Za kolik budeme léčit v roce 2023? Dohodovací řízení, Plná moc.

 

Vážené kolegyně a kolegové,

jako každým rokem načíná na jaře Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče na další rok, nyní tedy na 2023. To, co se nás ambulantních psychiatrů pro dospělé týká, je dohodovací řízení v segmentu Ambulantních specialistů (AS)  na jedné straně a zdravotních pojišťoven na straně druhé.

V loňském roce se v segmentu AS účastnilo 28 organizací s 4541 plnými mocemi. Nejvíce hlasů měla Lékařská komora o.s. cca 1800 hlasů, druhý bylo Sdružení ambulantních specialistů (SAS) cca 1660 hlasy, Asociace klinických psychologů 370 hlasů, další organizace zastupující, neurology, diabetology, imunology atd měly hlasů méně.

Ambulantní psychiatrie neměla několik posledních let zastoupení v dohodovacích řízeních, plné moci jsme nejspíše dávali SAS, někteří Lékařské komoře.

Loni se obnovila účast ambulantních psychiatrů v tomto řízení jako Ambulantní psychiatrie zapsaný spolek (AP) , který je pokračovatelem historického Sdružení ambulantních psychiatrů.

Ambulantní psychiatrie z.s. v dohodovacím řízení na rok 2022 loni v poměrném chvatu obdržela 37 plných mocí, a s těmito se dohodovacího řízení účastnila. Požadavkem Ambulantní psychiatrie v rámci segmentu AS byla rovnost hodnoty bodu s ostatními somatickými odbornostmi, neboť v předchozím roce byla hodnota bodu pro psychiatry o 1 haléř nižší.

Tuto naši snahu podpořily všechny organizace v rámci segmentu AS

V segmentu však došlo k nedohodě a o hodnotě bodu rozhodlo Ministerstvo Zdravotnictví v říjnu 2021 s výslednou diferencí 2 haléře v náš neprospěch.

 

Do letošního dohodovacího řízení na rok 2023 vstupuje AP se stejným cílem, tedy srovnat hodnotu bodu s ostatními odbornostmi. Ať již bude jakákoli.

 

Jistě by se dalo uvažovat o ambiciosnějších cílech, jako například získat stejnou hodnotu bodu jako mají kliničtí psychologové a psychiatři pracující ve stacionářich (letos o 3 haléře vyšší) nebo ambulantní psychiatři pro děti a dorost, kteří mají mít v následujícím roce hodnoty bodu zásadně vyšší než my. Totéž platí pro psychiatry pracující v CDZ.

Pro rok 2023 se však domníváme, že rovnost bodu je maximem, o kterém je možno uvažovat.

Je velmi pravděpodobné, že jako loni nás ostatní odbornosti v tomto podpoří. Zdali dojde k dohodě s pojišťovnami však není jasné. Poté by rozhodovalo MZ.

 

Pokud byste tedy chtěli, aby vás v tomto postoji zastupovala Ambulantní psychiatrie z.s., je možné jí poskytnout plnou moc cestou víz níže. Je nutné zdůraznit, že tato plná moc zplnomocňuje AP pouze k zastupování v Dohodovacím řízení a k ničemu jinému. S cílem viz výše.

 

Dobrým příkladem pro nás je Asociace klinických psychologů, která kompaktně hájí úspěšně svoje zájmy s 370 hlasy.

 

06.01.2022

Za AP z.s.

Erik Herman, Zdeněk Šolle

 

 

*******************************

 

Pokud se rozhodnete poskytnou plnou moc Ambulantní psychiatrii z.s., vytiskněte si prosím formulář z  tohoto odkazu  Plná moc 2022,  vyplňte jej, opatřete razítkem, datem, naskenujte a odešlete na adresu ap@ambulantnipsychiatrie.com

Je nutné zdůraznit, že tuto plnou moc může udělit za dané zdravotnické zařízení pouze jeho statutární zástupce, tedy nikoli další zaměstnanci zařízení.

A rovněž – pokud jste v minulosti delegovali plnou moc na Lékařskou komoru či SAS, není nutné ji vypovídat, vždy se akceptuje plná moc s posledním datem.

 

 

guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ambulantní psychiatr

https://psychiatrie.uzis.cz/res/file/rocenky/psychiatricka-pece-2019.pdf

nevím, jak Vy, přátelé, ale já poslední statistiku čtu tak, že během takzvané reformy klesá počet psychiatrických ambulancí (o 40 , vzniklo ale 15 CDZ…), klesá počet lůžek v nemocnicích (tab.3.2) a roste počet pacientů (+ 123 672, tab. 1.2, nejvíce neurozy). Klesají příjmy ambulancí, rostou příjmy CDZ…obložnost u dospělých lůžek je téměř 100% (graf 2.14)…..no a naše Psychiatrická společnost ČSLJP dala v září 2021 medaili za zásluhy ministrovi Vojtěchovi, který je toho všeho strůjcem…. máte-li pevné nervy, přečtěte si zápisy z jednání výboru PS :

https://psychiatrie.cz/images/2021/211201_Z_jednani_vyboru_PS_prosinec_def_Mohr.pdf

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x