AP a Dohodovací řízení na rok 2022

V květnu a červnu probíhala řada kol Dohodovacího řízení o úhradě zdravotní péče pro rok 2022 mezi Ambulantními Specialisty a Zdravotními pojišťovnami (ZP)

Do tohoto dohodovacího řízení vstoupil spolek Ambulantní psychiatrie z.s. (AP) s 37 plnými mocemi. Většina psychiatrů historicky poskytla plné moci k zastupování Sdružení ambulantních specialistů (SAS), nicméně AP letos zastupovala specificky zájmy ambulantních psychiatrů.

ZP informovaly poskytovatele péče o tom, že v důsledku mimořádných úhrad za pacienty trpící Covidem, za testování a jiné pandemické výdaje vyčerpaly ZP veškeré rezervy (i přes zvýšení úhrad za státní pojišťěnce) a navrhly nulový růst úhrad pro rok 2022 v porovnání s rokem 2021.

V roce 2022 se bude realizovat druhá část navýšení hodnoty práce o 11 % ve zdravotních výkonech dohodnutá v loňském roce Lékařskou Komorou, což povede ke zvýšení hodnoty zdravotních výkonů. Aby nastal avizovaný nulový nárůst úhrad, navrhují ZP proporcionálně k tomu snížit hodnotu bodu.

Tato změna se nejvíce týká z pohledu ZP těch odborností, které mají největší podíl práce ve výkonech oproti výkonům využívajícím přístroje. Tedy v našem případě ambulantních psychiatrů, psychologů a pracovníků v psychiatrických stacionářích.

Výsledkem tedy byl návrh ZP s hodnotami bodu pro rok 2022:

ambulantní psychiatrie 0,97 Kč !!!

psychologové a pracovníci ve stacionářích 1,01 Kč

ostatní somatické obory s hodnotou 1,00 Kč.

Důsledkem tohoto postupu by bylo nižší ohodnocení srovnatelné klinické práce ambulantních psychiatrů vůči ostatním oborům v roce 2022 a velmi pravděpodobně i v dalších letech.

AP zásadně nesouhlasilo s tímto výpočtem, který je formálně ze strany ZP správný, avšak vede k nevysvětlitelné nerovnosti v úhradách.

Na stranu AP se přidali i ostatní ambulantní specialisté, společným návrhem jsou tyto bodové hodnoty:

ambulantní psychiatrie 1,07 Kč

psychologové a pracovníci ve stacionářích 1,13 Kč

ostatní somatické obory s hodnotou 1,07 Kč

Tento návrh byl ze strany ZP odmítnut.

Za AP pokládáme za zásadní, aby klinická práce psychiatrů nebyla hodnocena méně než u somatických oborů.

V průběhu dohodovacího řízení zatím nedošlo k dohodě, jednání budou pokračovat, případně budou úhrady v případě konečně nedohody vyřešeny Vyhláškou MZ.

O dalším vývoji situace vás budeme informovat, situace odpovídá dnešnímu dni.

V každém případě byla však účast AP na dohodovacím řízení  zásadní, neboť bez účasti AP by mohlo dojít ke stejné situaci jako loni, kdy došlo k většímu snížení hodnoty bodu pro psychiatry než pro somatické obory.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x