjádření podporující organizace ASK mě překvapuje část o odlišnosti práce psychiatra v CDZ a ambulanci. Může tyto skutečnosti uvedená organizace vědět a posuzovat?! Samozřejmě je vnímám jako podporu Výboru PS, poněvadž ASK je v CDZ namočena podobně jako PS.

Ještě jedna poznámka k bodu 6. a tvrzení Výboru PS o úspěchu reformy v uvolnění preskripce depotních antipsychotik. Na uvedeném uvolnění se podílel též DOTYK II i já osobně. Nejsme si vědomi skutečnosti uvolnění v rámci reformy.

CDZ jsou jakýsi výkřik z prostředku něčeho (reformy), čemu nepředcházely potřebné kroky v oblasti vzniku systému na základě potřeb a cílů, návazné personální přípravy a stanovení plnění kroků. Bez nové koncepce fungování s navazujícím systémem psychiatrické péče nemůže být CDZ cesta správným směrem (podle mne se jedná o stavění domu od komínu nikoli od základů)

Ve Vysokých Popovicích 28. února 2021                                Josef Svoboda

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x