Glosa k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví

Glosa k příloze č. 3 NAPDZ – Národní akční plán pro duševní zdraví

Ze zápisu jednání Výboru PS JEP dne 2.12.2020 (viz Česká s slovenská psychiatrie, únor 2021) se dočteme, že se Výbor neztotožňuje s kritikou stávajících psychiatrických ambulancí obsaženou v příloze  č. 3 NAPDZ a pokládá ji za nekorektní. Prof. Mohr byl Výborem pověřen požádat MZ, aby na svých stránkách jasně odlišilo dokumenty, které jsou součástí oficiálního textu NAPDZ od těch, které jsou pracovní a s jejichž realizací se nepočítá.

Z právního hlediska je realita následovná: Přílohy 3 až 12 jsou podpůrnými materiály zpracované odborníky předkládané k lepšímu porozumění problematice a také návrhy modelů financování. Nejde o závazné dokumenty, jsou vládě ČR předkládány pouze pro informaci a jejich účelem není sloužit jako základ změn v zákonech či prováděcích právních předpisech. K tomuto budou sloužit analýzy zpracované na mezirezortní úrovni a schválené vládou ČR či subjektem v jehož gesci je naplňování daného opatření. Příloha č. 8 byla v rámci mezirezortního připomínkového řízení odstraněna, zbývající přílohy zůstaly.

Klíčovou částí materiálu je akční plán a v něm uvedené cíle a opatření. Důležité je, aby v návrhu cílů/opatření nebylo něco, co nás, ambulantní psychiatry, poškozuje. Na druhé straně nikdo nemůže jen tak odstranit přílohu materiálu, který byl vládou schválen. Příloha 3 bude součástí materiálu, pokud se tento materiál nezmění. 

Ambulantní psychiatři se ve svém bytostném zájmu musí zaměřit na to, aby se problematická pasáž už v dalších podobných materiálech neobjevila (případně bude z tohoto materiálu vypuštěna, pokud by se v budoucnu měnil) a současně musíme vyžadovat, aby byly budoucí materiály, které se jakkoliv dotýkají ambulantní péče, předem byly s námi konzultovány.

Marta Holanová

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x